Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Luselønn senker klesprisene

Klesprisene faller, og nordmenn shopper klær som aldri før. Norske forbrukere kan presse fram bedre arbeidsvilkår for de fattige arbeiderne som lager klærne, mener Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Klesprisene faller, og nordmenn shopper klær som aldri før. Norske forbrukere kan presse fram bedre arbeidsvilkår for de fattige arbeiderne som lager klærne, mener Framtiden i våre hender.

I snitt kjøper hver nordmann 90 prosent mer klær enn i 1990, skriver Dagsavisen. Klesimporten til Norge i 2010 var den høyeste registrert noensinne og 119 prosent høyere enn i 1990.
Oversiktsbilde klesfabrikk 500
Tall som Framtiden i våre hender har hentet ut fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor ble importert totalt 82.020 tonn klær til Norge. 75 prosent av disse klærne kommer fra Kina, Bangladesh, Tyrkia og India.

- Import fra utviklingsland er positivt. Tekstilindustrien gir arbeidsplasser og bidrar ofte til utvikling i fattige land. Flytting av tekstilproduksjon til Kina, Bangladesh og andre steder er ikke negativt i seg selv, sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender.

- Det er årsakene til den stadige flyttingen av produksjonen som er problematiske: Når lønnskrav og ønsker om et tryggere arbeidsmiljø gjør seg gjeldende flyttes virksomheten til mindre ”krevende” omgivelser. Luselønn og helseskadelig produksjon blir en del av flyttelasset. 

Framtiden i våre hender arbeider for at kleskjedene skal legge press på fabrikkene slik at arbeiderne får bedre lønns- og arbeidsvilkår.

- Men kleskjedene må også bidra selv, ved for eksempel å betale mer for varene og kontrollere at arbeiderne får en levelønn, sier Leffler.

Kjedene kan gjøre en rekke strakstiltak for å bedre at arbeids- og levekår for tekstilarbeiderne i egen leverandørkjede:
  • Sikre at alle fabrikker i leverandørkjeden følger kleskjedens etiske retningslinjer. Selskapene må gå seg selv etter i sømmene og ikke kjøpe varer på en måte som gjør at arbeidernes rettigheter undergraves.
  • Kleskjedene må lage en handlingsplan, med tidsfrister, for hvordan arbeidsforholdene ved fabrikkene, og egne innkjøpsrutiner, skal bli bedre.
  • De kan starte et strategisk samarbeid med fagforeninger og frivillige organisasjoner både lokalt, nasjonal og globalt. Et mål må være å øke lønningene til arbeiderne som produserer selskapets varer.
  • Levelønn må være et eksplisitt krav i selskapets etiske retningslinjer. Det vil være veilednede for deres arbeid med å sikre høyere lønninger for arbeiderne.  
  • Kleskjedene må offentliggjøre sine leverandørlister slik at deres etikkarbeid kan etterprøves gjennom uavhengige undersøkelser.
  • De bør velge leverandører som er villige til å signere en såkalt "organisasjonsrettsgaranti" - en skriftlig garanti på at arbeiderne har rett til å organisere seg eller opprette en fagforening, valgt av arbeideren selv. Selskapene må sjekke at denne garantien etterleves.

Les også om H&M som ble "dømt" av folkedomstol i Phnom Penh i Kambodsja.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!