Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

H&M «dømt» i folkedomstol

H&M og andre kleskjeder må umiddelbart forbedre de elendige lønningene til arbeiderne som syr selskapenes klær. Det har en folkedomstol slått fast i Phnom Penh i Kambodsja.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
H&M og andre kleskjeder må umiddelbart forbedre de elendige lønningene til arbeiderne som syr selskapenes klær. Det har en folkedomstol slått fast i Phnom Penh i Kambodsja.

Kambodsja tribunal oppslagSlik bor arbeiderne rett utenfor industriparken. Ett rom koster 20 dollar. I leirkrukkene er drikkevann som private firmaer selger. Foto: Clean Clothes Campaign/Michel Cermak

Tribunalet ble arrangert av en rekke menneskerettighetsorganisasjoner og fagforeninger, med alliansen Asia Floor Wage i spissen. Målet var å rette søkelys mot tekstilarbeidernes dårlige lønns- og arbeidsbetingelser.

Bakteppet for tribunalet er et økende press mot aktører – kjøpere, fabrikkeiere og politiske myndigheter  – knyttet opp til klesindustrien i Kambodsja. Siden sist sommer har det blitt rapportert om serie- eller massebesvimelser blant tekstilarbeidere i landet. Ved flere anledninger har opp til flere hundre arbeidere, de fleste av dem unge kvinner, besvimt på arbeidsplassen. Årsakene sies blant annet å være stress, lange arbeidsøkter og høye temperaturer i produksjonslokalene. Gjentatte oppslag i media, blant annet hos BBC, NRK og Reuters, har åpnet omverdens øyne for arbeidernes situasjon. Det har også vært omfattende streiker som har samlet mer enn 200.000 arbeidere i protest mot daglige brudd på arbeidernes rettigheter.

Dommerne, som representerer tre kontinenter, ber nå klesaktørene om å handle raskt for å sikre grunnleggende menneskerettigheter i arbeidslivet og en lønn arbeiderne kan leve av.

Før de avsa sin konklusjon hadde de lyttet til vitnemål fra mer enn 200 arbeidere som syr klær for en rekke store internasjonale klesaktører, blant annet adidas, Puma, H&M og Gap. H&M, som takket nei til å delta i folkedomstolen, er en av de største kjøperne av klær i Kambodsja. Selskapet ble sterkt kritisert av dommerne under prosessen.

Les om tribunalet også på nrk.no

Må handle nå!

Regjeringer og merkevareselskaper som kjøper varer fra Kambodsja oppfordres nå til å reagere på grunnlag av vitnemålene og konklusjonen fra Tribunalet:

–Det første, umiddelbare skrittet selskapene må ta er å gjøre levelønn en del av sine etiske retningslinjer. Deretter må konkrete tiltak settes i verk, slik som å sikre retten til fagorganisering og å betale en høyere pris for varene. Ethvert selskap som sier at de satser på etikk i sin leverandørkjede må jobbe for høyere lønninger for arbeiderne, sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender.

Folkedomstolen ble arrangert av Asia Floor Wage Alliance. Alliansen jobber for høyere lønn i klesindustrien og har regnet ut hva en levelønn tilsvarer i en rekke produsentland. Nettverket Clean Clothes Campaign, som Framtiden i våre hender er en del av, var også til stede på møtet. Sammen ønsker organisasjonene å skape oppmerksomhet rundt utilstrekkelige minstelønninger og tekstilarbeidernes kamp for en lønn de kan leve av. 

Se tribunalet på Facebook!

Et vitne forteller

350 kroner i måneden

Til tross for en stabil vekst i Kambodsjas tekstilsektor ligger minstelønnen på rundt 350 kroner i måneden.

 – Denne lønnen er omtrent halvparten av det som trengs for at arbeiderens grunnleggende behov skal kunne tilgodeses, sier Tola Moeun, leder i CLEC, en kambodsjansk arbeiderrettighetsorganisasjon som deltar på møtet.

Tekstilindustrien står for rundt 90 prosent av Kambodsjas eksportinntekter. Klær fra Kambodsja utgjør fortsatt bare en liten del av den totale klesimporten til Norge, men tall fra SSB viser at impoorten er nesten tre ganger høyere nå enn i 2005.

To dager ble satt av til vitnemålene i tribunalet. Arbeiderne kunne fortelle om massebesvimelser på fabrikker, om elendige levekår i slumområder, om underernæring, systematisk bruk av kortsiktige kontrakter og oppsigelse av mer enn 100 fagforeningsledere etter en stor streik for høyere lønninger.

I tillegg til dommerne deltok også et stort antall eksperter i tribunalet. Én ekspert pekte på tall som viser  at massiv inflasjon har gjort at reallønnen  til kambodsjanske tekstilarbeidere gått ned 14 prosent de siste  12 årene og at lønnsnivået nå er uholdbart.

H&M deltok ikke

De multinasjonale selskapene adidas og Puma var til stede og presenterte sitt arbeid for å bedre lønnsbetingelsene. Begge selskapene sa at de nå deltar i et initiativ for å definere de de kaller en "rettferdig lønn" for tekstilarbeiderne, og vurderer levelønn som et av flere alternativ. H&M og Gap deltok ikke i høringen, selv om flere vitnesbyrd handlet om brudd på de etiske retningslinjene hos deres leverandører.

En arbeider fra en fabrikk som produserer for H&M sa i sitt vitnemål at et stort flertall av arbeidsstokken på rundt 4600 arbeidstakere kun har kortsiktig kontrakt som fornyes etter tre eller seks måneder. Korttidskontrakter, i motsetning til fast ansettelse, gjør at arbeideren får det vanskeligere å håndheve sine rettigheter og skaper en større jobbusikkerhet.

Les mer om levelønn på Framtiden i våre henders temaside.
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!