Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Helse Sør-Øst på arbeidernes side

Helse Sør-Øst tar parti med thailandske arbeidere som er i konflikt med svenske Mölnlycke Health Care. Den svenske leverandøren av operasjonsfrakker risikerer å  miste millionkontrakter.
Noen av medlemmene i Mölnlyckes fagforening i Thailand (Foto:Framtiden i våre hender)
Noen av medlemmene i Mölnlyckes fagforening i Thailand (Foto:Framtiden i våre hender)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Helse Sør-Øst tar parti med thailandske arbeidere som er i konflikt med svenske Mölnlycke Health Care. Den svenske leverandøren av operasjonsfrakker risikerer å  miste millionkontrakter.


For drøyt ett år siden ble 22 arbeidere oppsagt ved en av Mölnlyckes to fabrikker i Thailand. Deres fagforeningsledere hadde avsluttet forhandlingene om en ny kollektivavtale da fire av lederne og noen av deres medlemmer mistet jobbene. Ledelsen ved fabrikken mente de ansatte hadde deltatt i det de kaller en ”ulovlig streik”. Arbeiderne klaget saken inn for Industrial Relations Committee (IRC) i Thailand for å få tilbake jobbene sine.

Thailansk fagbevegelse kontaktet sist vår Clean Clothes Campaign Norge, startet av Framtiden i våre hender i samarbeid med andre organisasjoner. Da hadde arbeiderne vært avskåret fra arbeid på fabrikken i omtrent et halvt år og fortvilelsen spredte seg.

– Konflikten ved Mölnlyckes fabrikk blir en prøvesten i helseforetakets etikkjobbing, sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender og koordinator for CCC Norge.

– Så langt har de tatt saken meget alvorlig, hvilket betyr mye for den lokale fagforeningen, sier Leffler.

I januar påla IRC, som består av representanter fra næringslivet, fagbevegelsen og myndighetene, den lokale Mölnlycke-ledelsen å la arbeiderne få igjen jobbene, men det har ikke skjedd. Helse Sør-Øst sier til Dagsavisen i dag at er dette uakseptabelt.

– Vi har sagt til Mölnlycke at vi ønsker at de retter seg etter IRCs avgjørelse, sier Grete Solli, spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar til Dagsavisen.

I 2008 satte Framtiden i våre hender søkelys på manglende etiske retningslinjer og praksis ved Helse Sør-Øst, Politiet og Forsvaret. I kjølevannet av rapporten ”Offentlig etikkløshet” vedtok Helse Sør-Øst etiske retningslinjer og opprettet en stilling for å sikre helseforetakets samfunnsansvar. De regnes nå som ledende i arbeidet for mer etiske anskaffelser.

Prekær situasjon

– Det vi har fått informasjon om, er at arbeiderne ved Mölnlyckes fabrikk ble sagt opp i kjølvannet av en ny kollektiv avtale og det ledelsen mener var en ulovlig streik. Men vi har fått opplyst at også en som ikke deltok i streiken ble oppsagt, forteller fagrådgiver Carin Leffler.

– Vi og andre aktører har henvendt oss flere ganger til Mölnlyckes direktør, Pierre Guyot, og formidlet den prekære situasjonen for arbeiderne og hvordan de, ifølge deres fagforening og nasjonale føderasjoner, har blitt behandlet. Ingen argumenter ser ut til å vinne fram. Til slutt måtte vi kontakte helseforetakene og formidle informasjonen fra fagforeningen.

Mölnlycke starter nå opp en rettssak for å få arbeidskomiteens avgjørelse opphevet, til tross for at de har muligheten til å avstå fra å ta et slik drastisk skritt.

– En slik avgjørelse vil sannsynligvis svekke deres omdømme drastisk, sier Leffler. – Jeg har vanskelig for å tro at norske institusjoner som står for helse og omsorg vil assosiere seg med et selskap som, så vidt vi har fått opplysninger om, ikke engang respekterer ILOs kjernekonvensjoner.

Store summer

Det er store summer som står på spill i saken. Hvert år kjøper Helse Sør-Øst operasjonsfrakker for 17 millioner kroner fra den aktuelle fabrikken. Totalt kjøpte Helse Sør-Øst produkter for 37 millioner kroner fra Mölnlycke i fjor. Også Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest kjøper varer fra konsernet.

– Hvis denne konflikten ikke blir løst snarlig, vil det være særs vanskelig for oss ved en eventuell ny kontraktunderskriving, fordi det sås tvil om de oppfyller våre krav til ILOs kjerneverdier, sier Solli til Dagsavisen.

Helseforetaket kjøper årlig inn varer og tjenester for over 20 milliarder kroner og er med det en av de største innkjøperne i Norge. Det gir Helse Sør-Øst stor innkjøpsmakt, påpeker Solli.

Rettssak til uka

Både Solli og Clean Clothes Campaign Norge støtter arbeidernes krav om at de oppsagte får igjen jobbene sine.

– De fleste bedriftene i Thailand respekterer avgjørelsen til IRC, påpeker Solli.

Nylig reiste hun til Göteborg for å gi klart uttrykk for hva Helse Sør-Øst ønsker, i et møte med representanter for Mölnlycke. At millionkontrakten Helse Sør-Øst har med Mölnlycke er i ferd med å utløpe, legger ytterligere press på svenskene.

- Vi opplevde dialogen med Mölnlycke som åpen og god, men det ble ingen endelig avklaring, opplyser Solli til Dagsavisen.


Mölnlycke har brakt saken inn for domstolene i Thailand, og neste uke vil IRCs avgjørelse bli rettslig prøvd. På spørsmål fra Dagsavisen om hvorfor Mölnlycke ikke bare aksepterer avgjørelsen til IRC om at de oppsagte arbeidere må få igjen jobbene sine, slik også Helse Sør-Øst ønsker, svarer Corporate communications manager Ann-Kathrin Halvorsen følgende:

– Vi lytter til våre kunder og hva de synes, og vi har en god relasjon til Helse Sør-Øst. Men saken er ikke så enkel. IRC er ingen domstol, og det er ikke uvanlig å påklage IRCs beslutninger. Halvorsen vil ikke kommentere hva slags utfall de ønsker  saken skal få.

Framtiden.no følger utviklingen i saken.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!