Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Derfor ble de årets etikkverstinger

Framtiden i våre hender kårer «Årets etikkversting» for niende år på rad. Statoil og oljeminister Ole Borten Moe troner sammen på toppen for 2011.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender kårer «Årets etikkversting» for niende år på rad. Statoil og oljeminister Ole Borten Moe troner sammen på toppen for 2011.


På annenplass på årets verstingliste fra Framtiden i våre hender finner vi mineralselskapet Intex Resources som led et dundrende nederlag i OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og fikk sterk kritikk for for å ha brutt flere retningslinjer for flernasjonale selskaper i sitt nikkelprosjekt på Filippinene. H&M og KappAhl havnet på tredjeplass for avsløringen av de elendige forholdene ved fabrikker i India som syr klær for dem og for selskapenes manglende åpenhet om sine leverandører. På fjerdeplass finner vi Finansdepartementet som for å behage Kina lar være å følge Etikkrådets anbefaling om uttrekk fra det kinesiske oljeselskapet PetroChina til tross for stor fare for grove menneskerettighetsbrudd i forbindelse med byggingen av nye rørledninger i Burma. På femte og sisteplass finner vi næringsmiddelgiganten Mills som kvalifiserer til en plass på verstinglisten fordi selskapet er den største importøren av palmeolje og for sin manglende åpenhet om hvor palmeoljen kommer fra.

Finanskonsernet Nordea så lenge ut til å være en klar kandidat til å havne på verstinglisten 2011 for sine investeringer i atomvåpenindustrien. Men Nordea besinnet seg i siste liten. Etter vår avsløring og en rekke aksjoner rundt om i landet som gjorde at kundene begynte å bytte bank, besluttet Nordea å selge seg ut av alt som heter atomvåpenproduksjon. Beslutningen gjelder alle fond i hele konsernet og ikke bare fondene som tilbys i Norge. Gratulerer Nordea. Ingen skam å snu.

Nærmere begrunnelse for verstinglisten 2011:

1) Statoil og oljeminister Ole Borten Moe

Statoil og oljeminister Ole Borten Moe topper sammen verstinglisten 2011 for deres iherdige innsats for å slippe ut mest mulig ødeleggende klimagasser. Statoil har aktiv og full støtte i Norges Oljeminister, og begge har utmerket seg på en rekke felt i løpet av året:

-    Statoil satser ivrig på utvinning av de skitneste energiformene verden har å by på. Ved hjelp av sin drømmeminister Ola Borten Moe går selskapet i bresjen for utvinning av canadisk tjæresand. På et besøk i Canada gjorde ministeren det klart at han er ikke bare er en varm tilhenger av tjæresand, men også at han er motstander av EUs direktiv for drivstoffkvalitet. For dette direktivet fraråder bruk av drivstoff fra ukonvensjonell olje.
-    Statoil er også i ferd med å bli stor på et nytt satsningsområde, nemlig i den omstridte skifergassbransjen i USA, som er i ferd med å true drikkevannet i en rekke stater.
-     I mai 2011 varslet statsadvokaten i Maryland i USA at de ville ta initiativ til et søksmål mot skifergassprosjektet, etter at giftig borevæske rant ut i elven Towanda Creek etter at en skifergassbrønn eksploderte. Towanda er en sideelv til Sesquehanna, som er drikkevannskilde for seks millioner mennesker.
-    Statoil er også blitt innklaget for brudd på Markedsføringsloven av Framtiden i våre hender for sin animasjonsfilm rettet mot barn og nettreklamen «De nye, store oljefunnene vil glede mange. Ikke minst våre barnebarn». Reklamen sier ingenting om de store negative konsekvensene i form av økte fossile utslipp og påfølgende global oppvarming, og må betraktes som villedende reklame.
-    Og sist men ikke minst så er Statoil medlem av en amerikansk bransjeorganisasjon som lobbyer mot klimatiltak i USA.

Ola Borten Moe har på sin side i året som gikk ikke bare aktivt forsvart tjæresand, men kommet med en rekke andre gullkorn i sitt intense forsvar av Norge rett til å slippe ut stadig mer CO2:
-    Klimahensyn er ikke del av norsk olje- og gasspolitikk, slo Borten Moe fast overfor Dagens Næringsliv.
-    Det å la oljen ligge, er for Borten Moe utenkelig: ”Det er ikke mulig å se for seg at vi skal si nei til Aldous og Avaldsnes for å redusere CO2-utslippene. Det ville vært en ødsling av verdier i et omfang som norsk historie ikke tidligere har sett”.
-    Solidaritet har også en klar grense for Borten Moe. I samtale med flere journalister etter en SP-pressekonferanse i Stortinget kom ministeren med nok et godt sitat (ifølge ham selv): «Det er ikke aktuelt for meg å avlyse norsk verdiskapning i solidaritet med resten av verden».

Norge har i Borten Moe dermed ikke bare fått en olje- og energiminister, men en minister for mest mulig klimagassutslipp. Ole Borten Moe kvalifiserer dermed sammen med Statoil til å toppe listen over årets verstinger i 2011.

