Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

- Oljepolitikken må tilpasses klimahensyn

Det var fullt hus da Framtiden i våre hender inviterte til frokostdebatt om norsk oljepolitikk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det var fullt hus da Framtiden i våre hender inviterte til frokostdebatt om norsk oljepolitikk.

FIVH olje klima-024Per Rune Henriksen, statssekretær i olje- og energidepartementet for Arbeiderpartiet, Cecilie Mauritzen, ny direktør i Cicero, Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, Guri Melby fra Venstre og Tore Killingland, direktør for strategi og miljø i Oljeindustriens Landsforening, diskuterer norsk oljepolitikk. (Foto: Monica Bjermeland/Cicero)
Vi finner stadig mer olje og gass. Samtidig skal vi løse verdens klimautfordringer. Er det mulig å kombinere? Det var et av spørsmålene som ble forsøkt besvart under Framtiden i våre henders frokostdebatt.

I panelet var statsekretær Per Rune Henriksen i olje- og energidepartementet (Ap), direktør for strategi og miljø Tore Killingland i Oljeindustriens Landsforening, Cecilie Mauritzen, ny direktør i Cicero, Venstres Guri Melby og Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender har lenge etterlyst en polistisk debatt om virkemidlene vi skal anvende for å få bukt med utslippene fra petroleumsindustrien.

– Vi ønsker å starte en seriøs politisk diskusjon om utvinningstempoet på norsk sokkel. Redusert utvinningstempo er utvilsomt det mest effektive klimatiltaket vi kan iverksette overfor petroleumssektoren, sa Arild Hermstad.

Paneldeltagerne var delte i sin tilnærming til dette spørsmålet. Der Venstres Guri Melby langt på vei støttet Framtiden i våre hender, var Per Rune Henriksen fra Arbeiderpartiet mer lunken.

– Verden trenger energi, og mer enn to tredeler av energien vil være fossil også i 2030. Klimautfordringen er viktig, men like viktig er det å skaffe verdens fattige energi og løfte dem ut av fattigdom, sa Henriksen.

Melby var opptatt av at Norge må vri investeringene fra fossil energi til fornybar energi.

– Vi  legger til grunn at vi skal lykkes med klimakampen. Da må utvinningen og forbrenningen av fossile ressurser flate ut og på sikt gå ned. Skal vi få til det, må det bli mindre lønnsomt å utvinne olje og gass enn det er i dag. Da trenger vi økt pris på utslipp, og en rik tilgang på fornybar energi til konkurransedyktige priser. Vi må skape et marked for fornybar energi. Når det begynner å lønne seg, vil også investeringene komme, sa Melby.

Arild Hermstad påpekte at jo lenger vi vente rmed å omstille oss fra en fossil energi og økonomi, jo vanskeligere vil omstillingen bli.

Framtiden i våre henders frokostdebatt var en av de første debattene til Cecilie Mauritzen som ny direktør i Cicero. Som klimaforsker kunne hun ikke si at dersom Norge utvinner alle sine fossile ressurser, så vil vi ikke nå togradersmålet.

– Men skal Norge gjøre det, så må andre land redusere sine utslipp om vi skal nå togradersmålet. Så kan en spør seg hvor sannsynlig og rettferdig det er, sa Mauritzen.

Under sitt innlegg presiserte hun at Norge har underskrevet FNs Klimakonvensjon der landene forplikter seg til å begrense CO2 konsentrasjonen i atmosfæren til et nivå som ikke medfører «farlig menneskeskapt påvirkning».  

– Per i dag ligger verdens CO2-utslipp høyere enn FNs worst case-scenario,og hvis det fortsetter slik kommer vi helt sikkert inn i det «farlige» regimet.  Vi kan ikke bruke all verdens fossile ressurser uten at klimaproblemet, som heldigvis er relativt usynlig ennå, blir dramatisk.

– For Norges del kan vi, fra et naturvitenskapelig perspektiv, saktens ta ut alle våre ressurser uten å påvirke togradersmålet. Men da må resten av verden ta seg av utslippskuttene, forklarte Mauritzen.


Killingland fra Oljeindustriens Landsforening snakket varmt om norsk oljenæring og påpekte også at kunnskapen og teknologien som i dag er i oljeindustrien er viktig for å bygge ut grønn teknologi i framtiden.

FIVH olje klima-006Mye folk på Framtiden i våre henders frokostdebatt. (Foto: Monica Bjermeland/Cicero)Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!