Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nedtrappingsplan for norsk olje

Oljeminister Ola Borten Moe skriver i DN 18.6. at det er nødvendig med permanent store investeringer i oljeproduksjonen for å dekke etterspørselen. Han har fått ny oljeglød etter et besøk i Texas.   

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Oljeminister Ola Borten Moe skriver i DN 18.6. at det er nødvendig med permanent store investeringer i oljeproduksjonen for å dekke etterspørselen. Han har fått ny oljeglød etter et besøk i Texas.   

  oljeplattformnorge
Borten Moe og den rødgrønne regjeringen tar med det farvel til målet om å begrense den globale temperaturøkningen til maks to grader. Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at den fossile forbrukstoppen må være nådd seinest i 2020 om vi skal nå togradersmålet. Andelen fossil energiproduksjon må falle fra rundt 65 prosent til 45 prosent i 2025 og under 30 prosent i 2035.

Dette betyr at svært mye fossil energi må bli liggende i bakken, sier også Klif-direktør Ellen Hambro på sin blogg. Potsdam Institute anslår at mer enn to tredeler av de kjente reservene må bli liggende hvis verden skal ha en realistisk sjanse til å unngå dramatiske klimaendringer.

Etterspørselen etter fossile ressurser må dempes ved energieffektivisering og ved at tilgangen på fornybar energi økes. I Norge vil det i år investeres 186 milliarder kroner i petroleumssektoren, mer enn ti ganger det som investeres i fornybarsektoren.

Prisen på CO2 må kraftig opp, slik at vi sløser mindre og gjør fornybare kilder lønnsomme. I dag er det lite som tilsier at en global avtale om en høy nok pris på karbon er nærstående.

Rike land må bidra til at tilbudet av fossil energi begrenses. Borten Moe må lage en plan for nedtrapping av petroleumssektoren. Statistisk sentralbyrå har også foreslått at regjeringen utreder redusert utvinningstempo som et klimatiltak. En nedtrappingsplan vil gi tydelige rammevilkår både for produsentene av fornybar energi og for petroleumsnæringen – som må omstilles.