Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Stopp oljeletingen

Kutt all leting etter nye felt og tildelingen av nye lisenser i petroleumssektoren. Det må til for å kutte utslippene våre tilstrekkelig, mener Framtiden i våre hender. Et bredt politisk flertall har fredet sektoren i klimaforliket.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Kutt all leting etter nye felt og tildelingen av nye lisenser i petroleumssektoren. Det må til for å kutte utslippene våre tilstrekkelig, mener Framtiden i våre hender. Et bredt politisk flertall har fredet sektoren i klimaforliket.


Framtiden i våre hender har utgitt en egen klimamelding i forbindelse med at regjeringen la frem sin klimamelding. I den ser vi på hvordan vi kan kutte utslippene i Norge med 30 til 40% innen 2020. For å kunne bli et lavutslipsamfunn i 2050, mener vi at vi må starte omleggingen til et fossilfrittsamfunn nå. Det innebærer at vi må gjøre tiltak i alle sektorer, inkludert petroleumsektoren. Leteaktiviteten på sokkelen må opphøre og ingen nye utbygginger, eller nye tiltak for å øke utvinningsgraden fra eksisterende felt må settes i gang. Slik kan vi reduserer 35 prosent av produksjonen i 2020 i forhold til 2010, og få omtrent like store kutt i utslippene i sektoren.

Dette intervjuet om petroleumsdelen av klimameldingen vår, med Gunnell Sandanger, ble publisert på Offshore.no 13.6.2012 og er skrevet av Glenn Stangeland. Her kan du lese intervjuet:

Kutt all leting og nye lisenstildelinger, stopp nye utbygginger og bruk 500 milliarder kroner på å kjøpe ut oljeselskapenes prospekter og funn på norsk sokkel.

Det er budskapet når Framtiden i våre hender går i strupen på norsk petroleumsindustri. Det skjer i en rapport FIVH har utarbeidet i forbindelse med klimameldingen og klimaforliket som har blitt diskutert på Stortinget de siste dagene.

"For å gjennomføre en styrt nedtrapping av petroleumsvirksomheten må altså staten helt eller delvis løse ut de private rettighetshaverne. For en sum på mellom 4-500 milliarder kroner netto bør altså staten kunne innløse alle private interesser i norsk petroleumsvirksomhet", står det i rapporten.

- I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn og tilnærmet fossilfrie. Samtidig har vi fått en klimamelding som har økt prognosene for utslipp fra sektoren med tre millioner tonn i 2020. Da ser vi ikke hvordan vi skal klare den nødvendige omleggingen. FNs klimapanel har sagt at de globale utslippene skal reduseres fra 2015, og jo lengre man venter med å kutte, jo mer CO2 blir det, sier seniorrådgiver Gunnell Sandanger i Framtiden i våre hender til Offshore.no.
Gunnell 2Gunnell Sandanger i Framtiden i våre hender mener klimamledigen burde tatt grep om utvinningstakten.
- Er ikke dette urealistiske forslag?
- Det er jo urealistisk hvis det ikke finnes vilje. Samtidig lar vi oss stadig imponere av hva ingeniørene kan få til. Hadde man brukt like mye ressurser, økonomiske og kompetansemessige, i andre bransjer som man nå gjør i petroleumsindustrien, så ville vi kunne fått til det utenkelige.

- Hva med de 250.000 arbeidsplassene?
- Vi har per i dag en klar todeling i industrien. Med sine høye lønninger, trekker petroleum kompetanse fra andre deler av industrien, som dermed sliter med å konkurrere. Vi tror at de foreslåtte endringene ville slått ut positivt ut i andre deler av norsk industri. De finnes jo europeiske land som ikke har store mengder olje, blant annet Tyskland, som likevel klarer seg bra og satser sterkt på fornybart.

- Men vil det ikke få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser dersom man skulle skru igjen kranen slik dere forslår?
- Vi ønsker ikke å skru kranen igjen. De feltene som er i drift ønsker vi å elektrifisere. Men vi tar til orde for å ta en pause fra tildelinger. Jeg tror ikke man hadde sett for seg at man ville finne så mye olje og gass som man har gjort de siste to årene. Omstillingen til mer fornybar energi var på gang, men nå er vi tilbake i oljetåken.

- Men vi importerer strøm, og den er ikke nødvendigvis grønn. Hvordan kan elektrifisering da være løsningen?
- Det stemmer. Derfor vil vi øke andelen fornybar energi i Norge. Der redusert bruk av fossile brensel krever økt bruk av elektrisitet, så forutsetter vi at denne skaffes til veie ved enøk-tiltak eller ny fornybar utbygging i Norge. Vi ønsker å være et grønt batteri i Europa. Samtidig ønsker vi å beholde noe av gasseksporten for å innfri langsiktige kontrakter som i en periode sørger for at gass erstatter kull på kontinentet.

- Hva med velferdsstaten? Hvordan skal vi opprettholde den?
- Mindre vekst i petroleumsøkonomien vil kunne lede til mindre vekst i forbruket i Norge, noe som igjen kan bidra til reduserte klimagassutslipp. SSB var nylig ute og spådde en kraftig forbruksvekst i Norge frem mot 2015. Det er svært bekymringsfullt. Dersom alle skulle ha det samme forbruket som vi har i dag ville vi allerede trengt tre og en halv jordklode.

- Hvordan er det å jobbe mot mål som for mange framstår som fullstendig urealistiske?
- Det føles som å jobbe mot vindmøller. Vi har sett på hva som er nødvendig, og alle rike land må kutte utslipp og gå fra fossil til annen type energi. Alle vet hva som er årsaken til klimaendringene, og det er urealistisk å fortsette i samme spor og tro at det går bra. Vi mangler visjonær politikk. Petroleum er en sterk pressgruppe med stor politisk innflytes.

- Er ikke det demokratisk naturlig så lenge bransjen bidra med så store inntekter og så mange arbeidsplasser?
- Demokratiet kan ikke basere seg på den sterkeste rett. Bransjen har kunnet vokse fordi det har vært insentiver til det.

- Er det god forvaltning å kjøpe funn for 400-500 milliarder kroner? Kunne vi ikke bare tatt det? Vi trenger jo ikke et godt forhold til oljeselskapene hvis vi slutter med olje.
- Vi anser kjøp som en bedre løsning.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!