Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Syv milliarder problemer?

Verdens befolkning øker raskt. I 1959 var vi tre milliarder, og vi passerte seks milliarder like før årtusenskiftet. I fjor passerte verden syv milliarder innbyggere. Du har kanskje hørt at dersom alle disse hadde levd som nordmenn, så ville vi trengt 3,5 jordkloder. Heldigvis gjør ikke alle det. Men dagens overforbruk av jordens ressurser er ille nok. WWF har beregnet at verden nå forbruker en halv gang mer enn det jordkloden klarer å reprodusere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Verdens befolkning øker raskt. I 1959 var vi tre milliarder, og vi passerte seks milliarder like før årtusenskiftet. I fjor passerte verden syv milliarder innbyggere. Du har kanskje hørt at dersom alle disse hadde levd som nordmenn, så ville vi trengt 3,5 jordkloder. Heldigvis gjør ikke alle det. Men dagens overforbruk av jordens ressurser er ille nok. WWF har beregnet at verden nå forbruker en halv gang mer enn det jordkloden klarer å reprodusere.schoolgirlsIndia er et av landene med en sterkt økende befolkning.
 (Foto: Camilla Eriksen Andreassen)

«Vi er for mange», sier noen. «Det er det vi bør gripe fatt i, det er den egentlige grunnen til miljøproblemene», heter det videre. Men å skylde på antallet, eller enda verre, veksten i folketallet, er både uklokt og feilaktig.

Sushil Mainali, en nepalsk journalist som jobbet for Framtiden i våre hender, sier: “En nordmann slipper ut 87 ganger så mye klimagasser som en nepaler. Det er ikke rettferdig.”

Skal vi nordmenn bekymre oss for klodens klima fordi land som Nepal har høye fødselstall? Nei. Vi skal bekymre oss sammen med nepalerne fordi alle barnefødslene kan være et problem for dem selv. Landets fødselstall kan forsterke fattigdomsproblemet og er et tegn på at kvinner mangler elementære rettigheter. Men den viktigste årsaken til global oppvarming, ødeleggelse av skog og andre naturtyper, er ikke vekst i folketallet, men overforbruk hos verdens rike overklasse, det vil si i land som Norge.

Det er derfor gammeldags imperialisme å skulle bekjempe høy folkevekst i fattige land for å ta vare på klodens miljø. I følge George Monbiot, engelsk forfatter og skribent, er dette de rikes måte å skyve ansvaret for egen ødeleggende livsstil over på de fattige. Vi som er rike er hovedårsaken til forringelsen av planeten vår. Land med høy vekst i folketall har som regel minst ansvar for overforbruket av ressurser. Men dersom de rike klarer å gi befolkningsveksten skylden, frigjør det dem selv fra å kutte utslipp og ressursforbruk.

Dette er snublende nær gjeldende politikk i Norge. «Vi må kutte der det er billigst», sier økonomene, anført av Kjetil Lund i Finansdepartementet (Ap). Regjeringen viser ofte til at det er i land som Kina og India den store veksten i utslipp kommer. Samtidig er det rørende enighet blant stortingspartiene om at den norske levemåten ikke skal diskuteres.

Vi som er opptatt av miljø og rettferdighet kan ikke skyve regningen over på fattigfolk i sør. Vi må ta tak i eget forbruk og produksjon. Vi må legge om til et samfunn med null utslipp og minimal bruk av ressurser. Nøkkelressurser må føres tilbake til det naturlige kretsløpet. Det haster. EUs klimakommisær Connie Hedegaard slår fast at utslippene i Europa skal ned med 80-95 prosent innen 2050. Tusenvis av tiltak må gjennomføres. Svært få av disse har noe som helst med å begrense folketallet å gjøre. Den siste rapporten fra FNs Population Fund (Se side 96), slår fast at "even if zero population growth were achieved, that would barely touch the climate problem." De rike landene må gjøre mest hjemme, mener EUs miljøkommisæren, men legger til at vi også har ansvar for å bidra til at andre land får til utslippskutt og får råd til å ta vare miljøet og egne innbyggere.

For hver overforbrukende nordmann fins det 87 underforbrukende nepalere som neppe finner seg i å ta regningen for våre uforsvarlig høye klimagassutslipp.