Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

FN kritisk til norskstøttet oljelov

Norge har gitt millioner i bistand til Uganda for å få på plass en god lov for olje- og gassutvinning. FNs høykommissær for menneskerettigheter kritiserer lovforslagene for flere alvorlige mangler. Norad avviser kritikken.
Oljeletingen i Uganda foregår i nærheten av nasjonalparken Murchison Falls. Mange frykter at oljefunnene vil skade det rike dyre- og plantelivet. (Foto:Framtiden i våre hender)
Oljeletingen i Uganda foregår i nærheten av nasjonalparken Murchison Falls. Mange frykter at oljefunnene vil skade det rike dyre- og plantelivet. (Foto:Framtiden i våre hender)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge har gitt millioner i bistand til Uganda for å få på plass en god lov for olje- og gassutvinning. FNs høykommissær for menneskerettigheter kritiserer lovforslagene for flere alvorlige mangler. Norad avviser kritikken.

Norge har siden 2006 vært engasjert i den ugandiske oljesektoren gjennom initiativet Olje for Utvikling (OfU), som koordineres av Norad. I fjor var Uganda den største mottakeren av bistand fra programmet. Til sammen bevilget Norge over 48 millioner kroner, blant annet til å bistå Uganda i utformingen av utkast til to lovforslag.

Norads mål med arbeidet i Uganda har vært at petroleumslovgivningen skal legge opp til mest mulig åpenhet, stabilitet og forutsigbarhet i oljesektoren. FNs Høykommissær for menneskerettigheter har analysert lovforslagene og uttrykker bekymring for det de mener er flere alvorlige mangler, nettopp på disse områdene.

Lovforslagene inneholder flere paragrafer som begrenser offentlighetens tilgang til viktig informasjon, skriver FN-kommisæren i sin analyse. Slik de nå foreligger stiller ikke lovene krav til at staten skal offentliggjøre nødvendig opplysninger som muliggjør innsyn og oversikt i oljesektoren, snarere legges det vekt på hemmelighold og tilbakeholdelse av informasjon, mener FN-kommisæren.

Lovene har fått navnet Petroleum (Exploration, Development and Production) Bill og Petroleum (Refining, Gas Processing and Conversion, Transportation and Storage) Bill.

Utilstrekkelig vern av menneskerettighetene

Kommissæren uttrykker også bekymring for en rekke meldinger om menneskerettighetsovergrep, blant disse ulovlige tvangsutkastelser og overdreven maktbruk av sikkerhetsstyrker i områdene hvor oljeletingen pågår.

Det siste er også noe den britiske organisasjonen Global Witness har vært bekymret for. De kritiserer at oljeletingen fører til en militarisering av områdene vest i Uganda, hvor president Yoweri Museveni har satt inn sikkerhetsstyrkene, ledet av sin egen sønn. Samtidig er presidentens bror medeier i det private sikkerhetsselskapet Saracen som har vakthold på noen av anleggene.

Lovforslagene inneholder ingen retningslinjer for å sikre at sikkerhetsstyrker som opererer på oljeinstallasjonene ikke begår overgrep mot lokalbefolkningen, skriver FNs Høykommissær i sin rapport.

I tillegg lister rapporten opp en lang rekke andre alvorlige mangler ved lovforslagene:
  • Manglende beskyttelse av grunnleggende menneskerettslige prinsipper om åpenhet, deltakelse og inkludering.
  • Fravær av bestemmelser som regulerer oljeselskapenes respekt for menneskerettighetene og manglende krav om vurdering, forebygging og kompensasjon av eventuelle miljømessig eller sosiale skader påført lokalsamfunn.
  • Mangelfull beskyttelse for grunneiere og andre personer med landinteresser i områdene der oljevirksomheten skal skje.

FN-kommisæren påpeker også at lovforslagene inneholder bestemmelser som kan sette innbyggernes forsamlings- og ytringsfrihet i fare, samt grunnlovsstridige bestemmelser som gjør lovene for oljevirksomheten overordnet øvrige ugandiske lover.

Fornøyde


Mens FNs høykommissær og organisasjoner som Global Witness roper varsku er Norad fornøyde med lovforslagene som nå foreligger. Det forteller Svein Heglund, rådgiver for Olje for Utvikling:

– Vi er rimelig fornøyde. Lovforslagene er et stort steg framover i arbeidet med åpenhet og med å gi de statlige institusjonene i Uganda mer ansvar, sier Heglund.

– Fra å ha et veldig dårlig lovgrunnlag til å ha et lovforslag slik det foreligger nå, så har man kanskje kommet femti prosent av veien. Det er langt bedre enn å ikke gjøre noe. Jeg mener FN prøver å oppnå et nitti prosent resultat i løpet av et par år. Det er ikke realistisk, sier Heglund til Framtiden i våre hender. 

Burde gjort mer

Organisasjonen Global Witness mener norske myndigheter, gjennom Olje for Utvikling, burde gjøre mer for å påvirke arbeidet med petroleumsloven i Uganda. I et intervju med Framtiden i våre hender mai i år uttalte George Boden at Norge hadde et spesielt ansvar for at oljen i Uganda ikke blir en forbannelse for landet.

– Norge må gjøre det klart for den ugandiske regjeringen at de forventer at assistansen de gir blir møtt med internasjonal bestepraksis. Å kun gi råd når ugandiske myndigheter etterspør det er ikke nok, mente Boden.

Norad er ikke enige med den britiske organisasjonen:

– Global Witness og en rekke andre organisasjoner fokuserer masse på åpenhet rundt avtalene mellom oljeselskapene og myndighetene og vil ha innsyn i beløpene som oljeselskapene betaler til myndighetene. Prinsippene i vår rådgivning er også maksimal åpenhet, men organisasjonene må forstå at vi ikke har kontroll på hva som til slutt skrives og behandles, sier Heglund.

Olje for utvikling påpeker at de fungerer som rådgivere, men det er det ugandiske parlamentet som tilslutt utformer og vedtar lovene.

– Det kan virke som man er veldig raus på hvor mye penger på et prosjekt som gir lite framgang?

– Der er vi uenige når det gjelder framgang. Etter vår målestokk, sammenlignet med alle de andre vanskelige landene vi jobber med, så er det faktisk mye positivt i det samarbeidet med Uganda. Vi mener vi har hatt stor framgang og synes uganderne bygger opp forvaltningsinstitusjoner forbausende raskt tatt i betraktning at de nettopp har funnet olje, sier Heglund, og legger til:

– Du kan selvfølgelig stille spørsmål ved Norge ikke har strengere premisser for støtten. Det går jo en grense et sted, men i Uganda er vi langt fra å nå den.

Spørsmål i Stortinget
 
I mai stilte Høyres Peter Skovholt Gitmark skriftlig spørsmål til utviklingsminister Heikki Holmås om hva Norge kan gjøre for å adressere spørsmålene som kritikere har reist, blant annet om manglende åpenhet rundt kontraktene i Ugandas oljesektor.

Holmås svarte at Norge har gitt råd om mest mulig åpenhet rundt krav og betingelser industrien for industrien, men vedgikk at «man fra norsk side har gitt råd om større grad av åpenhet enn det det nå legges opp til fra ugandisk side».

Les også:

Norsk oljebistand støtter hemmelighold

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!