Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dette mangler i klimameldinga

Framtiden i våre hender er glad for at regjeringen legger opp til at to tredeler av kuttene skal tas hjemme. – Men klimameldinga har for få konkrete tiltak og mangler tallfesting av utslippskutt, mener Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender er glad for at regjeringen legger opp til at to tredeler av kuttene skal tas hjemme. – Men klimameldinga har for få konkrete tiltak og mangler tallfesting av utslippskutt, mener Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Arild-stortingetIkke nok: - Klimameldinga mangler konkrete tiltak, mener Arild Hermstad.

Regjeringen klimamelding vil i beste fall vise hvordan vi kan kutte utslippene med 6-10% i forhold til 1990-nivå. Dette er alt for svakt i forhold til hvor mye rike land må kutte hvis vi skal ha mulighet til å unngå at en global oppvarming overstiger to grader. FNs klimapanel har anslått at rike land må redusere sine utslipp med 25-40 prosent.

– Det er bra at regjeringen opprettholder målet om at to tredeler av  kuttene skal tas hjemme. Det alvorlige er at klimameldingen mangler tiltak for å nå denne målsettingen, utdyper leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad. 
 
Dette gjelder spesielt i petroleumssektoren. En symbolsk heving av CO2-avgiften vil ikke bidra til utslippskutt i på norsk sokkel. Det legges ikke opp til en forpliktende strategi for elektrifisering av felt, og utvinningstempo nevnes ikke med et ord. CO2- avgiften må økes til 1000 kroner per tonn CO2 for å utløse skikkelige klimatiltak på sokkelen.

Framtiden i våre hender etterlyser også en tydelig vilje til grønn skatteveksling, forbud og påbud. Det står for eksempel ingenting om grønne skatter på flyreiser.
 
Andre deler av klimameldingen er mer konkret og målrettet.
 
– Det er veldig bra at det legges opp til at oljefyren skal fases ut innen 2020, samtidig er det et godt eksempel på at regjeringen ikke tør å ta i bruk virkemidler som forbud som ville vært den mest effektive måten å sikre utfasing på, mener Hermstad. Det er også bra at energikravene i byggeteknisk forskrift skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.

Klimameldingen legger opp til å redusere utslippene fra transportsektoren.
 
– Vi er glade for at regjeringen satser på utslippsreduksjoner i transportsektoren gjennom økt satsing på sykkel og kollektiv. Problemet er at de ikke sier noe som helst om hvordan dette målet skal oppnås. Regjeringen lover også mer penger til jernbane og tidfesting av når InterCity-trianglet skal stå ferdig, men skyver konkrete lovnader om økte midler frem i tid. Skal jernbanen bli en vinnersak i denne meldinga må Regjeringen garantere ferdigstillelse innen 2023, og samtlige linjer må bygges med høyhastighetsstandard, sier Hermstad.
 
I utgangspunktet er regjeringens klimamelding basert på for svake målsettinger. FNs klimapanel er klare på at Norge burde kutte sine utslipp med 40 prosent innen 2020, for å unngå katastrofale menneskeskapte klimaendringer.

– Klimameldinga legger kun opp til marginale 6 prosent kutt sammenlignet med 1990-nivå. Vi er med andre ord ikke i rute, og skyver de store oppgavene foran oss, mener Hermstad, som frykter at klimameldingen vil underprestere.

- Et raskt overslag antyder at vi med denne meldinga ikke vil oppnå de kuttene som Regjeringen har forpliktet seg til.

For mer informasjon, kontakt:

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, på telefon 98 03 67 62.
Guri Tajet, leder av klima- og miljøavdelingen, på telefon 92 83 72 04.
Gunnell Sandnager, klimarådgiver, på telefon 40 24 70 25

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!