Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lønnsoppgjør med skylapper

Vi ligner et aristokrati, ikke bare i forhold til fattige land, men også sammenlignet med land i vår egen verdensdel. Nordmenn forbruker dobbelt så mye materielle ressurser som gjennomsnittet i EU – og åtte ganger mer enn gjennomsnittet i Afrika.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi ligner et aristokrati, ikke bare i forhold til fattige land, men også sammenlignet med land i vår egen verdensdel. Nordmenn forbruker dobbelt så mye materielle ressurser som gjennomsnittet i EU – og åtte ganger mer enn gjennomsnittet i Afrika.

julehandelHvis alle skulle hatt et forbruk som oss nordmenn, ville vi trengt tre og en halv jordklode.

  • Dette debattinnlegget, skrevet av Arild Hermstad, sto på trykk i VG 3. juli 2012.

arild180250Arild Hermstad.Husholdningene har hatt en svært god inntektsvekst. Målt i faste priser økte medianinntekten med 34 prosent fra 2000 til 2010. Norske arbeidstagere har hatt over tjue år med sammenhengene reallønnsvekst: 2–3 prosent årlig. Det private forbruket målt i faste kroner har doblet seg de siste tretti årene.

Lønnsoppgjørene i overklasselandet er urealistiske. Oppgjørene er forsynt med skylapper mot virkeligheten – den økologiske virkeligheten. Hvis alle skulle hatt et ressursforbruk som oss nordmenn, ville vi trengt tre og en halv jordklode.

Midt under årets streik lanserte FNs miljøprogram den omfattende rapporten GEO-5. Her tegner 600 eksperter et dystert bilde av jordens tilstand. Bare fire av de 90 målene som er satt for å sikre en bærekraftig utvikling er nådd.

Den norsk kjøpekraftsveksten bidrar til dysterheten. For hva bruker vi de ekstra tusenlappene i lønn til? De brukes i stor grad til det mest miljø- og klimaskadelige forbruket, for eksempel til flyreiser. Vi flyreiser tre og en halv ganger lenger enn i 1990. Innenriks flyr vi desidert mest i Europa, tre ganger mer enn neste land på listen, Sverige. Dessuten gir feite lønnsoppgjør stadig mer vareimport fra land som Kina hvor utslippsveksten øker sterkt.

Den årlige reallønnsveksten er avhengig av olje- og gassektoren som igjen er avhengig av at Norge og resten av verden skal forbruke og utvinne olje- og gass i høyt tempo. Den norske industrien som leverer varer og tjenester til andre lands utvinning, vil neste år eksportere for to hundre milliarder kroner. Vi er avhengige av at ikke bare vi selv, men også resten av verden driver rovdrift på petroleum.

Norsk økonomi lever høyt på at en effektiv internasjonal klimaavtale ikke er blitt vedtatt. Lønnsoppgjørene i Norge fortsetter på gamlemåten som om vi fortsatt levde i mangelsamfunnet. Noen henger riktignok etter, blant disse er minstepensjonister, sosialhjelpsmottagere, innvandrere, langtidsledige, langtidssyke og unge aleneboende sterkt overrepresentert. Disse faller utenfor lønnsoppgjørene. Arbeidstagerorganisasjonene bryr seg mindre om dem. De er ikke medlemmer.

Lønnsoppgjørene fortsetter uberørt av forbruksvekstens ødeleggelse av miljøet. Uberørt av den pågående globale oppvarmingen og den massive ødeleggelsen av natur. GEO-5 sier det er nødvendig med et nytt velstandsbegrep. Er ikke det en oppgave for arbeidstagerorganisasjonene?

Disse har svære ressurser til å utrede nye former for krav, krav som legger mer vekt på livskvalitet enn på materiell vekst–for eksempel å kreve fritid i stedet for penger.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!