Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fortsatt milliarder i fosfathandel fra Vest-Sahara

Oljefondet er fortsatt inne med 2,17 milliarder kroner i fem selskaper som har vært med på å kjøpe store fosfatmengder fra okkuperte Vest-Sahara. Den største gjenstående investeringen er på 1,5 milliard i det australske selskapet Wesfarmers. Men kritikken er i ferd med å få følger.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet er fortsatt inne med 2,17 milliarder kroner i fem selskaper som har vært med på å kjøpe store fosfatmengder fra okkuperte Vest-Sahara. Den største gjenstående investeringen er på 1,5 milliard i det australske selskapet Wesfarmers. Men kritikken er i ferd med å få følger.

Fosfatstein_330Bilde av fosfatsten.

For to år siden avslørte Framtiden i våre hender at Oljefondet var massivt inne i den marokkanske utnyttelsen av den viktige naturressursen, fosfatstein, i okkuperte Vest-Sahara. I går 6. desember ble det kjent at Oljefondet har kastet ut to av selskapene, gjødselgiganten Potash Corp og kjemigiganten FMC Corp. Begrunnelsen er at selskapenes oppkjøp av fosfat understøtter Marokkos illegitime tilstedeværelse i Vest-Sahara, og at lokalbefolkningen ikke tilgodesees (les Etikkrådets 17 sider lange begrunnelse her).

Fem av de opprinnelige åtte selskapene som Framtiden i våre hender avslørte for to år siden, er igjen i Oljefondet. Det dreier seg om:
    • Innophos (Mexico), eid av amerikanske Innophos Holdings – 22 millioner i aksjer
    • Mosaic Co. (USA) – 287.7 millioner kroner i aksjoner og 30,3 millioner i obligasjoner
    • Tata Chemicals (India) – 105,9 millioner i aksjer
    •  Wesfarmers (Australia) – 1.545,9 millioner i aksjer
    • Incitec Pivot (Australia) – 146,3 millioner i aksjer og 34,1 millioner i obligasjoner
(De som er ute er Potash Corp og det spanske selskapet FMC Foret og venezuelanske Tripoliven som begge eies av FMC Corp).

Til sammen har Oljefondet dermed fortsatt investeringer på rundt 2,17 milliarder kroner i aksjer og obligasjoner i fem selskaper som for to år siden var involvert i fosfatoppkjøp fra okkuperte Vest-Sahara. Men flere ting er i ferd med å skje i etterkant av søkelyset som er blitt satt på fosfatimporten fra Vest-Sahara.

Wasfarmers vurdert
Etikkrådet har eksplisitt vurdert det australske selskapet Wesfarmers Ltd. som også importerer fosfat fra Vest-Sahara. Selskapet skal ha forpliktet seg til å gjøre de nødvendige tekniske endringer i sin produksjonsprosess slik at behovet for å kjøpe fosfat fra Vest-Sahara bortfaller. Kilden til denne opplysningen er blant annet selskapets Sustainabililty-rapport for 2009. Så vidt Etikkrådet forstår, er Wesfarmers beslutning et resultat av samtaler mellom selskapet, enkelte av selskapets investorer og interesseorganisasjoner, og rådet viser til det etiske analysebyrået GES Investment Service.

- Denne tilrådningen om utelukkelse av selskaper omfatter derfor ikke Wesfarmers Ltd., skriver Etikkrådet.

Kommunal landspensjonskasse (KLP) har gått lenger enn Oljefondet, og har lenge hatt på sin svarteliste ikke bare Potash og FMC Corp, men også de australske selskapene Wesfarmers og Incitec. Gjennom samarbeid med GES Investment Service er KLP blant investorene som driver aktivt press overfor Wesfarmers.

KLP har imidlertid valgt å opprettholde eksklusjonen av Wesfarmers. Utelukkelsen opprettholdes i KLPs ferske rapport om ansvarlige investeringer fra begynnelsen av desember 2011.

- Vi har fire kriterier som må innfris før vi trekker et svartelistet selskap inn i varmen igjen, forteller Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP til Framtiden i våre hender.

- Før det første må hendelsen, i dette tilfellet kjøp av fosfat fra Vest-Sahara, opphøre; Selskapet må ha tatt ansvar og ryddet opp. I tillegg må selskapet ha på plass systemer og prosedyrer for å forhindre at lignende hendelser kan skje i fremtiden. Til slutt må de foregående punktene bekreftes av andre enn selskapet selv, sier Bergan.

Hun understreker at Wesfarmers har tatt positive skritt i riktig retning, og at selskapet bygger nye produksjonsanlegg som gjør at de kan bruke en annen type fosfat enn den fra Vest-Sahara.

Mosaic ute
Ifølge Western Sahara Resources Watch har det Floridabaserte gjødselselskapet Mosaic i august 2010 skrevet til dem og sagt at de har sluttet å importere fosfat fra Vest-Sahara. Siden 2001 hadde WSRW funnet 15 skipslaster fra Vest-Sahara til Mosaic, men denne handelen har ifølge selskapet helt stoppet opp.

Etter det Framtiden i våre hender kjenner til skal det også være usikkert om det indiske Tata fortsetter å importere fosfat fra Vest-Sahara.

Dersom dette stemmer er det selskapene Wesfarmers, Incitec Pivot og Innophos som fortsatt driver med import av Vest-Saharafosfat igjen i Oljefondets portefølje. Og av disse mener både Etikkrådet og KLP at Wesfarmers arbeider seriøst for å gjøre seg uavhengig av det spesielle fosfatet fra Vest-Sahara.

Men hvor lang tid det vil ta før Wesfarmers avslutter bruken av dette fosfatet, er uvisst. I mellomtiden fortsetter selskapet importen fra Vest-Sahara.

Snudd
I Etikkrådets tilrådning fremkommer det at Etikkrådet henvendte seg til Norges Bank i oktober 2009 med spørsmål om hvordan selskapene involvert i fosfathandelen er håndtert i eierskapsutøvelsen. Norges Bank (ved NBIM) klargjorde at fosfathandel ikke har vært tema for fondets eierskapsutøvelse, og at det ikke har noe pågående engasjement rettet mot disse selskapene.

Norges Bank har med andre ord ikke deltatt i investorpresset for å endre praksisen til selskapene som kjøper opp okkuperte Vest-Saharas ressurser fra Marokko.

Etikkrådet skal allerede ha arbeidet med saken rett etter at Framtiden i våre hender avslørte Oljefondets investeringer i selskap som kjøper fosfat fra Vest-Sahara i oktober 2009. I en kronikk i Aftenposten fra oktober 2009 skriver Etikkrådets Gro Nystuen og Ola Mestad følgende:

– Etikkrådet har vurdert virksomheten til selskaper som kjøper fosfat, inklusive fosfat som er utvunnet i Vest-Sahara. Disse selskapene har ikke selv virksomhet i Vest-Sahara, men kjøper fosfat som sannsynligvis stammer derfra. Rådets vurdering har foreløpig vært at dette ikke utgjør grunnlag for å tilrå uttrekk fra fondet.

Det mente Etikkrådet i midten av oktober 2009. To år senere har Etikkrådet funnet ut at Potash og FMC Corp medvirker til eller er ansvarlig for grove brudd på grunnleggende etiske normer for sine langsiktige avtaler om kjøp av Vest-Sahara fosfat.

Framtiden i våre hender kommer til å følge nøye med på hva som skjer gjødselselskaper i Oljefondets portefølje som eventuelt fortsatt kjøper fosfat fra Vest-Sahara.


Oppdatert 8.12.2011

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!