Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hvorfor må Norge satse mer fornybart?

Hvorfor skal Norge produsere mer fornybar strøm når vi har så mye ren vannkraft?
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hvorfor skal Norge produsere mer fornybar strøm når vi har så mye ren vannkraft?


Vassdrag490colourbox Norge har unike vannkraftressurser, men også et enormt potensial for produksjon av elektrisitet fra andre fornybare energikilder. (Foto: Colourbox)

Fordi Norge både har kapital, spisskompetanse innen en rekke fornybarteknologier og naturgitte forutsetninger for å kunne bidra i den internasjonale dugnaden for at verden skal klare to-graders målet. Men dessverre er den norske regjeringens bidrag snarere å øke norsk gasseksport, og overlate jobben med å redde klimaet til andre. I år vil vi her i landet investere 186 milliarder kroner i petroleumssektoren, det er mer enn ti ganger investeringene i fornybarsektoren.

Unike forutsetninger
Foruten de unike vannkraftressursene våre, har vi også helt spesielle forutsetninger for å produsere andre typer fornybar energi. Miljøorganisasjonen Zero har beregnet at vindkraftpotensialet – bare langs kysten av Nord-Norge – tilsvarer 1,5 ganger hele den norske vannkraftproduksjonen i et normalår. I Europa er vindkraften en av de raskest voksende energiteknologien. Unntaket er olje- og gassnasjonen i nord.

Norge har fra oljeindustrien – spisskompetanse i verdensklasse innen dyp boreteknologi og geologi. Dyp jordvarme på 90-95 grader finnes 5000 meter under jordskorpen. Slike anlegg kan levere både kraft og varme. Prognoser viser at anlegg kan gi en energimengde på omlag 50 prosent av dagens elektrisitetsproduksjon innen 2020.

Ved hjelp av storstilt energisparing, men også ved å ta i bruk mer sol- og bioenergi, vil Norge kunne frigjøre betydelig elektrisk kraft, som kan selges til Europa.

Europas grønne batteri
Norge har med sin vannkraft en unik tilgang på energi som kan lagres. Vi har hele femti prosent av Europas samlede magasinkapasitet. Vindkraft og solkraft bygges nå ut i et enormt tempo i Europa som en erstatning for kjernekraft og fossil energi. Men denne typen strøm kan ikke lagres.

Hvis Europa skal klare sin offensive fornybarstrategi, er landene derfor avhengig av å importere fornybar strøm når det ikke blåser og sola ikke er framme. Grønt batteri-planene innebærer også at periodevis grønn overskuddskraft i Europa overføres til norske vannmagasiner ved at vannet pumpes opp igjen i magasinene og lagres der til kraften trengs. En forutsetning er gode nettforbindelser mellom landene for utveksling av energien.

Ikke selvforsynt med strøm
I 10 av de siste 20 årene har Norge vært nettoimportør av strøm, det vil si vi har brukt mere strøm enn vi selv produserer. Med de enorme forutsetningene fra naturens side landet vårt har for produksjon av fornybar energi, burde vi klare å være selvforsynt med elektrisk kraft og i tillegg kunne selge et betydelig overskudd.

Norsk strøm er ikke ren

Et ytterligere moment for å øke produksjonen av fornybar kraft, er det faktum at bare 23 prosent av den fornybare strømmen som ble produsert her i landet – faktisk ble levert til norske forbrukere i fjor. Grunnen er at den fornybare kraften ble solgt ut av landet i form av opprinnelsesgarantert strøm. Ifølge beregninger gjort for Mandag Morgen tjente norske kraftselskap minst 700 millioner kroner på å selge opprinnelsesgarantier ut av landet i 2011. For å dekke det innenlandske behovet, blir derfor strøm produsert ute i Europa importert til Norge. Denne strømmen er en miks av kull, gass og kjernekraft. I tillegg ble det produsert litt gasskraft her i landet som også inngår i forbruksmiksen. Det gjør at andelen fornybar kraft i strømregnskapet her hjemme går ned fra 85 prosent til 23 prosent. Se NVEs varedeklarasjon.

Det har skjedd mer enn en halvering av fornybarandelen i den norske forbruksmiksen siden 2009, da den var på 47 prosent. Det forventes at andelen vil synke ytterligere. Dermed kan det være på tide å avlive myten om at strømmen vi bruker her i landet er ren, ettersom den strømmen de fleste av oss faktisk bruker er blitt stadig skitnere de siste årene.

Selv om Energi Norge markedsfører norsk strøm som ren og CO2-fri, kan de ikke selge den fornybare strømmen to ganger - først til miljøbevisste kunder ute i Europa og så enda en gang til nordmenn.

Se våre temasider om solenergi

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!