Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aksjon mot Statoils tjæresand

Verdens land møtes i Durban 28. november til klimatoppmøte. Samme dag krever en samlet norsk samfunnsbevegelse at Statoil trekker seg ut av den klimaskadelige utvinningen av olje fra tjæresand i Canada.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Verdens land møtes i Durban 28. november til klimatoppmøte. Samme dag krever en samlet norsk samfunnsbevegelse at Statoil trekker seg ut av den klimaskadelige utvinningen av olje fra tjæresand i Canada.


tjaresandaksjon_63997De vil bli aksjoner både i Oslo, Bergen Trondheim og Stavanger denne dagen, og i Oslo vil det bli overlevert et opprop. Du kan lese mer om aksjonene og oppropet her.

Framtiden i våre hender og Besteforeldreaksjonen er noen av de mange som er med på oppropet.

I årets klimaforhandlinger i Durban skal verdens ledere igjen drøfte en ny global klimaavtale, og hvordan man unngår mer enn 2 graders global oppvarming. Et viktig tiltak for klodens klima er å la ukonvensjonelle oljeressurser forbli i bakken.  

Statoils investeringer i ukonvensjonelle energikilder som tjæresand er verken forenlig med en ambisiøs norsk eller internasjonal klimapolitikk. Statoil må bli en del av klimaløsningen, ikke problemet.  

Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil og har ansvar for selskapets fortsatte deltakelse i tjæresandindustrien, en industri som aldri vil bli bærekraftig. Utvinningen er skadelig for både klimaet, naturressursene, dyrelivet og lokalbefolkningen. Urfolkssamfunn rammes særskilt.  

Både Statoils og Norges omdømme står på spill. Som aktør i tjæresandindustrien opptrer Norge med en utålelig dobbeltmoral både i klimapolitikken og som foregangsland for urfolks rettigheter.  Vi krever at Stortinget, regjeringen og statsministeren gjør det som er nødvendig for å trekke Statoil og Norge ut av tjæresand nå.

Oppropet som leveres regjeringen mandag, er signert av: Attac, AUF, Bellona, Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, Concerned Scientists Norway, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Ungdom, Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkepartis Ungdom, Mellomkirkelig Råd, Miljøpartiet De Grønne, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk klimanettverk, Rødt, Rød Ungdom, Samisk kirkeråd, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Spire, Unge Venstre, Utviklingsfondet, Unio, Venstre og WWF.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!