Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Forbrukerombudet godtar Statoil-reklame

Framtiden i våre hender har klaget Statoil inn til Forbrukerombudet for det vi mener er villedende markedsføring. Etter lang saksbehandling har Forbrukerombudet kommet fram til at Statoil ikke har gjort noe galt. Det er feil, mener Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har klaget Statoil inn til Forbrukerombudet for det vi mener er villedende markedsføring. Etter lang saksbehandling har Forbrukerombudet kommet fram til at Statoil ikke har gjort noe galt. Det er feil, mener Framtiden i våre hender.
Denne reklamen har Framtiden i våre hender klaget på.


arild180250Arild Hermstad.Statoil har i lang tid hatt en reklamekampanje på tv som Framtiden i våre hender mener er ulovlig fordi den henvender seg til barn. I videoen brukes godnatteventyr og animasjon som virkemidler, og det hevdes at Statoil leter etter skatter (les: olje og gass) som verden trenger for å fungere.

I tillegg til denne reklamevideoen, har Statoil også en rekke tekstreklamer med hvor det hevdes at «De nye, store oljefunnene vil glede mange. Ikke minst våre barnebarn».

Framtiden i våre hender mener Statoil bryter markedsføringsloven både ved at de henvender seg til barn – og at de driver villedende reklame. Med de klimaendringene oljeutvinning fører med seg, er det ikke slik at de nye oljefunnene vil glede våre barnebarn. Tvert imot. (Du kan lese hele klagen her)

Etter å ha brukt over to måneder på å behandle saken, har ombudet kommet fram til at Statoil holder seg innenfor markedsføringsloven.

Forbrukerombudet skriver:

«Etter Forbrukerombudets vurdering av denne markedsføringskampanjen har ikke Statoil fremsatt noen konkrete påstander med klima/ eller miljøbudskap. Det helhetlige inntrykket av reklamefilmen og markedsføringskampanjen for øvrig formidler heller ingen slike påstander.

Markedsføringsloven §§ 19/21 stiller særlige krav til aktsomhet ved markedsføring overfor barn. Forbrukerombudet har foretatt en nøye vurdering, men finner heller ikke at det foreligger brudd på disse reglene. Et moment i denne vurderingen har vært at Statoil har opplyst om at reklamefilmen ble sendt sent på kvelden og aldri til typiske barneprogrammer.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at den aktuelle markedsføringen fra Statoil ikke er i strid med markedsføringsloven.»


Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er skuffet over Forbukerombudets konklusjon. Blant annet reagerer han på at Statoil opplyser at «reklamefilmen ble sendt sent på kvelden».

– Vi har grunn til å tro at det ikke stemmer. Vi vil nå jobbe videre med saken og blant annet dokumentere når på døgnet reklamevideoen ble sendt, sier Hermstad, som synes begrunnelsen til Forbrukerombudet generelt er tynn.

– Vi etterlyser særlig en grundigere begrunnelse for hvorfor reklamevideoen til Statoil ikke regnes som ulovlig markedsføring rettet mot barn, sier Hermstad.

Statoils reklame har engasjert og provosert mange, og her kan du se en kreativ protest mot Statoils reklame:

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!