Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Alle byer må gjøre som Trondheim

– Mer penger og krav om resultater er oppskriften på klimakutt i byene, mener Framtiden i våre hender. Og gir med det et klart signal til regjeringen før Nasjonal transportplan legges fram om fire måneder.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
– Mer penger og krav om resultater er oppskriften på klimakutt i byene, mener Framtiden i våre hender. Og gir med det et klart signal til regjeringen før Nasjonal transportplan legges fram om fire måneder.


– Gjennom Miljøpakken har Trondheim vist at det er mulig å oppnå utslippskutt i bytransporten. Andre norske  byer må følge samme eksempel, sier leder Arild Hermstad.

Norges største miljøorganisasjon, Framtiden i våre hender, har i helgen landsmøte i Trondheim. Du kan følge landsmøtet direkte her!

Trønderhovedstaden er ifølge en undersøkelse fra Urbanet Analyse og Nivi Analyse, eneste norske by som  gjennom bompengering og rushtidsavgift har klart å få ned bilbruken med 10 prosent. Framtiden i våre hender mener andre norske byer må gjennomføre tilsvarende tiltak.

I en uttalelse fra helgens landsmøte krever organisasjonen at norske kommuner forplikter seg til å bygge klimavennlig infrastruktur slik at  folk ikke trenger å være avhengig av bil.

Framtiden i våre hender forventer at regjeringen overoppfyller klimaforliket når de legger fram nasjonal transportplan om fire måneder. I klimaforliket lover de at all trafikkvekst i de store byene skal tas av kollektiv gange og sykkel.
 
– Staten må stille krav om resultater, og så må byene våge å bruke virkemidler som hjelper, slik som veiprising og færre parkeringsplasser i sentrum, sier Hermstad.

Samtidig må staten påta seg et større ansvar for å skape utslippsfrie transportsystemer i byene, mener organisasjonen:

– Satsningen på bedre kollektivtilbud i byene er nasjonale prosjekter, sier Arild Hermstad. Derfor mener vi at staten må  betale en større del av regningen når kollektivsatsningene i byene bygges.

I landsmøtets uttalelse heter det blant annet at statlige midler til miljøvennlig transport må økes. Alle store byer bør få et sammenhengende sykkelveinett. Til gjengjeld må staten kreve at byene legger helhetlige og miljøvennlige planer for arealbruken omkring knutepunktene. Boliger og arbeidsplasser må bygges med utgangspunkt i at folk reiser kollektivt, går eller sykler.

– Vi må planlegge en framtid hvor folk skal slippe å sette seg i bilen for å komme seg til jobb, hente i barnehagen eller gjøre andre hverdagsgjøremål. Unge mennesker i byene vil ikke være bundet til bil, de vil ha et kollektivtilbud som gir frihet og fleksibilitet, sier Hermstad.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!