Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Forventer mer jernbane av ny minister

Framtiden i våre hender har store forhåpninger til Marit Arnstad som ny samferdselsminister. – Vi forventer at jernbanen prioriteres høyere enn nye veier og flyplassutbygginger, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har store forhåpninger til Marit Arnstad som ny samferdselsminister. – Vi forventer at jernbanen prioriteres høyere enn nye veier og flyplassutbygginger, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.


maritarnstad520Marit Arnstad er ny samferdelsminister. (Foto: Senterpartiet)

Magnhild Meltveit Kleppa er ferdig som samferdselsminister og overlater jobben til Marit Arnstad. Med Magnhild Meltveit Kleppa som samferdselsminister har bevilgningene til jernbanen økt. Men langt fra nok. Norsk jernbane er i en elendig forfatning, faktisk blant de tregeste i Europa. Kun Tyrkia og Albania er bak oss.

– Dette sier mye om hvilken jobb som venter Marit Arnstad som ny samferdselsminister. Nå må jernbanen må prioriteres foran nye veier. Bare slik kan vi bygge et nullutslippssamfunn, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

– Dersom vi skal ha en stor miljøgevinst ved jernbanesatsingen, kan vi ikke bygge ut kapasitet på veiene og flyplassene samtidig. Vi må få mer trafikk fra vei og luft over på bane, sier Hermstad.

Mens norske flyplasser blir finansiert av taxfree-salg og veier av bompenger, har jernbanen kun statsbudsjettet som finansieringsmulighet. Dette forventer Framtiden i våre hender at Arnstad gjør noe med.

Diskriminering av jernbanen må opphøre under Arnstad. Investeringene må firedobles i løpet av neste fireårsperiode og nye finansieringskilder må trekkes inn. For eksempel må bompenger fra veiene kunne brukes på jernbaneinvesteringer og luftfarten må også begynne å betale miljøavgifter som kan øremerkes jernbane, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender ber også Arnstad jobbe for at Intercity-triangelet mellom Oslo, Halden, Porsgrunn og Lillehammer må stå ferdig innen 2023.

– Dette må bygges med høyhastighetsstandard på alle strekninger. Det betyr at planleggingen må begynne nå, sier Hermstad.

Videre mener Framtiden i våre hender at planlegging av høyhastighetsbaner mellom de største byene i Norge skyter fart. I neste Nasjonal transportplan, som legges frem våren 2013,  må det  sette av penger til videre utredning av strekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim, med uttrykt mål om å bygge ut strekningene. Byggestart for høyhastighetsbaner må tidfestes innen siste del av neste NTP-periode.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!