Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sammen for framtiden

– Jeg er for en ny verden og sivilisasjon som er menneskevennlig og miljøvennlig i stedet for konkurransefremmende, mener ungdomsskolelæreren Sjur. Han er en av de «vanlige» menneskene som har blitt aktiv i Occupy Norway. Framtiden i våre hender har snakket med noen av aktivistene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
– Jeg er for en ny verden og sivilisasjon som er menneskevennlig og miljøvennlig i stedet for konkurransefremmende, mener ungdomsskolelæreren Sjur. Han er en av de «vanlige» menneskene som har blitt aktiv i Occupy Norway. Framtiden i våre hender har snakket med noen av aktivistene.


nittiniprosentaktivistSlagordet "We are the 99%" er blitt kjennetegnet til occupy-bevegelsen globalt. (Foto: Kristina Valheim Stiauren)

Occupy Oslo ble grunnlagt 15. oktober i en markering foran Stortinget. Aktivistene kjente ikke hverandre fra før, men ble samlet via Facebook. Menneskene hadde bakgrunn fra forskjellige miljøer som for eksempel den spanske democratia-bevegelsen, Blitz og miljøbevegelsen. I ettertid har de aksjonert og hatt det de kaller Allting hver lørdag, opprettet arbeidsgrupper og begynt å arbeide med et eget manifest. Sammen ønsker de å skape alternativer til dagens samfunnssystem gjennom occupy-bevegelsen, som startet i New York utenfor Wall Street. Les mer om den internasjonale bevegelsen her.

Etter sin oppstart i september 2011 har bevegelsen spredt seg til flere tusen byer over hele verden. Det er ingen partier eller organisasjoner som står bak, men vanlige mennesker som mener det er behov for forandring. Slagordet «We are the 99%» spiller på hvordan én prosent av verdens befolkning eier det meste av verdens ressurser.

– Den ene prosenten som eier det meste av jordens ressurser, ødelegger, plyndrer og tømmer jorden i rekordfart for egen vinning. De beriker seg, mens både miljø og mennesker må betale prisen, sa aktivister i norsk occupy-bevegelse da vi snakket med dem.

– Mennesker og natur må gå foran snevre økonomiske interesser.  I dag er det en elite som tar viktige avgjørelser bak lukkede dører. Finanskrisen har bevist det, mener Camilla (33), som er en av de aktive i Oslo.

Vi trenger løsninger
– Den internasjonale occupy-bevegelsen peker på viktige problemer og utfordringer. De har klart å få mange til å innse at det økonomiske systemet opererer nesten uavhengig av hensyn til økologisk bærekraft, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.

Han mener bevegelsen øker forståelsen for at myndighetene har vært mer opptatt av å redde et dårlig banksystem enn å løse de virkelige økonomiske problemene.

– Vi trenger dype økonomiske reformer, ikke minst i USA og i europeiske land.  Men det gjenstår å se hvilke løsninger en slik bevegelse til syvende og sist kommer opp med. Vi trenger protester, men vi trenger i enda større grad løsninger og en farbar vei ut av det økonomiske uføret, mener Hermstad.

alltingAllting: Occupy Oslo legger stor vekt på en flat- og lederløs struktur. Her fra et allmøte utenfor Stortinget, hvor spørsmål drøftes og løses etter konsensus.(Foto: Kristina Valheim Stiauren)
Global aksjonsdag for drømmere
Søndag 15. januar var det global aksjonsdag i forbindelse med Martin Luther King sin bursdag. Tanken var å samle folk som drømmer om en bedre fremtid rundt om i verden. På facebook-eventen i forkant av aksjonen i Oslo kunne man lese: «Vi har nok ressurser på jorden til at vi kan ta vare på hverandre, og til at vi kan ta vare på jorden. Enkeltvis er vi bare dråper, men sammen blir vi en bølge. Og vi gir oss ikke.»

Vi tok en prat med noen av aktivistene som befant seg i kulda utenfor stortinget og stilte dem noen spørsmål;
1. Hvorfor er du her i dag og hva brenner du for?
2. Hva tror du occupy-bevegelsen kan utrette?
3. Hva er ditt motto?

Erlend
Erlend (33), Barnehageonkel/kunstner/fotograf

1.    Jeg er her fordi den som tier samtykker, og jeg er lei av å samtykke. Klima er det jeg brenner mest for fordi vi står ovenfor kjempestore utfordringer vi ikke kan la være å gjøre noe med. Men jeg har kommet frem til at uansett om det er klima, menneskerettigheter eller sultkatastrofe en kjemper for, så er det pengemakta som styrer. Derfor må vi begynne med å gå til problemene ved dagens økonomi.
2.    Først og fremst tror jeg det at occupy-bevegelsen setter fokus på problemet er viktig.  Så tror jeg det vil få folk til å se at det ikke er mangel på løsninger, men politisk vilje.
3.    Vær den forandringen du ønsker.

Anja
Anja (40), Studerer utviklingsstudier

1.    Jeg er overbevist om at vi befinner oss i et paradigmeskifte hvor miljø og økonomi er i kollisjonskurs. Jeg er her for å bidra til at skifte skal skje så fort som mulig og at det skal foregå smertefritt for mennesker og miljø. Vi må tenke på helheten.
2.    Jeg mener at bevegelsen må samarbeide med organisasjoner som jobber for menneskerettigheter, demokrati, miljø og lignende. Det er viktig at vi går sammen ut i gatene og er synlige. Vi må vise eliten at vi er mange. Vi er de 99%. Vi er bygget på forskjellige bevegelser og områder, og vi har ulike roller å fylle rundt om i verden. Vi bidrar til demokratiet ved å lage rom for forskjellige uttrykk og meninger.
3.    Okkuper(fyll) Oslo med kjærlighet!

sjur
Sjur (40), Ungdomsskolelærer

1.    Jeg er for en ny verden og sivilisasjon som er menneskevennlig og miljøvennlig i stedet for konkurransefremmende. Samarbeid, solidaritet og rettferdighet. Jeg kjemper for en rettferdig og fredelig verden. Vi må bygge den nye verden sammen. Vi må tenke alternativt. Og det er nå det må skje!
2.    Occupy-bevegelsen kan sette fokus på en rekke saker. Det er en global bevegelse; vi bygger den nye sivilisasjonen nå. Vi står for alternativene.
3.    Mitt motto er: Rettferdighet! Ingen fred uten rettferdighet. Og med rettferdighet tenker jeg på et klasseløst samfunn bygget på solidaritet.


Camilla
Camilla (33), frivillig for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

1.    Vi trenger et samfunn, en politikk og økonomisk system som skal fremme menneskelig lykke. Mennesker og natur må gå foran snevre økonomiske interesser.  I dag er det en elite som tar viktige avgjørelser bak lukkede dører. Finanskrisen har bevist det. Banker og selskaper skal ikke styre politikken. Jeg er her fordi jeg brenner for en bedre verden og ønsker meg ekte demokrati!
2.    Det er veldig avhengig av oss og hvor lenge vi holder ut. Hvis vi blir en stor folkebevegelse vil vi få et mer demokratisk system etter hvert. Vi trenger direkte demokrati på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Vi praktiserer ekte demokrati og vil bidra til at makta til de multinasjonale selskapene må gis til folket! Occupy-bevegelsen kan bidra til endringer og stå for alternativer. Robin hood skatt og borgerlønn er noen eksempler.
3.    Vi må skape en trygg fremtid for våre barn.

Oppfordringen fra aktivistene var klar og kan oppsummeres med et sitat;
– Tenn et lys for jorden. Den er alt vi har.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!