Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mer øko-mat i offentlige kantiner

Offentlige virksomheter skal øke innkjøpene av økologiske matvarer framover. Dette kan regnes som et miljøkrav, ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Offentlige virksomheter skal øke innkjøpene av økologiske matvarer framover. Dette kan regnes som et miljøkrav, ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Til neste år vil det også foreligge en egen veiledningspakke for innkjøp og bruk av økologisk mat i offentlige virksomheter.

 Debiomerket500_mat Økologisk mat kan regnes som et miljøkravi følge Difi. Slike krav er allerede godt etablert i konkurranser om offentlige kontrakter, og innkjøperne har dermed god anledning til å kreve økologiske matvarer.(Foto: Im Thomas, Flickr)

- Det er fullt mulig å kreve økologisk mat og samtidig overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser, konstaterer Direktoratet for forvaltning og IKT i en egen pressemelding.

Da Framtiden i våre hender tidligere i år gikk gjennom årsakene til at økomatsalget går så tregt i Norge, var en av hovedkonklusjonene at det offentlige må gå foran. Derfor er dette veldig gledelig.

Forsvaret går foran
Forsvaret har en målsetting om 15 prosent økologisk i 2012. Tine og Forsvaret har nylig inngått en avtale om levering av økologisk lettmelk. Når all melk i Forsvaret etter hvert blir økologisk, betyr dette 650 000 liter økologisk melk per år. Difi har fått prosjektstøtte fra Statens Landbruks Forvaltning (SLF) for arbeidet med å legge til rette for økt offentlig etterspørsel etter økologisk mat. Konkurranser og miljøledelse skal gi et vesentlig bidrag til regjeringens mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, og at det offentlige skal gå foran som ansvarlig forbruker.

Les mer om prosjektet Økologisk mat i offentlige anskaffelser, og et nylig avholdt seminar for innkjøpere og kjøkkenledelse i offentlige virksomheter.

- Det er veldig bra at det nå gjøres noe med den manglende satsingen i offentlig sektor, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad. Slike innkjøp kan bidra til økt etterspørsel ved at grossister og foredlingsledd blir interessert i å utvide tilbudet.

Danmark leder
Til sammenligning ble det i Danmark nettopp vedtatt et mål om 60 prosent økologi i alle offentlige kjøkkener. Den nye danske regjeringen bevilger 456 millioner kroner over to år for å få fart på satsingen på økologisk landbruk. - Vi vil ikke bare legge om til økologisk landbruk, men bringe hele den grønne tankegangen i danske menneskers hverdag, skriver matminister Mette Gjerskov i en pressemelding.

Hun legger til grunn at bruk av sunne økologiske råvarer ikke nødvendigvis øker kostnadene. Storhusholdningskjøkken har mye å gå på når det gjelder å redusere svinn, bruke flere sesongvarer og utvikle menyer med mer grønt og mindre kjøtt.


- Omlægning af de offentlige køkkener vil medføre omlægning af landbrugsjord til økologi i et omfang, som langt kommer til at overstige, hvad vi har set i de seneste 10 år, sier Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening i Danmark.

Riksdagen i Sverige
vedtok i 2006 et mål om at 25 prosent av de offentlige matinnkjøpene burde være økologiske i 2010. De oppnådde en andel på 10 prosent. I Danmark har det lenge vært høy bevisshet i offentlig sektor, og den beste danske kommunen, Albertslund, har en økomatandel på 79 prosent, og København har 64 prosent allerede i dag.

- I Norge ligger det offentliges andel på bare én prosent
. – Det har vært et stort misforhold mellom regjeringens høye ambisjoner og manglende vilje til å iverksette tiltak for å nå egne mål, sier Hermstad.

Øko-salget bare en prosent
Norge ligger også langt etter våre skandinaviske naboer når det gjelder det private forbruket. Av alle matvarer som selges i norske butikker, utgjør økologiske varer kun én prosent. Til sammenlikning utgjør økomatsalget sju prosent i Danmark og fire prosent i Sverige.

– De store matkjedene gjør en svært dårlig jobb med å markedsføre økologisk mat, dette må det blir en endring på, understreker Hermstad.

For å øke etterspørselen hos kundene mener Framtiden i våre hender at staten må:
  • Følge opp Økoløft i kommuner (avsluttet i 2009) med en satsing overfor forbrukere generelt.
  • Drive informasjonskampanjer for økologisk mat, og la det være en satsing på bedre og mer smakfull mat.
  • Kreve økologiske varer i matvarekjedenes innkjøpsavtaler.
  • Følge opp satsingen. Å vite hvordan det går med å oppfylle mål for innføring av økologisk mat er viktig både for motivasjonen og for å vurdere om ekstra tiltak trengs. Ved å innføre en egen regnskapskonto for økologisk mat er det lett å holde oversikten.Les Framtiden i våre henders rapport Norge på økomatbunnen


Les også om Mattilsynet som vil ha en vurdering av økologisk mat og produksjon, men at de som skal gjøre jobben - langt på vei har forhåndskonkludert.

Se våre temasider om mat
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!