Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Derfor er ikke laksen bærekraftig

Til å ale opp én kilo norsk oppdrettslaks, brukes det flere kilo utrydningstruet fisk. Det er en av grunnene til at oppdrettslaks ikke er bærekraftig.
Oppdrett av fisk kan bli bærekraftig, men er det ikke i dag. (Foto: Norsk Havbrukssenter)
Oppdrett av fisk kan bli bærekraftig, men er det ikke i dag. (Foto: Norsk Havbrukssenter)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Til å ale opp én kilo norsk oppdrettslaks, brukes det flere kilo utrydningstruet fisk. Det er en av grunnene til at oppdrettslaks ikke er bærekraftig.

Arild Hermstad210Arild Hermstad.Ifølge den svenske organisasjonen Swedwatch kreves det opp til 5 kilo fiskeråstoff for å ale opp 1 kilo laks. Ifølge WWF går det med 3,024 kilo villfisk for å produsere 1 kilo laks. Swedwatch skriver også mye av fisken som brukes til å mette norsk oppdrettslaks er utrydningstruet fisk fanget i Peru.

– Det sier seg selv at å bruke utrydningstruet fisk til å ale opp norsk oppdrettslaks ikke er bærekraftig, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Den norske fiskerinæringen, som allerede er verdens største, ønsker å tredoble produksjonen av norsk sjømat. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening hevder at de «kan dekke sjømatbehovet for 100 millioner mennesker og samtidig skape 56.000 arbeidsplasser i 2025
».

Dette er spinnville framtidsvisjoner fra fiskerinæringen. Før de skal vokse, må de sørge for at dagens drift, og da spesielt oppdrett, blir bærekraftig. Den kan den umulige bli så lenge det brukes mer fisk i fõret enn hva de klarer å produsere, sier Hermstad.

Norske politikere, med fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i spissen, spår oppdrettsnæringen en vekst inn i himmelen.

– Det er rett og slett ikke nok fisk i havet til en slik vekst. Skal oppdrettsnæringen ha en framtid, så må den ikke bidra til utarming av havets ressurser. Norge har det største økologiske fotavtrykket når det gjelder forbruk av fiskeressurser i verden - nettopp på grunn av oppdrettsnæringens bruk av villfisk til fôr, sier Hermstad.

I tillegg til lite bærekraftig bruk av fõr, sliter oppdrettsnæringen også med andre utfordringer. Som for eksempel:

  • Lakselus.
  • Rømming.
  • Lokale miljøødeleggelser i forbindelse med oppdrettsanleggene.
  • Sykdom misdannelser som en følge av medisinbruk. 

 


Nye anlegg kan ikke åpnes før problemene er løst. Helst bør vi redusere mengden laks som står i sjøen fra dagens nivåer, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender mener at oppdrett av fisk kan ha en sentral rolle når det gjelder å skaffe nok mat til en stadig økende befolkning, men at det må gjøres på en bærekraftig måte.

For forbrukere som ønsker å spise annet enn oppdrettsfisk, finnes det flere gode alternativer.

  • Sjekk WWF sin sjømatguide. Her står det hvilken type sjømat som er OK å spise og ikke.
  • Dersom du er ute etter gode erstattere for laks, kan du kjøpe sild og makrell. Det er mindre miljøbelastende, og du signaliserer til oppdretterne at du ikke er fornøyd med dagens norske oppdrett.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!