Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Uten miljøbremser

For ett år siden la Sigbjørn Johnsen frem et statsbudsjett som la opp vekst på 4 prosent i det private forbruket. Han ser ut til å bomme med 0,3 prosent, ettersom anslaget er nedjustert til 3,7 prosent. Dette er som kjent ikke noe tegn til stagnasjon.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
For ett år siden la Sigbjørn Johnsen frem et statsbudsjett som la opp vekst på 4 prosent i det private forbruket. Han ser ut til å bomme med 0,3 prosent, ettersom anslaget er nedjustert til 3,7 prosent. Dette er som kjent ikke noe tegn til stagnasjon.

I resten av Europa er nedgangstidene et faktum, med lønnskutt, nedskjæringer og økende arbeidsledighet over hele fjøla. I denne situasjonen blir jeg neppe populær av å påpeke at vår særnorske private forbruksfest er ødeleggende for verdens miljø.

Dette påpekte jeg i en lengre sak om statsbudsjettet som ble sendt på Lørdagsrevyen på NRK for nøyaktig ett år siden, uten å få et fnugg av politisk støtte. Dessverre er jeg nødt til å gjenta budskapet. Det er nemlig slik at privat forbruksvekst er dårlig nytt for miljøet, selv om slik vekst også kan løse en del problemer.

Jeg frykter at klimagassutslippene fra nordmenns heseblesende privatforbruk vil øke også i året som kommer, uten at det får politikerne til å sette inn tiltak.

Det er også sant at vekst i seg selv ikke trenger å være et miljøproblem. Men vekst for styrtrike nordmenn i 2013 vil bli miljøskadelig, av to grunner:

1) Det som skaper vekst i økonomien er i stor grad den formidable satsingen på olje og gass. En økning på 7 prosent i oljeinvesteringene er forventet i 2013, dette topper årets rekordtall, som i sin tur var ny rekord fra året før. Og sånn går historien. Denne politikken skaper et stort press i økonomien, og drar lønningene opp. Verst er det likevel at oljesatsingen låser oss til en næringsstruktur basert på fossil energi som vil produsere mer klimagassutslipp enn det kloden vår tåler.

2) Den andre grunnen til at nordmenns vekst i kjøpekraften i 2013 blir problematisk, er at det er en nær sammenheng mellom forbruksvekst og miljøbelastning. En dobling av forbruket vil øke klimagassutslippene med 81 prosent, i følge norsk forskning. Mye av økningene kommer i Kina og andre land vi mporterer fra.Ser vi bak tallene viser det seg at prisutviklingen de siste årene  har vært miljøskadelig. Realprisen på varer, som generelt krever mye ressurser, har generelt sunket, mens realprisen på tjenester, som generelt er mer miljøvennlige, har steget (unntaket er flyreiser som dessverre for miljøet blir billigere).

En av grunnene til dette er at en grønn skatteveksling ikke blir iverksatt, til tross for at regjeringen lovte å forsere arbeidet med å sette en pris på forurensning i Soria Moria II.

I løpet av de to regjeringsperiodene med Jens Stoltenberg som statsminister, har grønne skatters andel av BNP sunket fra 3,1 prosent i 2006 til 2,5 prosent i 2011.

Det er med andre ord en villet politikk at forbruksveksten skal øke og derme dogså utslippene og miljøskadene.

Jeg frykter at klimagassutslippene fra nordmenns heseblesende privatforbruk vil øke også i året som kommer, uten at det får politikerne til å sette inn tiltak. Antall flyreiser, bilturer, kjøkkeninnredninger, biffer, mobiltelefoner, kommer til å øke så mye at eventuelle teknologiske miljøfremskritt spises opp av stadig større volum.

Samtidig vil Stoltenberg nok si at Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk med vekt på natur- og miljøhensyn. Ingen vil nevne at ressursbelastnignene og klimagassutslippene faktisk må kuttes raskt om mye om vi skal ta vare på klima og miljø.

Det er oppsiktsvekkende at ikke en eneste politiker på Stortinget stiller kritiske spørsmål til forbruksveksten.