Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljøbevegelsen krever tøff klimamelding

Miljøbevegelsen har samlet seg om felles krav til klimameldingen. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Framtiden i våre hender, Bellona og Zero krever at regjeringen legger frem en ambisiøs klimamelding som gir en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Miljøbevegelsen har samlet seg om felles krav til klimameldingen. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Framtiden i våre hender, Bellona og Zero krever at regjeringen legger frem en ambisiøs klimamelding som gir en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.

Her er kravene miljøorganisasjonene stiller til klimameldingen:

  • Mål om at de innenlandske utslippene i 2020 skal være på maksimum 45 millioner tonn CO2, og at målet nås gjennom bindende utslippsmål for alle sektorer.
  • Øke CO2-avgiften gradvis til 1000 kr/tonnet. Økningen må finansiere et klimatiltaksfond for industrien.
  • Forbud mot fossil fyring i alle bygg innen 2020.
  • Sikre folkets klimapakke:
    • Storstilt satsing på kollektivtrafikk ved å øke belønningsordningen for kollektivtrafikk til én milliard i budsjettet for 2013 og tre til fire milliarder på sikt, slik transportetatene antyder.
    • Hele dobbeltsporet i intercity-området må være ferdig utbygd, som første del av et høyhastighetsnett, innen utgangen av 2023.
    • Øke støtten til energieffektivisering og klimavennlige oppvarmingsløsninger.  
- Innen 2050 skal Norge være et nullutslippssamfunn. Dette er bare 38 år til, og jo senere vi begynner, jo vanskeligere blir det. Vi må slutte å bruke energi som er basert på fossile kilder, både i industrien, i strømproduksjonen og i transportsektoren. Derfor haster det med disse tiltakene, sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

- Denne klimameldingen er det viktigste denne regjeringen skal levere på miljø. Hvis SVs nye statsråd og de øvrige regjeringspartiene ikke klarer å levere en melding som inneholder tiltak som gjør at klimamålene kan nås, har de ikke noe i regjering å gjøre, sier leder i Natur og Ungdom Silje Lundberg.

- Klimameldingen må inneholde en pakke til folket som gjør det enkelt å leve klimavennlig. I dag er det nesten ikke støtte å få for etterisolering og utskifting av vinduer. Jernbanen sliter med forsinkelser og kollektivtrafikken i byene kan bli mye bedre. Her trengs det en storsatsing, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

- De globale klimautslippene økte med nesten seks prosent i 2010, som er i fullstendig feil retning. Norske politikere har forpliktet seg til at utslippene i Norge skal gå ned, men her hjemme går utslippene også opp, i 2010 økte de med nesten fem prosent. Norge må ta sin del av ansvaret og kutte hjemme, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!