Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vi trenger miljøengasjerte studenter

Dessverre er det lenge siden norske studenter har vært mindre opptatt av miljø enn akkurat nå. Hvorfor bryr vi oss så lite? Her er et blogginnlegg til norske studenter.

Her er det Jens Stoltenberg som holder en forelesning om klima på Universitet i Oslo. (Foto: SMK)
Her er det Jens Stoltenberg som holder en forelesning om klima på Universitet i Oslo. (Foto: SMK)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Dessverre er det lenge siden norske studenter har vært mindre opptatt av miljø enn akkurat nå. Hvorfor bryr vi oss så lite? Her er et blogginnlegg til norske studenter.


Er du en av de som tror at klimakrisen på det nærmeste er over? Det var jo så mye snakk om den for noen år siden, men så ble det litt stille. For mange er klimakrisen i hvert fall langt nede på listen over ting man bryr seg om. Det er lenge siden unge folk har vært mindre opptatt av miljø enn akkurat nå for tiden, viste nylig en undersøkelse.

Men dette er mest i Norge.

Resten av verden er nemlig ikke bare opptatt av arbeidsledighet og dårlige økonomiske utsikter. Klimasaken står høyt på dagsorden i mange land, og andre miljøutfordringer tar mye oppmerksomhet.

Vel, det fins noen unntak, for eksempel amerikanske bønder. De opplever den verste tørken på femti år, etter at fjoråret var preget av avlingssvikt på grunn av flom. Tørken i Midt-Vesten bidrar til at matprisene globalt nå er på vei opp igjen. Amerikanske bønder skylder på Gud, og vil ikke høre snakk om menneskeskapte klimaendringer.

Norske ungdommer skylder ikke på Gud, det er i hvert fall sikkert. Men hvorfor bryr de seg så lite? Kanskje er måten vi lever på, og det vi lever av, så tett forbundet med problemet at vi ikke ønsker å se verden slik den er? Jeg snakker ikke nå bare om mannen eller ungdommen i gata, men ikke minst om politikere, næringslivsledere, fagforeningsledere, universitetsansatte, forskere, byråkrater og andre med makt og innflytelse.
 
Når våre egne handlinger er med og forsterker et problem som er vitenskapelig veldokumentert, er det lettere å fornekte vitenskapen enn å endre på vaner og tankemønstre. For alle som studerer til en vitenskapelig grad på universitetet, er denne fornekting av vitenskapelige funn en dumskap som må avsløres og bekjempes!

Ingen må la seg lure av Borten Moe og Stoltenberg som hevder at Norge kan utnytte alle sine fossile reserver, fordi vi er best i verden til å utvinne olje miljøskånsomt, og at oljen vår er til hjelp for verdens fattige. Verden har allerede funnet fem ganger mer olje, kull og gass enn det vi kan brenne, noe Bill McKibben viste i en mye omtalt kronikk i Rolling Stone i juli.

Verden har nok penger til å løse disse problemene, anslag tyder på at ca 2 prosent av det globale BNP vil være nok. Om vi starter nå. Venter vi, vil de økonomiske konsekvensene bli langt verre.

Stadig flere nordmenn har råd til luksusvesker fra Lous Vitton og Gucci , men vi tar oss ikke råd til å løse klimakrisen. Sammenhengen mellom forbruksvekst og vekst i utslipp er tett, det er ikke bare dyre luksusvarer som opplever salgsboom: Flyreiser, biler, samt en rekke kinesiske varer som har store livsløpsutslipp øker også sterkt. Samtidig skal klimautslippene ned til så godt som null innen 2050 om vi skal unngå mer enn to graders oppvarming. Det klarer vi ikke dersom vi skal fortsette jakten på mer penger og mer forbruk.

Derfor har jeg noen oppfordringer til deg som student:

  • Ikke jag etter penger og materielle goder. Du kan leve det gode liv i Norge uten å hige etter de fetest betalte jobbene eller uten å jobbe 19 timer i døgnet. 
  • Engasjer deg i politikken og i diskusjoner. Fremskritt betyr at vi må velge bedre miljø fremfor mer og mer penger. Meld deg inn i minst fem miljø- og solidaritetsorganisasjoner og meld deg inn som miljølobbyist i et eller annet politisk parti.
  • Skaff deg en utdanning som kan gi deg en jobb som løser flere problemer enn den skaper. Det er ikke til barnebarnas beste om du velger å tjene dine penger på å akselerere den globale oppvarmingen. Barnebarna og verden for øvrig trenger ingeniører til å utvikle fornybarindustrien, de trenger geologier som kan utnytte geotermiske og ren varme fra undergrunnen, de trenger humanister og samfunnsvitere som kan opplyse oss om hvordan vi kan endre samfunnet slik at miljø og rettferdig fordeling gis forrang for kortsiktig profitt og forbruksjag. Vi trenger økonomer og statsvitere som kan forske på politiske og økonomiske sammenhenger som får oss ut av den dårlige spiralen vi er inne i nå: jobbe mer for å forbruke mer.

Ta deg en utdannelse hvor du kan bidra til lavutslippssamfunnet, et samfunn uten klimagassutslipp og naturødeleggelser og der globale forskjeller minsker kraftig . Det er mulig!

Framtiden er faktisk i våre hender.