Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet sier nei til Vest-Sahara plyndring

For to år siden avslørte Framtiden i våre hender at Oljefondet ble steinrik på plyndring av Vest-Sahara. I dag ble det kjent at Oljefondet er trukket ut av to selskaper som står bak fosfatoppkjøpene fra det okkuperte landet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
For to år siden avslørte Framtiden i våre hender at Oljefondet ble steinrik på plyndring av Vest-Sahara. I dag ble det kjent at Oljefondet er trukket ut av to selskaper som står bak fosfatoppkjøpene fra det okkuperte landet.

FosfatgruveFoto av en åpen gruve for fosfatutvinning i Vest-Sahara. Legg merke til gravemaskinen nederst i bildet.


arild180250Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er glad for Finansdepartementets beslutning.Finansdepartementet har utelukket selskapene FMC Corporation og Potash Corporation of Saskatchewan fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers. Uttrekket begrunnes i de etiske retningslinjenes kriterium om særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer. Årsaken er selskapenes kjøp av fosfat fra ikke-selvstyrte områder i Vest-Sahara.

– Det er svært positivt at Finansdepartementet nå tar situasjonen i Vest Sahara på alvor og selger seg ut av selskaper som bidrar til ressursplyndring av et okkupert land, sier Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender.

Men han påpeker at enda flere selskap enn disse to er med på plyndringen av Vest-Saharas ressurser.

– Vi forventer derfor flere uttrekk i tiden som kommer, sier Hermstad.

I perioden 1975-1979 okkuperte Marokko størstedelen av Vest-Sahara. Okkupsjonen ble sterkt fordømt av FN og er ikke blitt anerkjent internasjonalt. I ettertid har marokkanske myndigheter tjent milliarder av kroner i Vest-Sahara, blant annet på den kontroversielle fosfateksporten.

Plyndring avslørt
Framtiden i våre hender avslørte at i oktober 2009 at Oljefondet var massivt inne i plyndringen av kostbare naturressurser i okkuperte Vest-Sahara. Saken ble slått stort opp i blant annet Aftenposten.

Beregninger Framtiden i våre hender gjorde den gang, viste at åtte internasjonale gjødselbedrifter som Oljefondet er deleier i, importerer hele to tredeler av all fosfat som marokkanske myndigheter eksporterer fra de okkuperte områdene gjennom sitt heleide stats-fosfatselskap. Verdien på fosfatsteinen som disse selskapene kjøper inn, må etter Framtiden i våre henders anslag den gang ha kommet opp i minst 4,5 milliarder kroner. Disse inntektene tilfaller mer eller mindre direkte den marokkanske stat.

Framtiden i våre hender viste for to år siden at flere av selskapene hadde langsiktige avtaler med det marokkanske statseide selskapet Office Cherifien des Phosphates (OCP) om levering av fosfat nettopp fra Vest-Sahara.

rsz_sigbjSigbjørn Johnsen og Finansdepartementet besluttet å eksludere Vest-Sahara-selskapenePotash og FMC kjøper fosfat fra det marokkanske selskapet OCP som utvinner fosfat i Vest-Sahara, et ikke-selvstyrt område uten anerkjent administrator, skriver Etikkrådet. Det påpeker at FNs juridiske rådgiver i 2002 ga en rettslig betenkning om lovligheten av mineralressursutvinning i ikke-selvstyrte områder generelt og en vurdering av dette når det gjelder situasjonen i Vest-Sahara spesielt.

Denne betenkningen legger til grunn at mineralressursutvinning i ikke-selvstyrte områder kun er akseptabelt dersom det kommer områdets lokalbefolkning til gode. Etikkrådet vurderer det slik at lokalbefolkningens interesser ikke tilgodeses av OCPs virksomhet og at det er denne uakseptable situasjonen som utgjør kjernen i det etiske normbruddet i den aktuelle saken.

Etikkrådet skriver videre at det ikke er gitt at ethvert selskap som kjøper fosfat fra Vest-Sahara også må sies å opptre grovt uetisk. For å vurdere dette har Etikkrådet sett på flere forhold, herunder selskapenes kunnskap om og spesifisering av fosfatets opprinnelse, fosfatets utbyttbarhet og selskapenes kontraktsmessige forbindelse med OCP. Finansdepartementet legger i sin beslutning om å følge Etikkrådets tilråding særlig vekt på at selskapene kjenner fosfatets opprinnelse, spesifiserer at de ønsker fosfat fra den aktuelle gruven i Vest-Sahara, og at det virker sannsynlig at selskapene i overskuelig framtid vil fortsette å handle akkurat dette fosfatet.

For to år siden rettet Framtiden i våre hender sterkt kritikk mot Oljefondet for at investeringene blir gjort til tross for at Oljefondets etikkråd allerede i 2005 foretok en vurdering av Vest-Sahara-plyndringen. Marokko hadde da startet oljeleting i farvannet utenfor Vest-Sahara, og hyret inn det amerikanske energiselskapet Kerr-McGee til å gjøre jobben. Ifølge Finansdepartementet var oljeselskapets leting i Vest-Sahara et ”svært grovt brudd på grunnleggende etiske normer”, siden det var med på å undergrave FNs fredsprosess og støtte opp under Marokkos suverenitetskrav. Finansdepartementet fant at det var svært uetisk å investere i et selskap som bidro til framtidig oljeutvinning i landet. KerrMcGee skulle bli det første selskapet som ble kastet ut av Oljefondets portefølje etter at Stortinget vedtok etiske retningslinjer for oljeformuen. KerrMcGee har i mellomtiden avsluttet sine oppdrag i Vest-Sahara og er blitt tatt inn igjen i Oljefondets portefølje.

Nå har Etikkrådet sett at den samme argumentasjonen som gjaldt for KerrMcGee i 2005, må anvendes på fosfathandelen fra Vest-Sahara.

Oljefondets hadde før nedsalget investert i FMC Corps aksjer rundt 300 millioner kroner. I Potash sto det ikke mindre enn 1,5 milliarder kroner.

To andre beslutninger
Finansdepartementet har også bestemt å ikke følge Etikkrådets anbefalning om å trekke investeringene ut av det franske selskapet Alstom S.A. Istedenfor settes selskapet til observasjon fordi det risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland skal overvåke Alstom i fire år.

I tillegg har Finansdepartementet oppsiktsvekkende besluttet å ikke følge Etikkrådets tilrådning om å utelukke selskapet PetroChina fra Statens pensjonsfond utland sitt investeringsunivers på grunn av selskapets befatning med oljevirksomhet i Burma. Etikkrådets vurdering er at det er stor fare for menneskerettighetsbrudd fra burmesiske myndigheter i forbindelse med byggingen av rørledningene, og at selskapene som står ansvarlig for byggingen risikerer å medvirke til disse bruddene.

Etikkrådet legger til grunn at datterselskapet PetroChina og morselskapet CNPC i denne sammenheng kan betraktes som én enhet. Dette begrunnes med at selskapene har en stor grad av person- og organisasjonsmessig sammenfall, og at selskapene også økonomisk er tett sammenknyttet. Etikkrådet mener derfor at PetroChina er ansvarlig for et normbrudd begått av morselskapet CNPC. Det er denne vurderingen som Finansdepartementet ikke er enig i.

Finansdepartementets pressemeldinger kan leses her.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!