Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny kritikk mot Green Resources

Det norske selskapet Green Resources får kraftig kritikk fra nytt hold. I et australsk forskningsprosjekt trekkes selskapets treplantasjer i Uganda frem som eksempel på at såkalte «grønne investeringer» kan overkjøre lokalbefolkning og miljø.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske selskapet Green Resources får kraftig kritikk fra nytt hold. I et australsk forskningsprosjekt trekkes selskapets treplantasjer i Uganda frem som eksempel på at såkalte «grønne investeringer» kan overkjøre lokalbefolkning og miljø.

Det norske selskapet Green Resources får krass kritikk for sine treplantasjer i Uganda, i menneskerettighetstidsskriftet Rights Now.
Forfatteren av artikkelen er professor Kristen Lyons fra Universitetet i Queensland i Australia. I juni besøkte hun to av selskapets prosjekter i det østafrikanske landet. Green Resources i Uganda er et illustrerende eksempel på hvordan mennesker og økosystemer kan bli overkjørt under dekke av såkalte grønne investeringer, mener Lyons.

Hun reiser kritikk mot flere forhold ved  det norske selskapets plantasjer. For det første er skogene som Green Resources planter monokulturer av furu- og eukalyptustrær, skriver Lyons. Dessuten uttrykker lokalbefolkningen som lever i tilknytning til plantasjene at kjemikaliene selskapet benytter har tatt knekken på både avlingene og husdyrene deres, fortsetter hun. Innbyggerne opplever også at selskapets trær fortrenger dem fra landområder de har brukt til å dyrke at og ha dyr på beite, skriver Lyons.

Del av større forskningsprosjekt

Lyons har besøkt Uganda fordi hun deltar i forskningsprosjektet «The new farm owners: Finance companies and the restructuring of Australian and global agriculture». Prosjektet undersøker hvordan private investeringer i land og landbruk endrer den nasjonale og globale produksjonen av mat, skog og avlinger som skal bli biodrivstoff. Et viktig tema for forskerne er de sosiale og miljømessige konsekvensene av disse endringene.

– Australske myndigheter har i likhet med mange andre vestlige styresmakter en sterk tro på at utenlandske investeringer i  mat- og jordbruk skal skape både utvikling for Australia, men også arbeidsplasser og velstand i lokalsamfunn i fattige land, forteller Lyons på telefon fra Queensland til Framtiden i våre hender. Hun mener det er grunn til å være kritisk til den uforbeholdne begeistringen for disse såkalte «grønne investeringene»:

– Ofte har denne typen investeringer skadelige virkninger for enkelte grupper og regioner, sier Lyons. Hun mener Green Resources' virksomhet i Uganda er et eksempel på det siste.

– I løpet av feltarbeidet intervjuet jeg  representanter fra lokalbefolkningen som lever i tilknytning til Green Resources’ plantasjer i Uganda. Mange er fortvilet over situasjonen. Folk forteller at selskapet forhindrer dem i å  benytte seg av stadig større landområder som de i en årrekke har brukt til jordbruk og beiteland. Lokalbefolkningen tror målet på sikt er å fordrive dem fra området, forteller Lyons til Framtiden i vår hender.

I artikkelen skriver hun også om arbeidere som har  jobbet for selskapet og som forteller om dårlige arbeids- og lønnsvilkår og om en distriktspolitiker som er frustrert over det han beskriver som mangel på respekt for ugandiske miljølovgivning fra selskapets side.

Lyons planlegger å reise tilbake for å gjøre flere undersøkelser av det norske selskapets virksomhet og konsekvensene for de ugandiske lokalsamfunnene.

– Jeg ønsker å tilbringe mer tid med lokalsamfunnene og få et bedre innblikk i hvordan det er å leve opptil plantasjene, sier hun til Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender har i en årrekke satt kritisk søkelys på Green Resources plantasjer i Øst-Afrika og dokumentert en rekke problemer ved selskapets virksomhet.  Vinteren 2011 besøkte vi selskapets plantasje  i Bukaleba Forest Reserve i Uganda.

Norsk klimasatsning truer matsikkerheten

Lokalbefolkningen taper mot trærne  
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!