Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Intex vil selge til kinesisk selskap

Intex Resources, som nylig fikk kraftig refs for brudd på menneskerettighetene, har signert en intensjonsavtale med kinesiske MCC8 group om salg av 90 prosent av nikkelprosjektet på Mindoro.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Intex Resources, som nylig fikk kraftig refs for brudd på menneskerettighetene, har signert en intensjonsavtale med kinesiske MCC8 group om salg av 90 prosent av nikkelprosjektet på Mindoro.

Framtiden i våre hender klaget i januar 2009 Intex Resources inn for brudd på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Den 30. november 2011 kom konklusjonen fra kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, og den slår fast at Intex har brutt menneskerettighetene ved ikke å følge reglene for konsultasjoner med urfolk berørt av gruvedriften. Intex ble også kritisert for å ha gitt mangelfull informasjon om miljøkonsekvensene av prosjektet.

DSC00021Folk fra Mindoro gikk til sultestreik da Intex fikk utsted en miljøtillatelse som er nødvendig for å sette i gang utvinning. Denne ble trukket tilbake på ubestemt tid.
Litt over en måned etter denne kraftige kritikken melder selskapet at det har en intensjonsavtale med kinesiske MCC8. Avtalen innebærer at det kinesiske selskapet vil bli en majoritetseier med 90 prosent av aksjene og få prosjektstyringen over nikkelprosjektet på Filippinene. Både eierskap og kontroll vil dermed gå over til det kinesiske selskapet.

Ifølge børsmeldingen til Intex Resources skal MCC8 danne et konsortium (en sammenslutning) for å gjennomføre prosjektfinansiering, ingeniørvirksomhet knyttet til anlegg og bygging, de skal finne en prosjektoperatør og fullføre en endelig mulighetsstudie for å kunne gjennomføre en trinnvis prosjektutbygging. 

Som del av avtalen vil MCC8 og deres strategiske partnere få førsteretten på en opsjon om kjøp av 90prosent av Mindoro nikkel for 296 millioner dollar. Intex beholder 10prosent av prosjektet og skal også få retten til å kjøpe tilbake 10 prosent av prosjektet til 60 millioner dollar når prosjektet er fullført.

Intex er fortsatt under granskning på Filippinene. I kjølvannet av at Miljø- og naturressursdepartementet utstedte en miljøtillatelse til selskapet i 2009, sultestreiket folk fra Mindoro i hovedstaden Manila. Som en konsekvens av sultestreiken og den brede støtten den fikk, ble det nedsatt en nasjonal granskningsgruppe. Miljøtillatelsen som er nødvendig for å sette i gang utvinning, ble trukket tilbake på ubestemt tid. Granskningsgruppen skal levere sin konklusjon til Miljø- og ressursdepartementet om kort tid.

Lederen av kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv Hans Petter Graver, uttalte til Dagens Næringsliv at «Intex har laget miljøkartlegginger som er veldig omfattende, men skiller ikke på noen god måte mellom det som er skadelige miljøkonsekvenser og vesentlige for miljøet og det som ikke er så vesentlig.»

Aksjene til Intex Resources ASA steg i løpet av 5. januar med over 70 prosent på børsen.

Børsmeldingen fra Intex publisert 5. januar kan du lese her.
En oppsummering fra OECDs kontaktpunkt finner du her. Hele uttalelsen kan lastes ned her.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!