Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Solenergi er vinner – hjemme og ute

Solkraft stod for mer enn halvparten av alle investeringer innen ren energi i G20-landene i fjor, og økte globalt med hele 44 prosent. Etterspørselen etter solceller er også sterkt økende i Norge.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Solkraft stod for mer enn halvparten av alle investeringer innen ren energi i G20-landene i fjor, og økte globalt med hele 44 prosent. Etterspørselen etter solceller er også sterkt økende i Norge.Powerhouse One i Trondheim blir Norges første og verdens nordligste energipositive forretningsbygg. Flere alternativer for fornybar energi ble utredet, og solceller i kombinasjon med varmepumper, kom bedre ut enn vindkraft kombinert med varmepumper. Planlagt byggestart er i 2013.Det er langt mer sol i Norge enn folk tror, og solenergi er det enkleste å bruke ved bygging av plusshus. Powerhouse One i Trondheim blir Norges første og verdens nordligste energipositive forretningsbygg. Her blir solceller en viktig strømleverandør. (Ill. Powerhouse One)

Den kraftige veksten i solenergi kommer fram i rapporten Who’s winning the Clean Energy Race? som viser tall fra Pew Charitable Trust og Bloomberg New Energy Finance. De største investeringene fant sted i USA, som overtok ledertrøya fra Kina - som endte på annen plass. Kina har ledet siden 2009. Så fulgte Tyskland, Italia, Storbritannia, India, Brasil, Japan og Indonesia.

Investeringene i fornybar energi økte totalt med 6,5 prosent og endte på 263 milliarder dollar. Siden 2004 har markedet vokst med 600 prosent. EU leder fortsatt sammenliknet med Amerika og Asia.

Prisen på solceller er halvert de siste 12 månedene, og er nå 75 prosent lavere enn for tre år siden.

Kraftig vekst i etterspørselen etter solstrøm også i Norge
-Kostnaden per m2 for solceller som fasade er nå langt lavere enn bygningsfasader av for eksempel marmor. I tillegg har solcellene en garantert strømproduksjon i 20 år, som også må trekkes fra i kvadratmeterprisen, sier solenergiansvarlig i Multiconsult, Bjørn Thorud - til Framtiden i våre hender.

-Det er mye mer sol i Norge enn det folk tror, og solenergi er det enkleste å bruke når man skal bygge plusshus. Det er nesten i praksis umulig å bygge et plusshus eller et nullenergihus uten solceller eller solfangere, sier Bjørn Thorud entusiastisk.

 Den nye klimameldingen vil ha tilnærmet nullenerginivå i 2020, noe som ytterligere vil sette fortgang i utbyggingen av solenergi her i landet.

Jeg hadde ikke ventet å se så stor etterspørsel etter solceller som vi har i Norge i dag, sier Thorud.

Han mener den økte etterspørselen etter solceller og solfangere særlig skyldes satsingen på plussenergihus, og ønsket om en høy karakter inne BREEAM-NOR sertifisering, pluss at kostnaden er kraftig redusert.

Et godt eksempel er Powerhouse One i Trondheim som skal være et plusshus. Her ble flere alternativer utredet, men solceller i kombinasjon med varmepumper, kom bedre ut enn vindkraft kombinert med varmepumper. Andre prestisjebygg hvor solceller er en viktig del av fasaden og strømtilførselen er Oseania i Os og Operaen i Oslo.

Norske strømabonnenter kan selge solkraft
Innen utgangen av 2016 skal alle abonnenter i Norge ha fått installert smarte strømmålere eller AMS (avanserte måle- og styringssystem). Da blir det enklere å styre strømforbruket, pluss at man kan levere overskuddsstrøm tilbake til nettet.

Like mye sol i Norge som i Tyskland
Norge har flere steder like mye solinnstråling som i Tyskland, Europas største og et av verdens største markeder for solenergi. Det samme gjelder i Sverige. Norut Narvik har bygget en solcellepark i samarbeid med kraftselskapet PiteEnergi AB i Piteå i Nord-Sverige. Målet er å bygge solcellekraftverk på flere megawatt i nord.

Solceller har eksplodert i Danmark

Danmark hadde i fjor en solcellevekst på hele 700 prosent. I Danmark har man innført systemet med smarte strømmålere. Her kan boligeiere sende overskuddsstrømmen ut på nettet, og de betaler bare for netto kjøpt strøm. I praksis bruker derfor danskene kraftnettet som et lager.

Danske Solceller510 fpn dkBruk av solceller har eksplodert i Danmark. (Foto: fpn.dk)

Solenergi til verdens fattige
En femtedel av verdens befolkning (1,4 milliarder) mangler tilgang til elektrisitet, og strøm er veien ut av fattigdom. I år er det FNs «Year of sustainable energy for all». Målet er å skaffe bærekraftig energi til alle innen 2030. Men til tross for en rekke elektrifiseringsprogrammer spår Det internasjonale energibyrået (IEA) at andelen mennesker med tilgang til strøm vil synke. Grunnen er langsom utbygging av el-nett kombinert med befolkningsvekst. IEA mener derfor at det meste av elektrisitetsutbygging fram mot 2030 bør være i form av små nettløse enheter og mini el-nett på landsbygda – ikke store kraftverk i sentrale strøk.

Toughstuff Norfund Utviklingsland har rikelig med sol som raskt og enkelt kan omgjøres til strøm - med mange gevinster:(Foto: Toughstuff)

Et solenergibasert el-nett er derfor godt egnet og kan bygges og levere strøm til en hel landsby i løpet av få uker.

Framtiden i våre hender har i en årrekke arbeidet for at mer av norsk energibistand skal gå til solenergi og annen småkraft. Norskstøttet vannkraftstrøm har ikke nådd ut til de fattige på landsbygda, men har gitt elektrisitet til de rike og middelklassen i mellominntektsland med rike vannressurser. 

Solfangere - mange ganger større enn solceller
Sola kan både brukes til å framskaffe elektrisk kraft og til å varme opp vann og boliger ved hjelp av solfangere – også kallt termisk solenergi. Et solfangeranlegg kan dekke omlag halvparten av romoppvarmings- og varmtvannsbehovet i en gjennomsnittlig norsk bolig.

Solfangere er på verdensbasis den tredje største teknologien for produksjon fra fornybare energikilder (etter vann- og vindkraft) og ca. 10 ganger større enn solceller.

Globalt ligger veksten for solfangere på rundt 20 prosent årlig, og hvert år installeres det nærmere 30 millioner kvadratmeter med nye solfangere.

Så totalt har solenergi et enormt potensial både globalt og i europeisk sammenheng.

Framtiden i våre hender arbeider for at Enovas støtte til husholdninger som vil anskaffe solfangere og/eller andre miljøvennlige varmekilder skal økes fra 20 prosent av investeringskostnadene til 50 prosent.

Se gjerne artikkelen: Norge utklasses på solenergi
 

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!