Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kvinner mest utsatt for klimaendringer

Visste du at klimaendringene påvirker kvinner i større grad enn menn? Derfor er det viktig at  fond som finansierer klimatiltak tar hensyn til forskjellene mellom kjønnene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Visste du at klimaendringene påvirker kvinner i større grad enn menn? Derfor er det viktig at  fond som finansierer klimatiltak tar hensyn til forskjellene mellom kjønnene.

riskvinnerKvinner rammes hardere av klimaendringer enn menn. (Foto: Jitendra Raj Bajracharya)
De fleste klimatiltakene som eksisterer i dag gjør ikke det, i noen tilfeller forverrer de faktisk situasjonen for kvinner, viser rapporten «Governing Climate Funds, what will work for women?». I rapporten fremkommer det at når naturkatastrofer inntreffer har kvinner:

  • For dårlig tilgang til informasjon fra varslingssystemer.
  • Dårligere finansiell sikkerhet enn menn.
  • Dårligere tilgang på nødhjelp enn menn.
  • Begrenset tilgang på egnede fasiliteter, som trygge tilfluktsteder og gode nok sanitetsforhold.
  • Begrenset tilgang til fond som dekker tap i forbindelse med naturkatastrofer.

I tillegg legger sosiale forventninger til hva som er “passende oppførsel” begrensninger på kvinners bevegelsesfrihet. Dette øker sårbarheten for negative effekter av klimaendringer og naturkatastrofer.
Jevnt over har kvinner dårligere tilgang på teknologi som kan gjøre tilpasningsarbeid enklere, og til teknologi som bidrar til utslippsreduksjoner.

– Denne rapporten fra blant annet Oxfam viser hvor viktig det er at norske klimapolitikere jobber for å få et kjønnsperspektiv inn i alle klimafond, sier klimarådgiver i Framtiden i våre hender Gunnell Sandanger.

Hvordan kan finansieringsfondene bli bedre?

Under klimaforhandlingene i København i 2009 ble det enighet om å bevilge 100 milliarder dollar til langsiktig finansiering av utslippsreduksjoner og tilpasning, og 30 milliarder dollar til såkalt fast-start finansiering. Disse pengene skal kanaliseres gjennom ulike fond, blant annet Tilpasningsfondet. Dette er det fondet som kommer dårligst ut når det gjelder likestilling, ifølge rapporten.

– Norge må være en pådriver for at det eksisterende Tilpasningsfondet (Adaptation Fund), og Det grønne fondet, som forhåpentligvis etableres på det kommende klimatoppmøtet i Durban, bidrar til å styrke kvinner, sier Sandanger.

Hun legger til at norske myndigheter har kommet med gode innspill til likestilling i forhandlingene. Det grønne fondet har en viktig setning i sitt kapittel om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn; fondet må være gender sensitive.

– Denne formuleringen kan det bli kamp om under forhandlingene, og den norske forhandlingsdelegasjonen kommer til å spille en avgjørende rolle for at det skal bli stående, sier Sandanger.

For å lykkes med en finansiering som kommer kvinner til gode mener vi at norske myndigheter må jobbe for at følgende prinsipper og metoder ligger til grunn for arbeidet i og finansieringen fra fondet:

  • Anvendelsen av et kjønnsperspektiv på alle aktiviteter.
  • Datagrunnlaget for prosjekter må inneholde statistikk som er brutt ned på kjønn.
  • Kvinner skal involveres i designen og gjennomføringen av prosjekter.
  • Likestilling må være en del av et systematisk arbeid i fondene, og gjenspeiles på styre- og ansattnivå.
  • Det må på plass et system for opplæring om likestillingsarbeid i fondet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!