Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk oljebistand støtter hemmelighold

Norge har gitt millioner i bistand til å utvikle Ugandas oljesektor. Støtten risikerer nå å skape mangelfulle lover, hemmelighold og korrupsjon i oljesektoren, mener kritikere. Nå vil de ha Norge til å legge press på Uganda slik at oljen ikke blir en forbannelse for landet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge har gitt millioner i bistand til å utvikle Ugandas oljesektor. Støtten risikerer nå å skape mangelfulle lover, hemmelighold og korrupsjon i oljesektoren, mener kritikere. Nå vil de ha Norge til å legge press på Uganda slik at oljen ikke blir en forbannelse for landet.

Uganda denneTullow Oil er et av selskapene som har sikret seg tilgang til Ugandas oljeressurser (Foto:Conservatonis Concept)

Norge har de siste årene vært sterkt engasjert i den ugandiske oljesektoren gjennom initiativet Olje for Utvikling (OfU), som koordineres av Norad. Gjennom programmet har Norge gitt støtte til oppbygging av en oljeadministrasjon og gjennomføringen av en nasjonal olje- og gasspolitikk i det øst-afrikanske landet.

Formålet med arbeidet skal være å bidra til at Ugandas oljeressurser kommer befolkningen til gode og at hensyn til miljø og mennesker blir ivaretatt. Men Ugandas gryende oljesektor har store problemer. Ugandiske myndigheter har for eksempel fått kritikk for å nekte innsyn i avtalene mellom regjeringen og de internasjonale oljeboringsselskapene Heritage og Tullow. Den britiske organisasjonen PLATFORM, som har lekket avtalene, mener de er ment å begunstige utenlandske selskaper og ikke styrke den økonomiske utviklingen av Uganda.

Flere ugandiske og internasjonale organisasjoner er bekymret for Ugandas oljeframtid. De mener Norge som viktigste giverland og utviklingspartner har et særlig ansvar for å få prosessen på rett kjøl, og må ta en mye mer aktiv rolle enn de har gjort til nå:

– Hvis Norge og de andre giverne ikke samarbeider effektivt med regjeringen i spørsmålet om petroleumsforvaltningen vil oljen bli en ressursforbannelse for landet. De vil kjøre seg fast i korrupsjon og vanstyre og landet vil bli hjemsøkt av sosial konflikt, menneskerettighetsbrudd og miljømessige overgrep, sier George Boden i organisasjonen Global Witness til Framtiden i våre hender. 

– Uganda trenger ekspertisen de får fra Olje for Utvikling for å utvikle oljesektoren. Vi skulle ønske at Norge brukte sin posisjon til å legge press på regjeringen for å innføre mer åpenhet og etterprøvbarhet i oljesektoren, sier Dickens Kamugisha som er leder i Africa Institute For Energy Governance(AFIEGO)i Uganda.

Mangelfull lovgivning

Flere kritikere mener at den kommende oljelovgivningen, som Norge har spilt en sentral rolle i å utforme, har en rekke alvorlige mangler. Lovene som nå ligger i parlamentet, vil blant annet gi stor makt til president Museveni som har sittet ved makten i Uganda siden 1986:

– Forslaget til oljelovgivning slik den ser ut nå, muliggjør en sterk grad av sentralisert statlig kontroll over oljeindustrien og den mangler  parlamentarisk oversikt, sier George Boden i Global Witness til Framtiden i våre hender. Boden, som har fulgt med på utviklingen i Uganda siden landet oppdaget olje i 2008, mener lovene mangler åpenhet og har svake retningslinjer for konsultasjoner med berørte lokalsamfunn.

Boden er også bekymret for det han betegner som en militarisering av oljeindustrien:

– Sønnen til presidenten Musevenis  kontrollerer sikkerhetstyrker i området hvor oljeletingen pågår, og presidentens bror er medeier i det private sikkerhetsselskapet som har vakthold på noen av anleggene. Det er en skummel utvikling, mener Boden.

