Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Stoltenbergs skylapper

Statsminister Jens Stoltenberg ser ikke noe problem i at det private forbruket fortsetter å øke i Norge. Han mener vi har brutt sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimagassutslipp.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Statsminister Jens Stoltenberg ser ikke noe problem i at det private forbruket fortsetter å øke i Norge. Han mener vi har brutt sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimagassutslipp.


– Utslippene har vært forholdsvis uendret siden 1990, men allikevel har veksten vært sterk, fortalte han pressen på sitt eget julebord.

Regjeringssjefen overser dermed:

  • at Norge skyver utslipp over på andre land. Svært mange av varene vi forbruker er importert fra land som Kina. Utslipp fra produksjonen tas ikke med i det norske CO2-regnskapet. Vår ”outsourcing” av utslipp til u-land har økt kraftig.
  • at utslippene fra nordmenns flyreiser til og fra utlandet øker formidabelt glemmer han fordi internasjonal luftfart ikke regnes med i det nasjonale utslippsregnskapet.
  • at det langt fra er tilstrekkelig at utslippene blir ”forholdsvis uendret”, de må raskt kraftig ned, ned mot null.
  • at det er flere alvorlige miljøproblemer enn oppvarmingen. Det største av dem er forringelsen av jordas natur, tapet av dyr og planter. Det skjer også her i landet. ”Mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne for alltid i Norge”, står det i regjeringens egen ”Miljøstatus i Norge”. Forbruket av arealer er den viktigste årsaken.
  • at forskjellene i verden bør utjevnes. Samtidig som klimagassutslippene skal ned, må et par milliarder mennesker få lov til å forbruke mer enn i dag.
Forskerne Glen Peters ved CICERO og Edgar Hertwich ved NTNU  konkluderer i sin prisbelønte utredning, Carbon Footprint of Nations, med at en dobling av forbruket fører til 81 prosent økning i utslipp av CO2.

På julebordet fortalte Stoltenberg også at han bekjenner seg til økonomen John M. Keynes. Det er på tide at statsministeren vår oppdager sin læremesters kanskje viktigste innsikt: Under den store depresjonen på 1930-tallet spådde Keynes at vi mennesker ville bli mer opptatt av ikke-økonomiske sysler når forbruket ble mer enn fire ganger så høyt som det var den gang. I dag er forbruket vårt omkring fem ganger så høyt som i 1930.

Jeg undres derfor hvilke skylapper vår statsminister går rundt med når han ikke ser problemet med en endeløs forbruksvekst i dagens Norge?