Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljepolitikk i klinsj med klima

I dette debattinnlegget, som har stått på trykk i Aftenposten, skriver seniorrådgiver Gunnell Sandanger om det høye utvinningstempoet på norsk sokkel.
Om 40 år må utslippene fra fossilindustrien være nær null. (Foto: Statoil)
Om 40 år må utslippene fra fossilindustrien være nær null. (Foto: Statoil)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I dette debattinnlegget, som har stått på trykk i Aftenposten, skriver seniorrådgiver Gunnell Sandanger om det høye utvinningstempoet på norsk sokkel.


Oljeminister Borten Moe uttaler i Aftenposten 2. august at Norge har et moralsk ansvar for å bygge ut det vi klarer på sokkelen. Statssekretær Søberg i Finansdepartementet sier det eksisterer en samfunnskontrakt mellom myndighetene og oljeselskapene som innebærer at vi må være forsiktige med å regulere oljeselskapenes investeringsnivå.

Klimahensyn er fraværende i argumentasjonen fra de to mektige departementene. At Borten Moe drar inn moral i sin argumentasjon, er et hån mot dem som allerede rammes av klimaendringer. Da oljeindustrien feiret 40 år i 2009, kunne den samtidig «feire» at CO2-utslippene fra produksjon og forbruk av petroleum fra norsk sokkel i samme tidsrom hadde nådd 12,8 milliarder tonn.

Om 40 år må utslippene fra fossilindustrien være nær null. Borten Moe legger opp til at vår produksjon av olje og gass skal holde fullt trykk frem til da. Samtidig advarer økonomer og Norsk Industri om at oljesektoren ødelegger for annen industri ved å presse kostnadsnivået oppover.

Gunnell Sandanger.Gunnell Sandanger.Konkurransekraften til klimavennlige bransjer svekkes med støtte fra Olje- og energi- og Finansdepartementet. Samfunnskontrakten med oljesektoren overskygger den vi har med kommende generasjoner: Vi skal etterlate oss en planet som er i like god stand som den vi selv overtok.

Finansdepartementet må integrere klimahensyn i sine beslutningsprosesser. Det vil bidra til mer rettferdige konkurransevilkår for ikke-fossile bransjer, og skape en økonomi som tåler at Norge er et lavutslippssamfunn i 2050.

Debattinnlegget sto på trykk i Aftenposten 9. juni 2012.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!