Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet må satse på vinnerlaget

Denne uken dro Framtiden i våre hender i gang en av årets viktigste debatter: Skal oljefondet bry seg om klima?
 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Denne uken dro Framtiden i våre hender i gang en av årets viktigste debatter: Skal oljefondet bry seg om klima?
 
I dag er ikke oljefondet i nærheten av å være en motor i klimaarbeidet. Som statssekretær i Finansdepartementet, Hilde Singsaas, selv sa det på vårt frokostmøte: «Oljefondet er ikke et verktøy i klimapolitikken».  
 
Det burde det være. Norge sitter med en formue på 3700 milliarder kroner. Denne formuen har vi ikke skapt gjennom innovasjon og hardt arbeid. Den er en konsekvens av lykkelige tilfeldigheter og en stor posjon flaks. Vi fant olje utenfor kysten vår, og vi har evnet å forvalte den i et marked der den er etterspurt. Skyggesiden av bildet er at forbrenning av norsk olje årlig bidrar til om lag 1,5 prosent av verdens globale klimagassutslipp.
 
Vår oljeutvinning har altså en omtrent udelt positiv effekt for nordmenn, i form av velstand og økte inntekter, og en uheldig effekt for verden, i form av økte klimagassutslipp. I dette perspektivet synes det åpenbart at Norge har en forpliktelse til å bruke oljeformuen vår på noe som gagner flere enn oss selv.

Potensialet er enormt. Oljefondet kan bidra til å snu kapitalstrømmene fra fossilt til fornybart. Fra å praktisere uttrekk fra de verste selskapene kan vi ta et steg videre og investere mer i de mest bærekraftige selskapene. Hele oljefondet bør underlegges positiv filtrering, slik at fondet bare investeres i selskaper som tar forhold som klimatrusselen og andre etikkhensyn på alvor. Dette kan gjøres gjennom ”best-in-class-investeringer”. Altså at vi investerer i de beste selskapene innen hver sektor. 

I dag er Oljefondet tungt inne i fossilindustrien. Fondet har investert til sammen 241 milliarder i kull-, gass- og oljeselskapene, med henholdsvis 49 milliarder kroner i de 67 største kullselskapene og 191 milliarder i de 90 største gass- og oljeselskapene, målt etter størrelsen på selskapenes karbonreserver. Dette er ikke fremtidsrettet, og bidrar på ingen måte til å løse klimaproblemet.

Oljefondet må begynne å investere i løsninger, istedenfor å sponse industri som gjør klimaproblemet større. I dag står fornybarprosjektene i kø i Europa. Det eneste de mangler er investorer, som tør å satse på at klimaproblemet kan, og vil, løses. Dersom Norge går foran og viser at vi tror på en fossilfri framtid, vil andre investorer følge etter.

Å investere i en klimavennlig framtid er ikke bare etisk riktig, det er etter alle solemerker det eneste finansielt ansvarlige. Som daglig leder i Norsk klimastiftelse Anders Bjartnes påpeker i sin blogg: «Fossilselskapene er de første som vil rammes  når energiomstillingen skyter fart. Den fornybare energien blir billigere, og den fossile energien dyrere å utvinne».

Da gjelder det for Norge å ha satset på vinnerlaget.