Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klager inn gullgruve til Oljefondets etikkråd

Framtiden i våre hender har klaget inn oljefondselskapet Nevsun til Etikkrådet etter anklager om bruk av tvangsarbeid og grovt uetiske arbeidsforhold ved gullgruven i Eritrea.
Oversiktsbilde av gruveområdet i Bisha, Eritrea, hvor Oljefondet har eierinteresser. (Foto: Nevsun)
Oversiktsbilde av gruveområdet i Bisha, Eritrea, hvor Oljefondet har eierinteresser. (Foto: Nevsun)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har klaget inn oljefondselskapet Nevsun til Etikkrådet etter anklager om bruk av tvangsarbeid og grovt uetiske arbeidsforhold ved gullgruven i Eritrea.

Etter avsløringen om arbeidsforholdene ved oljefondgruven Bisha i Eritrea, har Framtiden i våre hender klaget inn det kanadiske gruveselskapet Nevsun Resources Ltd. til Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). En tidligere ansatt ved Bisha-gruven har, etter å ha flyktet fra Eritrea, beskrevet hårreisende arbeidsforhold og bruken av soldater til tvangsarbeid under oppføringen av gruven. Anklagene bekreftes av organisasjonen Human Rights Concern Eritrea, og sees på som troverdige av forskere som kjenner situasjonen i landet.
Oljefondet har egne etiske retningslinjer som slår fast at fondet ikke skal «foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.»

Framtiden i våre hender mener Nevsun sin drift i Eritrea er et klart brudd på de etiske retningslinjene, og at Nevsun ikke kan operere i landet uten en «uakseptabel risiko» for å bryte retningslinjene i framtiden, særlig bruken av tvangsarbeid, som nevnes spesifikt som grunn til uttrekk fra et selskap i reglene for Oljefondet.

Tre alvorlige forhold
Det er særlig tre forhold som Framtiden i våre hender reagerer på: Anklager om tvangsarbeid, grovt uetiske arbeidsforhold, og FNs bekymring for at Eritreas regjering benytter inntekter fra gruveindustrien til å finansiere terror og destabilisering av nabolandene.

For Oljefondet er uttrekk av selskaper ett av tre definerte virkemidler for å fylle de etiske retningslinjene. Ifølge retningslinjene vil man trekke seg ut av selskaper «der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn.»

På bakgrunn av dette mener Framtiden i våre hender at investeringene i Nevsun faller inn under Etikkrådets regler for uttrekk, og dermed må utelukkes fra Oljefondets investeringsportfølje.

Fare for nye overgrep
Nevsun Resources overtok i sommer en ny letelisens for området Moboraib fra et annet gruveselskap – NGEx Resources. Framtiden i våre hender er bekymret for at nye leteområder vil bety at Nevsun igjen samarbeider med statlige eritreiske anleggsselskaper som benytter seg av vernepliktige soldater til tvangsarbeid.
Etikkrådet har tidligere anbefalt uttrekk av selskaper som har brutt etikkreglene, men ingen av disse selskapene har vært anklaget for tvangsarbeid.

Du kan lese mer om Nevsun Resources og forholdene i Eritrea her:
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!