Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Til kamp mot nytt oljefunn

Utbygging av monsterfunnet Avaldsnes er ikke forenelig med klimautfordringene, mener Framtiden i våre hender og en rekke ungdoms- og miljøorganisasjoner i alliansen Ny oljepolitikk. Alliansen varsler kamp mot utbyggingen av det enorme oljefunnet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Utbygging av monsterfunnet Avaldsnes er ikke forenelig med klimautfordringene, mener Framtiden i våre hender og en rekke ungdoms- og miljøorganisasjoner i alliansen Ny oljepolitikk. Alliansen varsler kamp mot utbyggingen av det enorme oljefunnet.

Oljen fra Avaldsnes og Aldous vil gi klimagassutslipp på om lag 720 millioner tonn CO2, tilsvarende 13 ganger norske årlige utslipp, eller utslipp tilsvarende over 276 millioner biler.

oljeplattform_500- Klimakrisen gjør det uforsvarlig å forlenge den norske oljealderen med store, nye feltutbygginger, skriver alliansen. (Foto: FastStone)

Klimaforskning viser at hvis det internasjonale målet om å hindre farlige klimaendringer og en oppvarming av kloden på over 2 grader skal kunne oppnås, må om lag 75 prosent av allerede oppdagede petroleumsressurser bli liggende. Norge har et stort historisk ansvar for klimaendringene, samt stor økonomisk kapasitet til å bidra ved å la petroleumsressurser ligge, uttaler alliansen Ny oljepolitikk fra sitt årsmøte til Dagens Næringsliv 11. november.

Framtiden i våre hender har tidligere beregnet at det ligger minst 18 milliarder tonn CO2 på norsk sokkel i form av olje- og gassreserver.

Det Internasjonale energibyrået (IEA) lanserte 9. november World Energy Outlook 2011 hvor de advarer om at vi kan få en ulevelig klode dersom vi fortsetter å basere energiforsyningen vår på fossil energi.

Les vårt faktaark "Hvor fornybar verden kan bli i 2050?"

- En utbygging av monsterfunnet på Avaldsnes innebærer å satse på at arbeidet med stoppe klimaendringene skal mislykkes, og at en fortsatt ensidig satsing på olje og gass bidrar til å opprettholde og forsterke den norske oljeavhengigheten, mener alliansen.

Våren 2012 skal regjeringen presentere en ny klimapolitikk gjennom klimameldingen, og et nytt klimaforlik skal fremforhandles i Stortinget. Hvis det nye forliket skal bli mer effektivt enn det forrige, trengs det en forsterket innsats mot de største forurenserne og oljeindustrien fremfor noen.

Alliansen Ny oljepolitikk består av AUF, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Kristelig Folkepartis Ungdom, Unge Venstre, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Changemaker, Naturvernforbundet, Bellona, WWF, SABIMA, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!