Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Derfor tar Astrup feil

Høyres Nikolai Astrup sier til Aftenposten at klimatiltak innen samferdsel først får virkning etter 2020. Det er feil.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Høyres Nikolai Astrup sier til Aftenposten at klimatiltak innen samferdsel først får virkning etter 2020. Det er feil.


  • Dette debattinnlegget, skrevet av Guri Tajet, leder av Framtiden i våre henders klimaavdeling, har også stått på trykk i Aftenposten.
Guri Tajet-180Guri Tajet.
Framtiden i våre hender har beregnet at vi kan komme langt over halvveis til målene i klimameldingen bare ved å gjennomføre tiltak i transportsektoren. Disse kan gjøres nå: 

Mangedobling av vrakpanten. Klimameldingen er opptatt av nye biler. Et like viktig spørsmål er hva vi gjør med bilene vi allerede har. Vi må bli kvitt de mest klimafiendtlige bilene, og de er gjerne gamle. 23 prosent av bilparken vår er fra før 1996. Disse har et gjennomsnittlig utslipp på 205 gram CO2 per kilometer, dagens nye biler slipper ut 131 gram.

Økning av avgiftene på bensin og rushtidskjøring vil redusere bilbruken. Avgiftsinntekter må øremerkes kollektivtrafikken og sykkel.

Stans i bilparkveksten. Har du bil, bruker du den. Nye biler må derfor bli dyrere enn i dag, samtidig som de minst klimaskadelige må bli relativt mye billigere enn de mest klimaskadelige.

Ikke glem varebilene. Av alle kjøretøygruppene er det utslippene fra varebiler (godsbiler under 3,5 tonn) som har økt utslippene mest siden 1990. Bruk mange av de samme virkemidlene som overfor personbiler.

Stans veksten i innenriks luftfart. I Europa flyr vi nordmenn desidert mest innenriks, over tre ganger mer enn neste land. Luftfarten kan ikke fredes, slik Høyre og klimameldingen gjør.

Styrk kollektivtilbudet. Byer som er flinke til å prioritere kollektivtransport må få mye mer penger enn det nå legges opp til gjennom den såkalte belønningsordningen.    

Vi står overfor menneskehetens største utfordring. Det krever politisk mot. Men både Høyre og regjeringen tør bare bruke gulrøtter. Pisken skal unngås. All forskning tilsier at de må brukes i kombinasjon.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!