Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny landbruksmelding i gamle spor

Regjeringen fastholder i den nye landbruksmeldingen målet om 15 prosent økologisk produksjon og omsetning, men vil øke kjøttproduksjonen. Meldingen inneholder påfallende lite nytt og få forpliktende tiltak og konkrete virkemidler.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen fastholder i den nye landbruksmeldingen målet om 15 prosent økologisk produksjon og omsetning, men vil øke kjøttproduksjonen. Meldingen inneholder påfallende lite nytt og få forpliktende tiltak og konkrete virkemidler.
Pesticider500_landbrukNorsk landbruk påvirker det biologiske mangfoldet i negativ retning og bidrar med enorme mengder klimagassutslipp. (Foto: Flickr)

Det er bra at regjeringen opprettholder målsettingen om 15 prosent økologisk landbruk og matproduksjon innen 2020, og at 15 prosent av det norske forbruket skal være økologisk. Dette er viktig for å fremme miljøvennlig matproduksjon og artsmangfold.

Men meldingen mangler nye tiltak for at øko-målsettingen skal bli gjennomført i praksis. Den burde hatt et krav om at det offentlige selv skal kjøpe inn 15 prosent økologisk mat.

Men det er bekymringsfullt at regjeringen forutsetter at det høye kjøttkonsumet her i landet skal fortsette, og  legger opp til økt matproduksjon med vekt på kjøtt og animalske produkter. Framtiden i våre hender mener landbruket må ta sin del av ansvaret for å redusere forurensning og klimagassutslipp. Kjøtt fører til 15 ganger så høye klimagassutslipp som vegetabilske matvarer, og 40 prosent av fôret som benyttes i norsk kjøttproduksjon er importert soya fra Brasil. Soyadyrking er hovedårsaken til nedhogging av regnskogen i Amazonas.

Produksjon av kjøtt står alene for nesten 20 prosent av verdens klimagassutslipp, og vi er blant verdens største kjøttforbrukere. Allerede i dag brukes 80 prosent av jordbruksarealet til produksjon av fôr, og 9 av 10 subsidiekroner går til kjøttproduksjon og animalske produkter. Landbruksministeren er enig i at norsk jordbrukspolitikk påvirker prisene på matvarer, men han er ikke villig til å endre jordbrukssubsidiene i retning mer til grønnsaksprodusentene.

Redusert kjøttforbruk er et enkelt klimatiltak og det monner.
Men dette er vanskelig å få gjennomført, så lenge regjeringen subsidierer kjøttproduksjonen kraftig for å holde kjøttprisene på et kunstig lavt nivå. En ny prisstatistikk fra Organisasjonen for mat og landbruk i FN (FAO) viser at forbrukerprisene på mat har økt betydelig mindre i Norge enn i de fleste andre land i verden de siste ti årene..

Den nesten ensidige satsingen på produksjon av dyrefôr har ført til at det meste av sortsmangfoldet er tapt de siste 100 årene i følge en ny rapport fra Fritjof Nansens institutt. Videre ble hvert tredje gårdsbruk lagt ned mellom 1999 og 2010, og de som er igjen blir stadig større, driver mer industrielt med flere innsatsfaktorer og økt import av kraftfôr. Det ligger ikke noe i denne meldingen som tilsier at dagens utvikling vil endres.

Om lag 90 prosent av klimagassutslippene fra det norske jordbruket kommer fra kjøtt- og melkeproduksjonen i form av metan fra dyras mager og lystgass fra gjødselen.
Landbruks- og matdepartementet vil vurdere behov for endrede juridiske og økonomiske virkemidler for fortsatt å redusere jordbrukets miljøbelastning ved gjødsling. Men meldingen sier lite om hvordan målet skal oppnås.

Regjeringen vil foreta en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen
og vil komme tilbake til Stortinget om saken. Framtiden i våre hender mener det er svakt at ikke landbruksmeldinga inneholder en plan for avvikling av næringen.

Se våre temasider om mat
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!