Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utestengt fra FNs Global Compact

Ti norske selskaper har blitt utvist fra FNs initiativ for samfunnsansvar i løpet det siste året. Utvisningen er et ledd i Global Compacts ønske om å kvitte seg med gratispassasjerer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ti norske selskaper har blitt utvist fra FNs initiativ for samfunnsansvar i løpet det siste året. Utvisningen er et ledd i Global Compacts ønske om å kvitte seg med gratispassasjerer.

George Kell UNGlobalCompactGlobal Compact-leder George Kell vil bli kvitt selskaper som slutter seg til FN-initiativet  bare for å få et bedre image. Foto:Crossroads Foundation

Global Compact er FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling. Initiativet har blitt kritisert for å mangle forpliktende ansvarsmekanismer og regelverk. Selv om tiltaket stiller få og svært milde krav til sine medlemmer, er tusenvis av selskaper blitt utvist fra initiativet på grunn av manglende rapportering.

Framtiden i våre hender har gått gjennom listen over utestengte selskaper. Gjennomgangen viser at til sammen elleve norske selskaper har blitt kastet ut av tiltaket, ti av dem i løpet av de siste to årene. Advokatfirmaet Bull & Co og mobil- og teleselskapet Moota Frontier Markets ble ekskludert så sent som den 14.april i år. Årsaken er at de ikke har oppfyldt det eneste kravet FN-initiativet stiller til sine medlemmer, nemlig å levere de såkalte Communication on Progress (COP), rapporter som klargjør bedriftenes fremdrift i arbeidet med samfunnsansvar.

66 norske selskaper er fortsatt medlemmer i FNs Global Compact. Se hvilke her.


Her er bedriftene som har blitt utestengt fra FNs Global Compact:

alt

Overrasket

Ifølge Gordana Filipic, medlemskoordinator i FNs Global Compact, blir bedriftene minnet om å sende inn rapporter for å unngå utvisning 90 og 30 dager før de blir utvist. Likevel blir flere av bedriftene overrasket når Framtiden i våre hender ringer og forteller at de står på listen over ekskluderte selskaper. Verken SEMCO Senior Management Consultants eller Bull Advokater sier de har tatt en bevisst beslutning om å melde seg ut av tiltaket.  

– Vi var ikke klar over at vi sto på noen liste over utestengte selskaper, sier markedsansvarlig i  Bull Advokater Cathrine G. Bakke. – Vi jobber med vår framdriftsrapport og kommer til å sende den inn til FNs Global Compact i nærmeste framtid, sier hun til Framtiden i våre hender.

Stein Midtun jobber som Sales & Field-operations Manager i bedriften Scandinavian Water Technology. Han sier det er praktiske årsaker som har gjort at de ikke har levert den siste rapporten på samfunnsansvar:

– Det siste året har vi gjennomgått en endring av selskapets struktur, vi har blitt innlemmet  i et nytt og større konsern og har kuttet ned fra fem ansatte til én ansatt. Det har ikke vært et bevisst ønske om å ikke delta videre i FNs Global Compact, men et spørsmål om prioritering, sier Midtun til Framtiden i våre hender. Han mener forøvrig at UN Global Compact er for dårlig til å følge opp medlemsbedriftene:

–  Jeg synes Global Compact er dårlige på å følge opp deltakerne, jeg har tidligere sendt spørsmål om hvor omfattende den årlige rapporteringen skal være, men jeg får aldri svar. Vi vil jo gjerne levere en god og grundig rapport,  men det virker som om man like godt kan levere en blåkopi fra tidligere år.
 
Kan søke på nytt

Leder i FN Global Compact George Kell uttalte nylig til The Guardian at han vil forhindre at selskaper og organisasjoner kun bruker medlemskapet i Global Compact for PR-formål.  Han sa til avisen at han vil bli kvitt «gratispassasjerer som blir medlemmer, men som ikke har noen intensjon om å opprettholde engasjementet for samfunnsansvar». Bedrifter som har blitt kastet ut på grunn av manglende rapportering kan likevel søke på nytt, forklarer medlemskoordinator Gordana Filipic i en epost til Framtiden i våre hender:

– Bedriftene kan søke flere ganger. Kravet er at toppledelsen skriver et nytt brev hvor de bekrefter at bedriften vil jobbe for å følge de ti prinsippene i FN Global Compact. De må også sende inn en gyldig Communications on Progress (COP), skriver Filipic.

– Kan deltakerne søkte et ubegrenset antall ganger, eller er det en grense for hvor mange ganger de kan bli tatt opp som medlemmer på nytt?

– Vi har foreløpig ikke hatt tilfeller av bedrifter som har søkt på nytt mer én gang etter å ha blitt utvist, sier Filipic til Framtiden i våre hender.
Om UN Global Compact:

Initiativet ble startet i 2000 etter et initiativ fra daværende generalsekretær Kofi Annan. Tanken bak Global Compact er at bedriftene slutter seg til ti grunnleggende prinsipper. Disse går ut på at bedriftene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene og sentrale arbeidstakerrettigheter, fremme miljøansvar og motarbeide korrupsjon. Prinsippene er basert på FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, ILOs kjernekonvensjoner, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon. Bedriftene skal innarbeide de ti prinsippene i sin forretningsstrategi og gjennomføre dem i sin daglige drift.
Initiativet har fått mye kritikk. Mange mener det handler mer om selskapenes rapportering enn om hvordan de faktisk oppfyller prinsippene.

De ti prinsippene

Menneskerettigheter

1. Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd

Arbeidsstandarder

3. Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,
4. sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,
5. reelt bringe barnearbeid til opphør og
6. sette en stopper for diskriminering i forhold til ansettelse og yrke

Miljø

7. Bedrifter skal støtte et føre-var-prinsipp i forhold til miljøutfordringer,
8. ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet i forhold til miljøet og
9. oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Anti-korrupsjon

10. Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!