Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Setter pris på levelønn-støtte

Framtiden i våre hender har satt søkelys på arbeidsforhold i tekstilbransjen siden 2004. Flere og flere organisasjoner kjemper nå sammen for at de som syr klærne våre skal få en levelønn.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Framtiden i våre hender har satt søkelys på arbeidsforhold i tekstilbransjen siden 2004. Flere og flere organisasjoner kjemper nå sammen for at de som syr klærne våre skal få en levelønn.Oversiktsbilde klesfabrikk 500

Nå senest har Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter, som deles ut av Industri Energi hvert år, i 2012 gått til det kambodsjanske fagforbundet Coalition of Cambodia Apparel Workers Democratic Union, C.CAWDU. I den forbindelse har Industri Energi sin leder Leif Sande, godt støttet av nominasjonskommiteen for Arthur Svenssons pris for faglige rettigheter, skrevet et debattinnlegg i Dagens Næringsliv hvor han krever levelønn for dem som produserer klærne våre.


Framtiden i våre hender har arbeidet intenst for å få etablert begrepet levelønn, som en kontrast til minstelønn, og rettet søkelyset mot tekstilarbeidernes rett til en lønn de kan leve av.

- Vi er svært glade for at sentrale skikkelser i norsk fagbevegelse nå snakker om levelønn i forbindelse med klesproduksjon. Dette gjør at ingen kleskjeder lenger kan forholde seg passive til at lønningene i tekstilfabrikkene må øke drastisk, sier fagansvarlig for levelønn, Carin Leffler.

Framtiden i våre henders første rapport om temaet levelønn kom i 2009 og hadde tittelen «Neppe en lønn å leve av». Rapporten fikk omfattende medieomtale og antall treff på «levelønn» på Google føyk opp fra ca 100 før publisering av rapporten til over 14.000 treff etter lanseringen.

Andre rapporter hvor levelønn har stått sentralt er «Syr klær for lommerusk» og «Mye arbeid, små marginer» hvor vi med våre sør-partneres hjelp undersøkte kjøpekraften til tekstilarbeidere i Kambodsja, Bangladesh, Kina og India. «Bak kulissene» bygger research ved klesfabrikker i India hvor H&M og KappAhl kjøper varer fra. "Anjus' tekstilarbeiderblogg" er ført i pennen av "Anju" som syr klær på en fabrikk i Delhi.

Utfordringen med ekstremt lave lønninger i tekstilindustrien er så stor at det er helt nødvendig at fagbevegelse, frivillige organisasjoner, kleskjeder og myndighetene må samarbeide for at arbeiderne sikres et lønnsnivå som det går an å leve av. Dette gjelder ikke bare i Kambodsja, men også i mange andre land hvor det foregår klesproduksjon: I Bangladesh, India, Thailand og Indonesia, for bare å nevne noen.

Det er ikke lenge siden H&M ble «dømt» i en folkedomstol i Kambodsja grunnet del lave lønningene og dårlige arbeidsforholdene ved fabrikker hvor H&M produsererklær.

Hva må kleskjedene gjøre?

  • Levelønn må være et eksplisitt krav i selskapets etiske retningslinjer. Det vil være veilednede for deres arbeid med å sikre høyere lønninger for arbeiderne.
  • Sikre at alle fabrikker i leverandørkjeden følger kleskjedens etiske retningslinjer. Selskapene må gå seg selv etter i sømmene og ikke kjøpe varer på en måte som gjør at arbeidernes rettigheter undergraves.
  • Lage en handlingsplan, med tidsfrister, for hvordan arbeidsforholdene ved fabrikkene, og egne innkjøpsrutiner, skal bli bedre.
  • Starte et strategisk samarbeid med fagforeninger og frivillige organisasjoner både lokalt, nasjonal og globalt. Et mål må være å øke lønningene til arbeiderne som produserer selskapets varer.
  • Kleskjedene må offentliggjøre sine leverandørlister slik at deres etikkarbeid kan etterprøves gjennom uavhengige undersøkelser.
  • De bør velge leverandører som er villige til å signere en såkalt "organisasjonsrettsgaranti" - en skriftlig garanti på at arbeiderne har rett til å organisere seg eller opprette en fagforening, valgt av arbeideren selv. Selskapene må sjekke at denne garantien etterleves.

 Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!