Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Støtt arbeidet vårt for en grønn framtid
Framtiden i våre hender jobber for etisk og miljøvennlig forbruk.
Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Vi bidrar til endring ved å spre kunnskap og finne løsninger.

Politisk påvirkning lokalt

Ønsker dere større gjennomslagskraft for miljøvennlig og rettferdig politikk lokalt? Her er noen tips til hvordan lokallagene kan jobbe for å påvirke lokale beslutningstagere. 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ønsker dere større gjennomslagskraft for miljøvennlig og rettferdig politikk lokalt? Her er noen tips til hvordan lokallagene kan jobbe for å påvirke lokale beslutningstagere. 

Mange politiske vedtak fattes på lokalt nivå – det vil si enten i fylket eller i kommunen. Der miljøorganisasjonene ofte er flinke til å være vaktbikkje for politikere nasjonalt, er vi ikke alltid like flinke til å passe på hvordan lokale politiske vedtak påvirker natur og klima. Blant saker som avgjøres lokalt er veier og kollektivtransport, arealplaner,  byutvikling og rovdyrforvaltning (gjennom regionale nemder). Dersom du oppdager et lokalt miljøproblem kan det være effektivt å ta kontakt med en lokalpolitiker for å sikre at miljø og klimahensyn ivaretas.

Bli kjent med lokalpolitikken
Alle sakspapirer til by-, kommunestyre-, fylkestingsmøter ligger fritt tilgjengelig på kommunenes eller fylkenes hjemmesider fra omtrent en uke før møtet. Den enkleste måten å bli kjent med lokalpolitikken er ved å ta en titt på disse papirene. Da ser du hvilke saker det skal stemmes over på neste møte i din kommune /fylke. Du ser også hvem som har kommet med de ulike forslagene, og du kan kanskje identifisere hvilke politikere som er opptatt av det samme som Framtiden i våre hender.

Inviter deg selv på besøk
Dersom ditt lokallag ønsker å være mer aktive i  lokalpolitikken kan  det også være lurt å invitere seg selv på besøk til politikere i kommunen / fylket for å lære mer om de politiske prosessene, og samtidig gi politikerne en innføring i hva Framtiden i våre hender driver med lokalt.  I små kommuner er det gjerne bare ordføreren som er politiker på heltid. I så fall kan du be om et møte med ham /henne. I større kommuner er det ofte flere heltidspolitikere. Da kan du be om et møte med en eller flere politikere på lavere nivå. På forhånd kan det være lurt å tenke igjennom om det er noen utvalgte saker lokallaget er opptatt av, for eksempel styrket kollektivtilbud, færre nye  kjøpesenter eller en annen mest mulig konkret sak. Lokalpolitikere er forpliktet til å møte borgerne  i sin kommune, og er glade for å få besøk fra ulike interessegrupper.

Vær en kunnskapsressurs
Lokalpolitikere har ofte knapt med tid, og for mange kommer politiske verv i tillegg til full jobb. Dermed er det ikke gitt at alle kjenner til hvilke miljøutfordringer og muligheter som finnes i fylket eller kommunen. Derfor kan miljøorganisasjonene spille en viktig rolle som kunnskapsressurs når det gjelder miljø- og klimasaker. Et godt eksempel er lokallaget til Naturvernforbundet i Kristiansand. De har valgt ut fire saker som de jobber med lokalt: Salamandere, Sykling, Sørlandsbanen og Naturreservat på Nedre Timenes. De har blir svært dyktige innen disse saksfeltene, og brukes dermed aktivt av lokalpolitikerne som kunnskapsressurs og rådgiver i saker som berører disse temaene. De er også flinke til å levere høringsinnspill på forslag som kommer fra fylket og kommunen. Se et av deres høringsinnspill her.

Foreslå politikk
Det er hovedsakelig to måter å påvirke politikere på, i tillegg til via media. Det ene er ved at du følger med på hvilke saker som skal diskuteres på møtene i kommunestyret og fylkestinget. Det andre er ved selv å foreslå nye saker for politikerne. Politikere kan følge opp din henvendelse ved for eksempel å komme med private forslag, korte spørsmål eller interpellasjoner i kommunestyret, som kommunestyret må ta stilling til. Et eksempel fra Trondheim er den lokale politikeren Jan Bojer Vinje sitt forslag om å styrke det lokale klimaarbeidet. Se hele spørsmålet med begrunnelse her.

I begge tilfeller er det viktig at du har ett eller flere konkrete råd til politikeren, og at du har noe gode argumenter for hvorfor hun eller han skal lytte til deg.

Dersom du mener lokale politiske vedtak går på tvers av nasjonal politikk, for eksempel når det gjelder rovdyrforvaltning, kan du klage til fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning. Da kan du gjerne få medieoppmerksomhet med på kjøpet.

Generelt kan omtrent alle politiske saker også være utgangspunkt for medieutspill. Dersom du finner noe kritikkverdig i lokalpolitikken, eller har foreslått noe nytt for dine lokalpolitikere, kan det nesten alltid skrives om til et leserinnlegg, som du kan sende til din lokalavis.

Ta gjerne kontakt med oss på infosenteret dersom du ønsker flere tips.

Lykke til!
Aktuelle videoer

Aktuelle videoer

Det viktigste rommet

Myteknusing

Ta det helt med ro...

Vegetarskrekk