Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Her sprøytes en åker med sprøytemidler. Nå vil Mattilsynet tillate enda mer bruk av dette i Norge. (Foto: Ecoagriculture Partners/Flickr)
Her sprøytes en åker med sprøytemidler.

Si nei til mer gift i maten din

Mattilsynet åpner igjen for mer sprøytemiddelrester i maten vår. Er det greit?
Mattilsynet åpner igjen for mer sprøytemiddelrester i maten vår. Er det greit?


Et eple fullt av spprøytemidler. (Foto: kskill/flickr)Et eple fullt av sprøytemidler. (Foto: kskill/flickr)Nei, mener Framtiden i våre hender og flere andre organisasjoner. Bli med og si nei til mer gift i maten du også!

Sprøytemidler brukes i korn, frukt, bær og grønnsaker for å hindre insekter, sopp og ugress i å redusere avlingene. Sannsynligheten for at eplene eller jordbærene du kjøper i norske butikker inneholder sprøytemidler, er stor.

Norske myndigheter godkjente i mai å øke grenseverdiene for 18 kjemisk-syntetiske sprøytemidler, der kun fem var tillatt i Norge. I sommer sendte myndighetene igjen ut et brev der de anbefaler å tillate mer sprøytemiddelrester i matvarer i norske butikker. I brevet anbefaler Mattilsynet at Norge hever grensene for ytterligere 11 sprøytemidler og godkjenner tre nye. Men ikke nok med det, i august sendte Mattilsynet pånytt ut et brev der de anbefaler å øke grensene en tredje gang i år, og de er ikke snauere enn at de denne gangen vil øke grensene for hele 22 sprøytemiddelrester, 13 av disse er ikke tillatt brukt i Norge. Mattilsynet vil øke grenseverdiene for glyfosat 100 ganger i linser importert fra USA og Canada, fordi Monsanto bruker glyfosat til tvangsmodning. Dette er en ny type giftbruk som brer om seg i jordbruket. Men Mattilsynet gir seg ikke, og den 28. august sendte de ut årets (foreløpig) 4. brev, der de anbefaler å øke grensene for ytterligere 9 sprøytemidler.

Signer kampanjen mot mer gift i maten her.

Handel foran helse og miljø
De fleste sprøytemidlene Mattilsynet anbefaler er ikke tillatt brukt i Norge, men de brukes i land vi importerer fra. Årsaken til at norske myndigheter vil gjøre som EU og tillate økt bruk av sprøytemidler, er å unngå handelshindring med flere land , som for eksempel USA, Brasil, Canada, Sør-Afrika og flere land i Sentral-Amerika.

Dermed kan det se ut som om reduserte handelshindringer er viktigere for norske matmyndigheter enn folkehelsa.

Nå håper vi du også vil si nei til mer gift i norsk mat. Du kan signere vår underskriftskampanje her, og underskriftene vil bli overlevert til EØS-komiteen – som kan nedlegge veto mot at Norge skal måtte følge EU på dette området.

I høst vil politikerne bestemme seg for om de godtar forslaget fra Mattilsynet eller ikke.

Det er ikke kjent for folk flest at grensene for tillatte giftrester i maten vår heves og nye blir tillatt flere ganger i året. Dette mener Framtiden i våre hender, Oikos - Økologisk Norge, Grønn Hverdag, Utviklingsfondet, Spire, Forbrukerrådet, Miljøvernforbundet og Biologisk-dynamisk Forening det må bli en slutt på. pdf Derfor har vi sendt høringsbrev til Mattilsynet hvor vi ber om at dette stoppes.

– Å tillate økte grenseverdier av sprøytemiddelrester i maten er et skritt vekk fra renere grunnvann, bedre miljø og bedre helse, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

– Erfaringer fra flere tiår med økologisk landbruk viser at det er unødvendig å bruke slike sprøytemidler i matproduksjon, sier fagsjef i Oikos Økologisk Norge Jon Magne Vibhoda Holten.

Alvorlige konsekvenser
Flere av de godkjente sprøytemidlene truer helse og natur. Noen kan være kreftfremkallende, andre kan gi fosterskader, eller føre til den svært bekymringsfulle massedøden av bier.. Men Mattilsynet viser til at de nye grenseverdiene er godkjent av EFSA, som er EUs vitenskapskomité for mattrygghet. EFSA får imidlertid massiv kritikk for å bruke industriens egne studier og data, og ikke uavhengig vitenskap, når de tar beslutninger om vår mattrygghet.

Norge dilter etter EU, selv om tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk i følge Ren Mat mener Norge utmerket godt kan ta avgjørelser uavhengig av hvilke grenser EU og EØS fastsetter.

Cocktail-effekten ikke vurdert
Når EU og Mattilsynet setter grenseverdier for sprøytemidler, vurderer de stoffene enkeltvis, og tar ikke hensyn til at mennesker og miljø utsettes for en cocktail av kjemikalier. Forskningsresultater viser at summen av sprøytemidler er mer skadelig enn om de vurderes hver for seg, noe vi påpeker i vårt høringssvar til Mattilsynet.

Nå krever Nordisk råd strengere EU-regulering som tar hensyn til kombinasjonseffekter.

I økologisk matproduksjon er det ikke lov å bruke kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Framtiden i våre hender jobber for at det skal bli lettere å velge økologisk mat i Norge.

Her finner du våre temasider om mat

blog comments powered by Disqus