Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kirkefond legger seg flate

Opplysningsvesenets fond, som forvalter og investerer for Den norske kirke, skiltet med etiske investeringer i treplantingsselskaper i Mosambik. Men fattigdomsreduksjonen og skogplantingen ble på papiret. Kirkefondet innrømmer nå at jordbruksland er blitt frarøvet småbønder og opprinnelig skog hogget ned.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Opplysningsvesenets fond, som forvalter og investerer for Den norske kirke, skiltet med etiske investeringer i treplantingsselskaper i Mosambik. Men fattigdomsreduksjonen og skogplantingen ble på papiret. Kirkefondet innrømmer nå at jordbruksland er blitt frarøvet småbønder og opprinnelig skog hogget ned.

ovf chikwetiRachide Omar er misfornøyd med at treplantasjene har tatt over landbruksjorda i området hvor han og familien lever. (Foto: Anders Kristensson).

Gjennom det nordiske fondet Global Solidarity Forestry Fund (GSFF) har Opplysningsvesenets Fond (OVF), som forvalterer og investerer kapital og eiendom for Den norske kirke, investert i fire ulike skogselskaper i Mosambik. Selskapene skulle plante trær og skape arbeidsplasser som lokalbefolkningen kunne tjene på.

Men den tiltenkte etiske investeringen  har fått massiv kritikk det siste året. Flere organisasjoner og representanter fra mosambikiske myndigheter  har anklaget selskapene for å  fordrive småbønder, fjerne opprinnelig skog  og legge beslag på dyrket jord for å gjøre plass for treplantasjene.

Investeringene som ifølge Opplysningsvesenets Fond hjemmesider skal bidra til fattigdomsreduksjon og planting av områder sør for Sahara i Afrika, og som skal være styrt av strenge etiske kriterier, er med andre ord alt annet enn etiske.

Kritikken stemmer
Opplysningsvesenets Fond har blitt konfrontert  med kritikken en rekke ganger. Framtiden i våre hender kontaktet fondet i desember i fjor da den sør-afrikanske miljøorganisasjonen GeaSphere satte i gang en underskriftskampanje, for å få kirkefondet til å stoppe investeringene.  

Først svarte fondet avvisende med å stille spørsmål ved anklagenes opphav og  kildenes kredibilitet. I en epost noen dager senere var tonen en annen:

– Vi er meget bekymret over påstandene i kampanjen, og vi vil undersøke de faktiske forholdene nærmere, skrev informasjonsrådgiver i Judy Velle Hafredal i Opplysningsvesenets Fond.

Seks måneder senere legger de seg helt flate. Undersøkelsene viser at anklagene mot det nordiske investeringsfondet i Mosambik var berettiget. Selskapene har begått en rekke overtramp mot lokalbefolkningen i området.

Krøll med konsesjoner
En av anklagene som har blitt rettet mot kirkefondets selskaper i Mosambik er at rettighetene til jord ikke har vært godt nok sikret og at småbønder har blitt fratatt dyrkbar jord.

Når investorer skaffer seg  en permanent konsesjon til landområder i Mosambik skal landsbyene være med å bestemme hvilke områder som skal settes av til treplanting, hvilke områder landsbyen skal beholde til å dyrke mat og hvilke områder som skal holdes av til vannforsyning. Det har ikke skjedd i Mosambik og selskapene  som kirkefondet har investert i gjennom GSFF har plantet skog i områder som skulle vært holdt av til matproduksjon.

– Vi har ikke funnet dokumentasjon på at dette har vært avklart med landsbyene og spesielt med kvinnene som tradisjonelt har ansvaret for matdyrkingen i Mosambik, skriver avdelingsdirektør i Opplysningsvesenets fond, Harald Magne Glomdal, i en mail  til Framtiden i våre hender og fortsetter:

– Det er mye som tyder på at man har plantet skog også på områder som skulle vært avsatt til matproduksjon.

For hvert hektar nyplanting av skog, skal like mye vernet skog etableres, heter det i vedtektene for Global Solidarity Forestry Fund's investeringer. Men på bakken i Mosambik har ledelsen i Global Solidarity Forestry Fundgått hastig fram. De harikke dokumentert hvordan landområdene så ut før treplantasjene ble etablert og mye tyder på at selskapene har hogget opprinnelig skog for å gjøre plass til plantasjen:

– Det er vanskelig å si noe med sikkerhet, men det er en del indisier som tyder på at det har blitt hugget opprinnelig skog, om enn i mindre omfang, skriver avdelingsdirektør Glomdal  til Framtiden i våre hender.

Flere kritikerne har også anklaget selskapene for å jage vekk lokalbefolkning. Glomdal  kan ikke garantere for at det ikke har skjedd:   

–  Det er ikke dokumentasjon på at småbønder er fordrevet, men det er heller ikke dokumentasjon på det motsatte, forteller han til Framtiden i våre hender.

Tror på ny ledelse
På forsommeren i fjor ble ledelsen i Global Solidarity Forest Fond (GSFF) byttet ut. Tross i problemenes omfang har Glomdal tro på at det vil løse problemene:

– Den nye ledelsen har sørget for at det opprettes et kontaktorgan mellom landsbyene og selskapet. Dette organet har da avklart hvor det skal være matdyrking og hvor det skal være skog, sier han til Framtiden i våre hender og legger til:

– Den nye ledelsen har innført fotodokumentasjon av området før inngrep skjer og en vurdering av områdene. Skogene vil bli ISO 14001 sertifisert og dokumentasjon er en del av sertifiseringen. Målet er å bli FSC-sertifisert , men må da ha minst fem år med drift i henhold til FSC-krav. Ved først gå på ISO 14001 får man den dokumentasjon som skal til for å få FSC-sertifisering etter fem år.

–  Hvordan forholder OVF seg til de opplysningene dere har om GSFFs investeringer i Mosambik og dagens situasjon?

– OVF er fornøyd med de grep den nye ledelsen i Mosambik nå gjør. Det er utarbeidet mange nye policyer i selskapet og det er skaffet til veie datasystemer og prosedyrebeskrivelser for å få prosjektet på skinner igjen, sier Glomdal og legger til at det ikke er aktuelt å trekke investeringene fra skogfondet:

– OVF har sammen med Vesterås stift i Den svenske kirken vært de som dro i gang prosjektet. Vi arbeider for å få på plass et annet management-selskap som har mer skog og private equity erfaring, slik at vi når vi reduserer vårt engasjement overlater prosjektet i trygge hender på noen som kan gjennomføre den gode intensjonen på en bedre måte.

– Hva vil OVF gjøre framover med investeringene i GSFF?

– Vi har en 15 års avtale om investeringer, inngått i 2006, som fondet ikke kommer ut av på noe vis. Vi vil gi den nye administrasjonen en sjanse til å vise hva de får til og vi vil søke å få et profesjonelt forvaltermiljø til å overta ansvaret for investeringen, avslutter Glomdal.


Les også: Sterk kritikk mot norsk kirkefond i Mosambik

Geasphere har laget en video om GSFF i Mosambik. Den kan du se her

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!