Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kina får regningen for vår forbruksfest

Økte karbonutslipp, alvorlige miljøutslipp og kritikkverdige arbeidsforhold følger i kjølvannet av Norges økte import fra Kina. Norges import fra Kina har doblet seg siden 2003.

Økte karbonutslipp, alvorlige miljøutslipp og kritikkverdige arbeidsforhold følger i kjølvannet av Norges økte import fra Kina. Norges import fra Kina har doblet seg siden 2003.


Kina_utslipp
Verdens klimagassutslipp vokste med nesten seks prosent fra 2009 til 2010, ifølge Reuters.  Kinas utslipp økte enda kraftigere med mer enn ti prosent, og landet har allerede passert USA som det landet i verden som slipper ut mest CO2.

Kina_co2-utslippTall fra Verdensbanken viser Kinas CO2-utslipp fra 2000-2007. Tallene for de fire siste årene viser en kraftig vekst.Veksten i Kina henger sammen med landets raske økonomiske vekst og posisjon som verdens nye økonomiske supermakt. Men rundt en tredjedel av Kinas karbonutslipp kommer fra landets store produksjon av forbruksvarer til eksport, ifølge en studie. Resten kommer fra økt innenlands forbruk og bygging av bygninger, kraftverk og veier, viser en annen studie

Nettopp produksjon av varer for eksport har vært en viktig strategi for Kinas økonomiske framvekst som ny økonomisk stormakt.
WB_Kina_eksportKinas eksport fra 2000-2010. De to grafene viser tallene for mengde og verdi av eksporten. Tall fra Verdensbanken.


Vestlige selskaper på sin side har satt ut produksjonen til blant annet Kina, hvor lønningene er lave og arbeidsforholdene mye dårligere enn i Vesten. Forbrukerfesten i kjølvannet av den økende eksporten fra Kina, er dermed ikke gratis. Det er kinesiske arbeidere som betaler for de billige varene i våre butikker i form av lave lønninger og umenneskelig arbeidstid. Veksten i Kinas eksport kommer tydelig fram i tallene fra Verdensbanken over eksport i verdi og varemengde (vekt). Vekstkurven for eksport følger tett på veksten i klimagassutslipp fra Kina.

Norge har doblet sin import av varer fra Kina på åtte år. Importen fra Kina har de siste ti årene vokst både i verdi og mengde, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten fortsatte i 2010 etter et lite fall under finanskrisen i årene 2008-2009.
Tallene for Norges klimagassutslipp er mer stabile enn Kinas, men økte likevel på nytt i 2010 etter et lite fall under finanskrisen i 2008 og 2009. Men de norske utslippstallene gjelder bare produksjon og forbruk i Norge, og regner ikke inn karbonutslippene fra produksjonen av varer som importeres til Norge. Varer produsert i Kina og eksportert til Norge regnes i Kinas regnskap.

Import_fra_Kina_mengde_520pxNorges direkte import fra Kina har mer enn doblet seg siden 2003. Kurven peker igjen oppover etter et fall under finanskrisen. Tallene viser mengden varer i vekt. Tall fra SSB.

Med andre ord har Norge klart å ”outsource” klimagassutslippene sine til blant andre Kina. I realiteten skaper norske forbruksvaner langt høyere klimagassutslipp enn de som synes i statistikken over norske utslipp. Dette har av enkelte forskere vært omtalt som karbonlekkasje, ettersom karbonutslippene fra produksjon ikke nødvendigvis havner i regnskapet til landet som forbruker varen.

Import_fra_Kina_verdi_520pxNorges direkte import fra Kina. Tallene viser verdien av importen. Tall fra SSB.

Norge kommer heldig ut, ettersom vår viktigste eksportvare – oljen – regnes som utslipp i det landet den brukes, og bare selve produksjonen ved å hente ut oljen regnes til Norges utslipp.

I tillegg viser forskning at nye forbrukervaner bidrar til å forverre karbonregnskapet ytterligere.  Mens man tidligere samlet seg rundt én TV i stua, har mange norske husstander i dag mer enn en TV, i tillegg til flere datamaskiner, en spillkonsoll, dvd-spiller etc. Utslippene fra produksjonen av disse apparatene, særlig TV-er og datamaskiner er langt høyere enn ved daglig bruk ettersom strømmen i Norge er fornybar.

Hvitevarer og flere andre elektriske apparater har de siste årene blitt mer energieffektive, men mye av miljøgevinsten forsvinner på grunn av bruken av flere elektrisk apparater i hjemmet. Mange har også en (u)vane med å kjøpe nytt når nye modeller kommer på markedet selv om den gamle mobilen eller spillkonsollen virker som den skal.

Kina sitter ikke bare igjen med karbonregningen for den norske forbruksfesten; de sitter også igjen med store miljøproblemer fra annen forurensning. Rundt en tidel av alle jordbruksområder i Kina er forurenset av tungmetaller, ifølge NTB.  Giftige stoffer i vannet har blitt et alvorlig problem for kinesiske bønder, blant annet på grunn av utslipp fra industrien. Bly, kvikksølv og det kreftfremkallende kadmium er eksempler på forurensningen.

En rapport fra august, også tidligere omtalt av Framtiden i våre hender , avslører omfattende og alvorlige utslipp fra fabrikker som produserer mobiltelefoner for blant andre Apple. Lokalbefolkningen som bor i nærheten elektronikkfabrikker flere steder i Kina klager jevnlig over forurenset luft og vann. Fabrikkene som produserer deler til eller ferdige telefoner har flere ganger valgt å skjule skadene heller enn å stanse utslippene.