Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønne sertifikater er i gang

Statnett delte i dag ut de første elsertifikatene. Ordningen skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon. Men hva betyr dette for Norges klimagassutslipp og for deg som kunde?
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Statnett delte i dag ut de første elsertifikatene. Ordningen skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon. Men hva betyr dette for Norges klimagassutslipp og for deg som kunde?


Strom 500master FlickrSertifikatordningen skal gi 26,4 TWh ny kraftproduksjon i Sverige og Norge innen 2020, og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybare energikilder, som vind, sol, vann og bioenergi. (Foto: Flickr)

Staten vil gi kraftprodusentene et sertifikat per produserte megawatt time fornybar energi. Kraftleverandørerene, – som kjøper og videreselger strømmen til oss forbrukere, blir pålagt av myndighetene å kjøpe el-sertifikater, og produsenter av fornybar elektrisitet får dermed en ekstrainntekt.

Hva betyr dette for som deg strømkunde?
Dine elsertifikatkostnader bestemmes av hvor mye strøm du bruker, og hvordan prisen på elsertifikater utvikler seg. Sertifikatene omsettes på et åpent marked der tilbud og etterspørsel bestemmer prisen.

NVE anslår at kostnaden for en husholdning i 2012 med et årsforbruk på 20 000 kWh vil være omlag 150 kr inkl. mva. Dette forutsetter en elsertifikatpris tilsvarende det vi har sett i Sverige de siste årene. Sertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035.

Men økt utbygging tilfører markedet mer strøm, som i prinsippet gir lavere strømpris. Strømprisen varierer som kjent gjennom hele året avhengig at tilbud og etterspørsel. En nødvendig opprustning av strømnettet vil nok imidlertid vise seg på strømregningen i form av økt nettleie etterhvert. Her finner du tips og råd om strømsparing

Trenger Norge mer fornybar energi?
Det er et stort uutnyttet potensial i energieffektivisering og energigjenvinning, men det er fortsatt for liten politisk vilje til å satse så det monner på dette.

I et nullutslippssamfunn trenger vi fornybar energi til erstatning for fossil. Transportsektoren må elektrifiseres for å bli bærekraftig. Før verden klarer seg uten olje og gass, vil elektrifisering av petroleumssektoren redusere Norges klimagassutslipp med om lag fem millioner tonn, noe som tilsvarer rundt to millioner privatbiler.

I 10 av de siste 20 årene har Norge vært nettoimportør av strøm. Den importerte strømmen er i all hovedsak produsert med kull, gass og kjernekraft.

Siden Norge er en del av det internasjonale elektrisitetsmarkedet, blir bare en fjerdedel av den fornybare strømmen som produseres her i landet - levert til norske forbrukere. Slik kjøper du ren strøm.

Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er på en desidert jumboplass i Europa når det gjelder å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Det er derfor viktig at de grønne sertifikatene også bidrar til annen fornybar strøm enn vannkraft.

Først ut
Det første kraftverket som fikk el-sertifikat var Kvassteinåga kraftverk i Nordland. Det lille kraftverket har en installert effekt på ca. 4,33 MW årlig. Dette tilsvarer forbruket til 750 husstander. Også Vaage kraftverk og Myrbekk Vannkraftverk i Suldal kommune i Rogaland fikk elsertifikater i dag.

Statnett Forste Gronne ElsertifikatDet første av om lag 200 millioner elsertifikater ble delt ut til Kvassteinåga Kraftverk i Nordland. Fra venstre: Eli Blakstad statssekretær fra olje- og energidepartementet, Ørjan Seljelid og Auke Lont konsernsjef i Statnett. (Foto: Statnett)

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!