Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kongen – Stoltenberg 1-0

I sin nyttårstale rørte kong Harald ved miljøkrisens kjerne. Han sa: «Mye kan virke motstridende også i vår egen tid. Utvikling og vekst bringer millioner ut av fattigdom. På den andre siden tyder stadig mer på at vår jord ikke tåler en videre utvikling lik den som har skapt vår egen velstand.» Dette er kloke ord.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I sin nyttårstale rørte kong Harald ved miljøkrisens kjerne. Han sa: «Mye kan virke motstridende også i vår egen tid. Utvikling og vekst bringer millioner ut av fattigdom. På den andre siden tyder stadig mer på at vår jord ikke tåler en videre utvikling lik den som har skapt vår egen velstand.» Dette er kloke ord.KongHarald150Kongen har skjønt det. (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff)For snart ett år siden sa FNs generalsekretær Ban-Ki-Moon under Verdens økonomiske forum i Sveits: «For most of the past century, economic growth was fueled by what seemed to be a certain truth: the abundance of natural resources. We mined our way to growth. We burned our way to prosperity. We believed in consumption without consequences. These days are gone… Over time, that model is a recipe for national disaster. It is a global suicide pact». 

I romjula sa EUs miljøkommisær Janez Potočnik til The Guardian: «If our current living standards are to be maintained, and the aspirations of developing countries satisfied, then the global economy will need to be changed drastically». Han advarer: «The overuse and waste of valuable natural resources is threatening to produce a fresh economic crisis».

Potočniks advarsel burde i enda større grad rettes mot Norge. En rapport fra Det europeiske miljøbyrået viser at Norge forbruker mer enn dobbelt så mye som EU-snittet.

Men det er bortimot utenkelig at sosialøkonomen Stoltenberg i dag vil advare, eller si noe som likner en kritikk av velstandsveksten. Heller ikke i årets nyttårstale var han i nærheten. Han ser ikke den globale oppvarmingen og andre miljøkriser i sammenheng med vår utviklingsmodell. For ham er ikke en ytterligere forbruksvekst i allerede overklasserike land som Norge et problem.

Kongen, kommisæren og generalsekretæren er mer preget av realisme enn statsministeren, mener jeg.

Hva mener du? Er det grenser for hvor mye vekst vi tåler, eller ikke?