Utilstrekkelig på miljø

Oljefeltene i Uganda ligger i et av verdens rikeste naturområder  i nasjonalparker i Great Albertine Rift. I 2008 uttalte daværende prosjektdirektør i Norad, Petter Nore, at Olje for Utvikling hadde en klar målsetting om å bidra til at miljøhensyn fikk en sentral plass i Ugandisk oljesektor. Men lovverket som nå ligger på trappene, er utilstrekkelig også når det gjelder miljøvern, mener Boden i Global Witness. 

«Lovene mangler konkrete  retningslinjer og prinsipper for miljømessig bestepraksis. Bøtene som oljeselskapene blir ilagt om de bryter med miljøbestemmelsene, er for lave til at de vil ha noen effekt», skriver organisasjonen i den ferske rapporten “Uganda’s petroleum legislation: Safeguarding the sector ”. 

 DSC0485Oljeletingen i Uganda foregår i nærheten av nasjonalparken Murchison Falls. Mange frykter at oljefunnene vil skade det rike dyre- og plantelivet. (Foto: Anne Leifsdatter Grønlund)

Etterlyser giverpress

Norge som største giver og utviklingspartner burde brukt sin innflytelse til å legge større press på Ugandiske myndigheter, mener Boden:

– Norge må gjøre det klart for den ugandiske regjeringen at de forventer at assistansen de gir blir møtt med  internasjonal besteprasis, i retur. Å kun gi råd når ugandiske myndigheter etterspør det  er ikke nok, sier Boden til Framtiden i våre hender.  

Han får støtte fra Dickens Kamugisha i Africa Institute For Energy Governance:

– Vi gjør det vi kan for å påvirke myndighetene og for å få dem  til å lytte til oss, men vi mener Norge som viktig giverland og utviklingspartner  har en mye større mulighet til å utøve innflytelse, sier Kamugisha på telefon fra Kampala.

Med alt hemmelighetskremmeriet som er nå frykter Kamugisha og andre Ugandere at formålet med Norges oljebistand er et annet:

– Slik det er nå er vi bekymret for at Norge ikke er ute etter å hjelpe det ugandiske folket, men at formålet er å bygge vennskapelig forhold til vår regjering slik at de skal tillate norske selskaper å få gode kontrakter i Uganda, sier han.

Vil følge med

– Det siste kan jeg i alle fall helt klart avvise, sier Petter Stigset, seksjonsleder i Olje for Utvikling i Norad. Vi blir ofte beskyldt for å legge til rette for norske selskaper, men formålet vårt er å hjelpe og tilrettelegge for at landene får mest mulig ut av sine naturressurser, at ressursene tilhører folket og at de forvaltes slik at de også tjener framtidige generasjoner.

– Men er det ikke da et faresignal at flere ugandiske organisasjoner opplever at dette formålet med Olje for Utvikling ikke er oppnådd?

– Jo, det kan du si. Men vi har vært i Uganda siden 2006 og du snur ikke utviklingen i et land på kort tid. Samtidig er det er klart at vi tar disse opplysningen ad notam. Vi skal se om det er noe vi kan gjøre noe med det, sier Stigset til Framtiden i våre hender og legger til:

– Vår målsetting er uansett klar – det er å tilrettelegge så mye som mulig for landet.

– Det kan jo virke litt bakvendt. Norge sitter på et sterkt pressmiddel. Men i stedet for å benytte seg av den muligheten, så overfører man ekspertise og kompetanse uten betingelser. På den andre siden gir man samtidig støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner som forteller at de forsøker å øve press på regjeringen uten å lykkes?

– Du har et poeng. Men nå sier jeg ikke at vi ikke stiller krav. Det snakkes mye om at den kommende petroleumslovgivningen i Uganda ikke er spesielt god så dette er noe vi er nødt til å se på nå. Vi må ha en omgang på dette internt og se på dette med sivilsamfunnene og hvordan loven utvikler seg hvis den blir vedtatt, sier Stigset.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!