Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Elektrisitet – enorm betydning for kvinner i sør

Tilgang til elektrisitet kan bety liv eller død for kvinner i utviklingsland. Hvert minutt dør en mor i barsel. Elektrisk lys kunne reddet millioner.
Elektrisitet er livsviktig for å kunne drive helseklinikker på en forsvarlig måte. Det har særlig betydning for kvinner i forbindelse med fødsler. Dette bildet er fra landsbygda i India. (Foto: Knut-Erik Helle)
Elektrisitet er livsviktig for å kunne drive helseklinikker på en forsvarlig måte. Det har særlig betydning for kvinner i forbindelse med fødsler. Dette bildet er fra landsbygda i India. (Foto: Knut-Erik Helle)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tilgang til elektrisitet kan bety liv eller død for kvinner i utviklingsland. Hvert minutt dør en mor i barsel. Elektrisk lys kunne reddet millioner.

En femtedel av verdens befolkning (1,4 milliarder) mangler tilgang til elektrisitet. I Afrika sør for Sahara bor fire av fem på landsbygda, og bare 14 prosent av disse har elektrisitet. Norske husholdninger bruker i løpet av ett år nesten like mye strøm som alle husholdningene i Afrika sør for Sahara (minus Sør-Afrika). 2012 er FNs «Year of sustainable energy for all». Målet er å skaffe bærekraftig energi til alle innen 2030.

Solenergi
Til tross for en rekke elektrifiseringsprogrammer spår Det internasjonale energibyrået (IEA) at andelen mennesker med tilgang til strøm vil synke. Grunnen er langsom utbygging av el-nett kombinert med befolkningsvekst. IEA mener derfor at det meste av elektrisitetsutbygging fram mot 2030 bør være i form av små nettløse enheter og mini el-nett på landsbygda – ikke store kraftverk i sentrale strøk.

Utviklingsland har rikelig med sol. Et lite solenergibasert el-nett er derfor godt egnet og kan bygges og levere strøm til en hel landsby i løpet av fire uker. Et lite privat solcellepanel er en annen mulig strømkilde som kan kombineres med solcelleanlegg for pumpevann, småindustri, helsestasjon mm. Det er mange fordeler med slik småkraft sammenliknet med store kraftverk. Et vannkraftanlegg for eksempel, kan ta 10 – 15 år å etablere, og de sosiale omkostningene er ofte enorme ved at folk blir fordrevet. Vannkraftverk i tropene avgir dessuten store mengder av drivhusgassen metan.

Tilgang til vann
En solenergidrevet vannpumpe kan skaffe landsbyer rent drikkevann. Millioner kan reddes fra sykdom og død forårsaket av infisert drikkevann. Kvinner og unge jenter blir fritatt fra det farefulle og tunge arbeidet med å hente vann milevis unna i brennende hete. Mange utsettes for overfall og voldtekt på veien. Tilgang til rent vann i landsbyen frigjør mye tid til annet arbeid og studier, og gir i tillegg betydelig økte avlinger, bedre ernæring, og muliggjør salg av overskuddet, så familien får råd til andre goder.

Helse
Elektrisitet er livsviktig for å kunne drive helseklinikker på en forsvarlig måte. Det har særlig betydning for kvinner i forbindelse med fødsler. Sjansen for å dø i barsel i mørket er mange ganger høyere dersom kvinnen må føde i dårlig lys. Hvis mor dør, er sjansen stor for at barnet også dør. Strøm muliggjør også lagring av livsviktige medisiner og vaksiner. Innendørs os fra ovner og parafinlamper tar hvert år liv av omlag to millioner kvinner og barn.

Arbeidsplasser
Et lite strømanlegg kan også skaffe elektrisitet til småindustri, og skape nye arbeidsplasser. Kvaliteten på produktene blir bedre, kan lettere omsettes, og maskinell drift øker produksjonen. Det medfører økt levestandard, folk blir boende på landsbygda – og  presset på byene minsker. Familier får bo sammen.
 
Trygghet
Opplyste gater gjør livet i landsbyen tryggere – særlig for kvinner og barn. Voldtekter og kriminalitet reduseres. Gatelys fører også gjerne til at latriner blir bygget, fordi det ikke er like hyggelig å gjøre sitt fornødne i fullt flomlys. Dermed blir en viktig smittekilde betydelig redusert.

Utdannelse og likestilling
Elektrisitet gir lys til arbeid og lekser. Kunnskap og utdannelse er veien til bedre betalte jobber og frigjøring for kvinner. Strøm og bedre økonomi gir tilgang til radio, tv, data og mobil. Dette er viktige kilder til informasjon. Nasjonale helsekampanjer om hygiene og fødselshjelp har bidratt til nedgang i dødelighet hos både mor og barn. I kulturer med flerkoneri, har ofte familiefaren prioritert å kjøpe tv istedenfor flere koner fordi han ikke har råd til begge deler. Tilgang til strøm gjør at flere jenter får utdannelse, gifter seg senere, og at antall barnebruder blir redusert.  

Framtiden i våre hender jobber for at en større del av norsk energibistand skal gå til solenergi på landbygda, istedenfor til store, sentrale vannkraftanlegg. Ved å prioritere de fattigste, vil hjelpen kunne gi millioner et bedre liv.


Artikkelen har stått på trykk i Fokus magasin Kvinner sammen 2/2011 side 18.


Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!