Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Uopplyste høyrevelgere

Bare en av fire høyrevelgere har høy tillit til klimaforskningen, viser TNS Gallups ferske  Klimabarometer. Kun Frps velgere har mindre tillit.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bare en av fire høyrevelgere har høy tillit til klimaforskningen, viser TNS Gallups ferske  Klimabarometer. Kun Frps velgere har mindre tillit.


Velgere med høy utdannelse har generelt større tillit til forskning om klimaendringene enn velgere med lav utdannelse. Høyrevelgere har høy utdannelse, likevel har de liten tillit til forskning om klimaendringene. Er det fordi resultatene oppfattes som en trussel mot partiets rådende politiske ideologi – den frie, voksende, markedsøkonomien? Den verdikonservative strømningen som fremmer ansvar for å verne om naturen og ressursgrunnlaget, er på vikende front i Høyre.

Tusenvis av forskningsartikler om klimaendringene er siden 1990 evaluert og sammenfattet av FNs klimapanel. Konklusjon: Klimaet endrer seg, og mesteparten av oppvarmingen etter 1950-tallet skyldes, med overveiende sannsynlighet, menneskelig aktivitet.

Erna Solberg vet godt hvor hennes velgere står – og dropper derfor klimasaken blant sine og partiets hovedsaker. Det er på høy tid at Solberg og Høyre tar ansvar for å opplyse sine egne velgere.