Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Handel foran helse

Mattilsynet må slutte å tillate stadig mer sprøytemiddelrester i importert mat
Arild Hermstad, Maiken Pollestad Sele og Espen Heggedal.
Arild Hermstad, Maiken Pollestad Sele og Espen Heggedal.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mattilsynet må slutte å tillate stadig mer sprøytemiddelrester i importert mat

  • Denne kronikken, skrevet av Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender, Maiken Pollestad Sele, fungerende daglig leder Oikos - Økologisk Norge og Espen Heggedal, daglig leder Grønn Hverdag stod også på trykk i Dagbladet 21. september 2012.

I dag selges mat som i fjor var forbudt. Det  vet ikke det norske folk. Norske myndigheter godkjenner flere ganger i året en rekke nye sprøytemidler, og hever grensene for allerede godkjente giftrester i maten vår. Det vil vi ha en slutt på. 11.000 personer har nå underskrevet et opprop mot mer gift i maten.

Mattilsynet anbefaler praksisen, og sikrer på den måten at maten holder seg innenfor lovlige grenser. Kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes i produksjonen av korn, frukt, bær og grønnsaker for å unngå at insekter, sopp og ugress reduserer avlingene.


Norges EØS-komité godkjente i mai å øke grenseverdiene for 18 sprøytemidler, kun fem var tillatt fra før i Norge. Mattilsynet har siden sendt ut tre nye brev, der det anbefaler å øke giftrester i maten for en lang rekke sprøytemidler. Blant annet  vil Mattilsynet øke grenseverdiene for glyfosat 100 ganger (!) i linser fra USA og Canada, fordi Monsanto bruker dette til tvangsmodning, noe som er en ny type giftbruk som brer om seg i jordbruket.

Bakgrunnen for godkjennelsene er blant annet å unngå handelshindringer med land som USA, Brasil, Canada, Sør-Afrika og  Sentral-Amerika. Reduserte handelshindringer blir viktigere for norske matmyndigheter enn folkehelsa. Norge dilter slavisk etter EU, selv om tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk i følge magasinet Ren Mat mener Norge utmerket godt kan ta avgjørelser uavhengig av hvilke grenser EU og EØS fastsetter.


Flere av de godkjente sprøytemidlene truer helse og natur. Noen kan være kreftfremkallende, andre kan gi fosterskader eller føre til den svært bekymringsfulle massedøden av bier. Mattilsynet viser til at de nye  grenseverdiene er godkjent av EFSA, som er EUs vitenskapskomité for mattrygghet. EFSA får imidlertid massiv kritikk for å bruke industriens egne studier og data, og ikke uavhengig vitenskap, når de tar beslutninger om vår mattrygghet.

Når EU og Mattilsynet setter grenseverdier for sprøytemidler, vurderer de stoffene enkeltvis, og tar ikke hensyn til at mennesker og miljø utsettes for en cocktail av kjemikalier. Forskning  viser at blandingen av sprøytemidler kan være er mer skadelig enn om de vurderes hver for seg.  Nå krever Nordisk råd strengere EU-regulering som tar hensyn til kombinasjonseffekter.

Erfaringer fra økologisk landbruk viser at matproduksjon uten sprøytemidler er fullt mulig. Norske myndigheter må derfor snarest slutte å godkjenne mer gift i maten.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!