Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljen gjør oss svakere

Oljen gjør oss sterkere, skriver Fremskrittspartiets Morten Høglund i Aftenposten 17.4. Feil. Det er gode grunner til å mene at oljen gjør Norge svakere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljen gjør oss sterkere, skriver Fremskrittspartiets Morten Høglund i Aftenposten 17.4. Feil. Det er gode grunner til å mene at oljen gjør Norge svakere.


1. Brenning av olje og gass endrer jordas klima. Å brenne alle kjente reserver av olje og gass vil føre til katastrofale endringer. Alle land som har slike forekomster må gjøre sin del av jobben for å unngå temperaturstigningen: la store deler av forekomstene bli liggende under bakken. Norge vil også rammes av flom, uvær, tørke og ustabilt vær som følge av klmaendringene. Fattige land vil sannsynligvis rammes enda hardere. En verden ute av klimalage vil påføre det globale fellesskapet enorme utfordringer. Dette vil også ramme rikmannsstaten Norge.

2. Oljen er så dominerende i i norsk økonomi at den står i veien for å bygge opp næringer tilpasset en verden som må klare seg uten fossil energi. Oljesektoren suger til seg fagfolk. Norsk konkurranseevne svekkes i miljøvennlige bransjer.

3. Oljesektoren er blitt en stat i den norske staten. Den har gjort oss til verdens rikeste land, på folkestyrets bekostning. Statoils oljepolitikk er statens oljepolitikk. Vi har to energiministre, Ola Borten Moe og Helge Lund. Det er vanskelig å skille den enes politiske manus fra den andres. Vi har et svakere demokrati.

4. Verdens rikeste land har gjort seg avhengig av petroleumsinntektene. Avhengighet er ingen styrke.

5. Dagens frenetiske utvinningstempo bruker på få tiår opp en kapital, et ressurslager som Norge og verden kunne ha glede av i mange generasjoner fremover, hvis den hadde blitt brukt forsiktig.

Sånn sett er oljen en utgiftspost. Vi blir fattigere. Å dempe tempoet på norsk sokkel vil, i motsetning til hva Høglund mener, gjøre Norge sterkere.