Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Svakt klimabudsjett fra regjeringen

Her er Framtiden i våre henders oppsummering av statsbudsjettet til finansminister Sigbjørn Johnsen.

Arild Hermstad og Framtiden i våre hender skulle gjerne sett et grønnere statsbudsjett. (Foto: Kristina Valheim Stiauren)
Arild Hermstad og Framtiden i våre hender skulle gjerne sett et grønnere statsbudsjett. (Foto: Kristina Valheim Stiauren)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Her er Framtiden i våre henders oppsummering av statsbudsjettet til finansminister Sigbjørn Johnsen.  • For liten investering i Intercity-triangelet på Østlandet vil forsinke utbyggingen.

  • I klimameldingen ble det lovet økt satsing på kollektiv, sykkel og gange. I stedet er det vei og bilisme som prioriteres.

  • Flytrafikken fredes for avgifter og det er for billig å fly. Resultatet er at utslippene går til himmels.

  • Regjeringen har lenge lovet økt bruk av grønne skatter. Det motsatte har skjedd.


«Tidenes veiløft», lovet finansminister Sigbjørn Johnsen i framleggelsen av statsbudsjettet for 2013. Arild Hermstad og Framtiden i våre hender skulle heller sett at det var snakk om «tidenes jernbaneløft».

– Vi hadde forventet at Johnsen ville følge opp klimameldingens løfte om å «styrke jernbanens rolle» for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Nå satstes det i stedet mest på vei, og da reduseres ikke utslippene, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Bygging av Intercity-triangel på Østlandet mellom Oslo, Halden, Skien og Lillehammer vil fjerne mange biler fra veiene på Østlandet og være et viktig klimatiltak og begynnelsen på et høyhastighetsnett i Norge. Med statsbudsjettets bevilgning for 2013, vil det ta svært lang tid før dette kan bli en realitet.

– Basert på nasjonal transportplan trengs investeringer på 16 milliarder kroner årlig dersom Intercity-trianglet skal fullføres på ti år. I årets statsbudsjett bevilges det til sammen ca. 6 milliarder til jernbaneinvesteringer, sier Hermstad.

Han mener det naturligvis er alt for lite.

– At vi ikke får fart på Intercity-utbyggingen vil ramme både miljøet, passasjerer og næringslivet. Norge kommer ikke til å gå på skinner med slike nivåer på bevilgningene, sier Hermstad.


Veksten i flytrafikken forsetter

Framtiden i våre hender mener et viktig tiltak for å få ned klimautslippene i transportsektoren er å redusere flytrafikk i tillegg til å flytte passasjerer fra fly til jernbane.

Framtiden i våre hender har vist at klimagassutslippene fra luftfarten har økt med nesten 1 million tonn CO2-ekvivalenter de siste fire årene. Med dagens virkemidler vil utslippsveksten fortsette. Framtiden i våre hender etterlyser derfor en grønn flyavgift.

– I dag er luftfarten subsidiert med fritak fra merverdiavgift utenlands og grunnavgift på mineralolje og drivstoffavgifter. I tillegg nyter luftfarten svært godt av, og subsidieres kraftig av, taxfree-ordningen, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender har beregnet at ved å innføre en grønn flyskatt på 100-200 kroner per billett kan myndighetene ta inn mellom 2,5-5 milliarder kroner årlig.

– Deler av disse inntektene bør øremerkes bygging av høyhastighetsbaner, sier Hermstad.

Legger opp til utslippsøkning

I Nasjonalbudsjettet for 2013 fremgår det tydelig hvor lite viktig det er å redusere klimautslippene for den  rødgrønne regjeringen. Regjeringen legger der fram framskrivinger for klimagassutslipp i Norge fram til 2020: Forventet utslipp i 2020 er på 56,9 mill tonn CO2-ekvivalenter, mens utslippene i 2011 var på 52,7 mill tonn. Det er en økning på 8 prosent.

– På tross av mer og sikrere kunnskap om klimaendringene, på tross av at samtlige regjeringspartier anerkjenner at global oppvarming pågår og vi har fått et klimaforlik, på tross av at statsministeren har fått skrevet sin egen bok om klimaendringer – på tross av alt dette, legges det opp til økning i klimagassutslippene. Det er en skandale, mener Hermstad.


Grønn skattesvikt

I løpet av de to rødgrønne regjeringsperiodene med Jens Stoltenberg som statsminister, har grønne skatters andel av bruttonasjonalproduktet, sunket fra 3,1 prosent i 2006 til 2,5 prosent i 2011.

– Det satses ikke på grønne skatter i årets budsjett heller, selv om det fins lyspunkter. Regjeringens arbeid med å gjøre biler  med lave utslipp relativt billigere, er ett slikt eksempel. Det er også positivt at vrakpanten økes. Det kan få flere av de eldste bilene med størst utslipp  av veien, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender etterlyser en større og mer radikal skattereform som kan trekke Norge ut av «business-as-usual», og i retning av et klimavennlig samfunn.

– Regjeringen burde ha økt avgiftene etter hvert som utslippene fortsatte å øke. For eksempel økes CO2-avgiften på sokkelen  med  200 kr per tonn CO2 som følge av klimameldingen, men det hjelper ikke, alle den tid utslippene fra petroleumssektoren øker. Avgiftene må høyt nok opp til at det faktisk har effekt på utslippene, sier Hermstad.

– For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn må det lønne seg å velge miljøvennlig og dyrt å forurense, sier Hermstad.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!