2) Intex Resources

Det norske mineralselskapet Intex Resources (tidligere Crew Minerals) har lidd fullt nederlag i det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv. Selskapet får beinhard kritikk for å ha brutt med flere retningslinjer for internasjonale selskaper som opererer i utlandet. Framtiden i våre hender innklaget Intex i 2009 til kontaktpunktet for dets planlagte nikkelprosjekt på den filippinske øya Mindoro, for brudd på konsultasjonsplikten med urfolk, for manglende informasjon om miljøkonsekvenser av prosjektet og for manglende åpenhet rundt transaksjoner.
Framtiden i våre hender har fulgt selskapet i 12 år, og har en rekke ganger dokumentert kritikkverdige forhold. Motstanden mot prosjektet er stor. Det har vært sultestreik mot Intex’ prosjekt med støtte fra kirken, politikere, urbefolkning og en lang rekke organisasjoner. Guvernørene på øya har nedlagt forbud mot all gruvevirksomhet i 25 år, men er blitt overkjørt av sentralmyndighetene. Nikkelprosjektet ligger i et område med vannskille og risikerer å forurense et enormt jordbruksområde.
Før jul konkluderte kontaktpunkt ledet av jussprofessor Hans Petter Graver at selskapet har brutt menneskerettighetene på grunn av manglende konsultasjoner med urfolk i området, og fordi selskapet ikke har fulgt informasjonskravene knyttet til de omfattende miljøkonsekvensene av nikkelutvinningen.

3) Hennes & Mauritz og KappAhl

H&M og KappAhl havner på verstinglisten 2011 for elendige forhold ved fabrikker i India som syr klær for dem og for manglende åpenhet om sine leverandører. Framtiden i våre hender publiserte nylig en undersøkelse som tar for seg arbeidsforholdene ved to indiske fabrikker i Gurgaon, som syr klær for blant annet Hennes & Mauritz og KappAhl. Arbeidsforholdene som kommer frem gjennom intervjuer med 28 arbeidere, står i skarp kontrast til de nordiske kleskjedenes egne etiske retningslinjer, og med indisk lov: Elendig lønn, overtidstvang og ikke mulighet til å fagorganisere seg.

Til tross for mange år med søkelys på bedrifters samfunnsansvar og økende bruk av etiske retningslinjer i klesbransjen, er det med andre ord en nedslående hverdag som fremkommer i undersøkelsen. Det er svært tidkrevende å finne frem til hvilke fabrikker som produserer for de ulike klesmerkene, samtidig som det viser seg i praksis at uten uavhengige undersøkelser som dette, risikerer etikkarbeidet å stagnere.

H&M og KappAhl kommer derfor på listen over verstingeselskap også fordi de ikke vil offentliggjøre listen over hvilke fabrikker som produserer deres varer.


4) Finansdepartementet

Finansdepartementet har fortjent en plass på årets verstingliste for ikke å ha fulgt Etikkrådets anbefaling om uttrekk fra det kinesiske oljeselskapet PetroChina. Etikkrådets vurdering er at det er stor fare for grove menneskerettighetsbrudd fra burmesiske myndigheter i forbindelse med byggingen av nye rørledninger fra oljefeltene, og at selskapene som står ansvarlig for byggingen risikerer å medvirke til disse bruddene.

Etikkrådet legger frem tung dokumentasjon for at datterselskapet PetroChina og morselskapet CNPC i virkeligheten er ett og samme selskap. Selskapene har en stor grad av person- og organisasjonsmessig sammenfall, 15 av 19 avdelinger i PetroChina ledes av samme person i begge selskapene. PetroChina fremstår som den egentlige hovedaktøren i konsernet. Det er her de største inntektene skapes – hele 80 prosent. Resten av CNPC forsyner PetroChina med produkter og tjenester. 
Til tross for at Etikkrådet har grundig dokumentert den nære forbindelsen mellom CNPC og PetroChina, insisterer finansdepartementet på de kinesiske selskapenes formelle beskrivelse av seg selv som to uavhengige selskaper.
Finansdepartementet går ikke inn i argumenter og fakta som Etikkrådet legger frem og som ville kunne forstyrre konklusjonen. Istedenfor velger departementet å tolke eierstrukturen i konsernet helt formelt, nøyaktig slik de kinesiske selskapene selv ønsker at omverdenen skal se dem.
Mistanken er at Finansdepartementets beslutning gjenspeiler regjeringens ønske om ikke å få nok en sak som kan forkludre forholdet til Kina, etter fjorårets fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. – Feigt, skrev Aftenposten på lederplass, noe vi slutter oss til. 

5) Mills

Mills havner i år på verstinglisten fordi selskapet er Norges største importør av palmeolje og for selskapets manglende åpenhet. Selskapet kan ikke si hvor palmeoljen kommer fra, men velger å stole på sin svenske importør.
Norsk matvareindustri har skrytt hemningsløst av at palmeoljen som brukes i hundrevis av produkter er produsert bærekraftig. Samtidig nekter de alt innsyn i hvilke plantasjer de omstridte plantasjene kommer fra. Framtiden i våre hender har besøkt Indonesias regnskoger og sett nærmere på den dystre virkeligheten bak matvarene på våre tallerkener. For palmeoljeplantasjene er en av hovedårsakene til avskogingen i Sørøst-Asia. Plantasjene ødelegger i tillegg livsgrunnlaget til både urfolk og orangutangen. Når Mills nå har havnet på verstinglisten 2011 er det av to årsaker:
•    Selskapet er den største importøren av palmeolje til Norge
•    Selskapets pålegger ikke sin svenske importør å gi opplysninger om hvor palmeoljen kommer fra (Framtiden i våre hender har vist at bak mesteparten av leveransene til Norge står den svenske importøren AAK, som avviser å utlevere navnet på 486 av sine 487 leverandører).

Nærmere om kåringen:

Kåringen gjøres på bakgrunn av hendelser i året som gikk, og er basert på avsløringer og rapporter fra Framtiden i våre henders Etikk- og næringslivsavdeling, vår øvrige rapport- og kampanjevirksomhet, samt diverse andre kilder. Når tidligere verstinger ikke er med på listen, betyr det ikke nødvendigvis at de har forbedret seg, men enten at saken ikke har beveget seg vesentlig i året som gikk eller at det er nye hendelser som fortjener oppmerksomhet.


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!