Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet investerer i svartelistet selskap

Det sveitsiske selskapet Glencore er anklaget for å stå bak barnearbeid, alvorlige menneskerettighetsbrudd, skatteunndragelser og miljøforurensing. Mens andre fondsforvaltere har svartelistet selskapet, har Oljefondet tredoblet sine investeringer i Glencore.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det sveitsiske selskapet Glencore er anklaget for å stå bak barnearbeid, alvorlige menneskerettighetsbrudd, skatteunndragelser og miljøforurensing. Mens andre fondsforvaltere har svartelistet selskapet, har Oljefondet tredoblet sine investeringer i Glencore.


katanga.miningGruvearbeider i Katanga i Kongo. (Foto:Flickr/FairPhone)

Da det sveitsiske gruve- og råvareselskapet Glencore børsnoterte seg i april i fjor, vurderte den sveitsiske fondsforvalteren Ethos  å investere. Men etter å ha foretatt en grundig gjennomgang av selskapets etiske rulleblad, endte de opp med å utelukke råvaregiganten fra samtlige av sine fond.

– Beslutningen var basert på en grundig vurdering av de miljømessige og sosiale kontroversene knytte til selskapets virksomhet, skriver Vinzenz Mathys, Corporate Communications Manager i Ethos i en mail til Framtiden i våre hender.


– En rekke ulike aktører,  både media, internasjonale og nasjonale frivillige organisasjoner, anser konsekvensene av Glencores gruvedrift som svært skadelige for miljø og mennesker, skriver han og legger til:

– Ethos har identifisert kontroverser både når det gjelder menneskerettigheter, skatteunndragelser, korrupsjon og miljøforurensing. Vårt syn er at disse anklagene utgjør alvorlige finansielle og omdømmemessige risikoer for våre institusjonelle investorer, skriver han om selskapet hvor Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet, har investert mer enn 900 millioner.

Kritikk fra mange hold

Glencore International er en enorm aktør i handelen med råvarer som råolje, malm, metaller og landbruksprodukter. Selskapet opererer i mer enn førti land  og har mer enn 2700 ansatte. Glencore driver også direkte eller indirekte gruvedrift i tretti land og sysselsetter gjennom gruvedriften omlag 55.000 mennesker. En stor del av gruvevirksomheten foregår i fattige utviklingsland i Sør.

Selskapet fått mye kritikk både i media og fra frivillige nasjonale og internasjonale organisasjoner.  I Katanga-gruvene i Kongo er selskapets datterselskap  anklaget for alvorlige og gjentatte brudd på menneskerettighetene for bruk av barnearbeid og vold mot lokalbefolkningen. I Zambia ble Glencore nylig kritisert for grov miljøforurensing, for å ha forurenset grunnvann og for å ha hatt utslipp av svovel og bly lang høyere lovlig tillatte nivåer. Som en følge stengte zambiske myndigheter deler av gruvene.

Glencore er også anklaget for skattesvindel i Zambia og på grunnlag av det  klaget inn for OECDs kontaktpunkt i Sveits. Den Europeiske Investeringsbanken (EIB) har også satt i gang en uavhengig etterforskning av saken. Etterforskningen pågår fremdeles.

Ikke godt nok for Ethos

Ethos er en sveitsisk aksjesparestiftelse med over 130 medlemmer. De kontrollerer  pensjonene til over 1 million mennesker og forvalter til sammen overkant av 900 milliarder kroner. Team MathysVinzenz Mathys er Corporate Communications Manager i Ethos.

Corporate Communications Manager Vinzenz Mathys sier til Framtiden i våre hender at Ethos oppfatter Glencores’ svar på anklagene som lite overbevisende. Ethos mener selskapet viser liten vilje til å åpne opp og offentliggjøre informasjon om problemene:

– Glencore har utarbeidet en strategi for bærekraftighet og publisert en bærekrafts-rapport, men den møter ikke våre standarder når det gjelder åpenhet. Den gir blant annet ingen stemme til eksterne og kritiske parter , skriver Mathys og legger til:

– Ethos vil  ikke investere i Glencore før de svarer på kritikken om miljøproblemer og menneskerettighetsbrudd på en forsvarlig og mer troverdig måte.

Har svartelistet andre gruveverstinger

Ifølge Oljefondets etiske retningslinjer kan Finansdepartementet, etter råd fra Etikkrådet, utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for  grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. De samme etiske retningslinjene gjelder for alvorlig miljøskade.

Oljefondet har tidligere kastet ut det britiske metall- og gruveselskapet Vedanta Resources Plc på grunn av «uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og fremtidig alvorlig miljøskade og systematiske brudd på menneskerettigheter i India». Også det kanadiske gruveselskapet Barrick Gold har blitt ekskludert på grunnlag av miljøskade.
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!